Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 125 000,- for kr 2 125 000,-

Velkommen til Tudalsvegen 39 - Presentert av Espen Skarbø ved Krogsveen Ålesund

Pent opparbeidet hage og uteområde

Hagen sett mot nord

Flott hage

Flott utsikt fra vestvendt terrasse

Flott terrasse med skyvedør fra stuen

Romslig terrassedel mot syd

Utsikt mot vest

Usjenert beliggenhet i terrenget mot Storfjorden

Moderne kjøkken fra 2015

Spisestue mot gang og kjøkken

Gang/entré

Spisestue

Stue med flott ustikt vestover

Stue med peis

Stue

Soverom

Bad med servant, WC og dusj.

Planskisse 3D

Planskisse

Emblem

Tudalsvegen 39

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 470 000,-

Emblem: Fritidsbolig m/nærhet til sjøen og majestetisk utsikt mot fjord og fjell (Tomt avsatt til boligformål)

Boligtype:
Hytte, Selveiet
Soverom:
1
Prisantydning:
Kr 2 470 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
62 / 62 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Meget flott og usjenert beliggenhet like øst for Emblem i Ålesund kommune. Eiendommen ligger på sydsiden av vegen mot fjorden og er pent tilbaketrukket i et skogholt ned mot sjøen. Fra eiendommen er det flott utsikt mot Storfjorden og Sunnmørsalpane, samt vestover. Gode solforhold hele året. Området består for det meste av spredt og landlig bebyggelse. Nærmeste nabo mot nord er blant annet et eldre småbruk. Kort kjøreavstand til Moa, Ålesund og Sunnmørsregionen for øvrig. Gangavstand til fergekai på Magerholm, samt turområder mot og på Emblemsfjellet, samt Emblemssanden.

Adkomst

Kjør østover mot Magerholm og ta av til høyre like sør for Leirajordet og Caravanservice AS. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger. Se for øvrig vedlagte kart og nabolagsprofil.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 470 000,-

Boligtype

Hytte

Eiertype

Selveiet

Etasje

1

Byggeår

1943

Soverom

1

Primærrom

62m2

Bruksareal

62m2

Tomt

2236m2

KR-kode

7117157

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Tudalsvegen 39, 6013 Ålesund

Gnr. 3, bnr. 10. og bnr. 49 i Ålesund kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 68 kvm

Totalt bruksareal: 62 kvm

Totalt primærrom: 62 kvm

Primærrom:

Hytte:

1. etasje (62 kvm): Bad, gang, kjøkken, stue, spisestue og soverom.

Sekundærrom:

Uthus:

1. etasje (26 kvm): Lagerplass/uthus.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra verditakst datert 25.07.2016 utført av Frode Mauren. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 1.432 kvm som følger hytteeiendommen.

I tillegg medfølger tomt mot øst på 804 kvm som ligger på eget gårds og bruksnummer. (gnr.3/bnr.49). Det kan søkes om sammenføing av eiendommene til Ålesund kommune.

Det foreligger egen avtale, datert 11.04.2007, vedr. påbygg av hytta mot vest, som omhandler at daværende eier av gnr. 3, bnr. 2 aksepterte og tillot påbygg av hytten nærmere grensen mellom de to eiendommene, og nærmere en det som anses som normal byggeavstand. Deler av terrassen er bygget helt inntill grensen mot nordvest, og skal i snitt være under 50 cm fra opprinnelig bakkenivå. Det ble i sin tid fjernet en del torv for å sikre tørt klima under terrassen.

En del av annekset mot sørøst står inntill berggkant med tilhørende grense i sør. Her går små deler av ytterveggen og takutstikk over tomtegrensen (påvist ved kartforretning tidligere i år), og det er p.t. en pågående uenighet med eier av gnr. 3, bnr. 2. I ytterste konsekvens, må annekset rives, flyttes elller oppføres lenger inne på tomten. Selger har innledet en prosess mot Ålesund kommune på dette, da det anføres at denne bygningsdelen har stått på eiendommen siden 40-tallet.

Eiendomsgrenser er beskrevet slik i skylddeling fra 1958: "Mot syd grenser luten til hovedbruket (gnr. 3, bnr. 2), i ei lengd av 30,30 meter. Linja er merka med to merkesteinar. Mot vest grenser luten til hovedbruket i ei lengd 22,80 meter og er merka med to merkesteinar. Mot nord grenser luten til hovedbruket i ei lengd av 30,20 meter. Linja er merka med 2 merkesteinar. Mot aust grenser luten til hovedbruket i ei lengde av 34,5 meterlinja er merka med to merkesteinar. Luten har rett til gangsti lutens nordaustre hjørne fram til hovedbruket sin gardsvegog videre etter denne fram til riksvegen. Luten skal også ha rett til vatn på hovedbruket".

Vei, vann og avløp

Eiendommen har i dag adkomst fra offentlig veg, via privat veg med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen har vegrett over gnr. 3, bnr. 2 i følge tinglyst avtale datert 22.09.1982.

I tillegg har eiendommen vegrett over gnr. 3, bnr. 26, 27 og 28 i hht. egen avtale datert 01.07.2002. Her er det definert felles vedlikeholdsansvar av vegen. Eiendommens forholdsmessige del er i dag satt til 10 %. Dersom eiendommen bruksendres til boligeiendom vil denne andelen økes til 25 %.

Eiendommen er tilknyttet privat vannledning via grunnboret vann idag. Lite pumpehus mot nord med varmtvannstank. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til eiendommen.

Eiendommen har i dag privat sjøførende avløp som går via privat avløpsledning eiet av gnr. 3, bnr. 39 m.fl. Her foreligger det egen avtale datert 06.09.2010 med felles vedlikeholdsansvar. Eier av sjøførende ledning har i avtalen fraskrevet seg evt. fremtidige kostnader forbundet med stikkledningen til eiendommen.

Det foreligger også egen avtale med eier av gnr. 3, bnr. 2, datert 13.09.2010, om at stikkledning frem til sjøførende ledning kan legges over dennes eiendom. Det gjøres oppmerksom på at ny eier av gnr. 3, bnr. 2 i ettertid har hatt innsigelser på hvordan denne ledningen er lagt. I den forbindelse er det innhentet tilbud på omlegging av avløp til lukket tank for spillvann. Det er fra kommunens side gitt utslippstillatelse på vilkår. Kontakt megler for nærmere informasjon.

Kommunen har uansett en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank (eller annen avløpsløsning) kobler seg til det offentlige avløpsnettet hvor dette er mulig og/eller tilgjengelig. Kontakt megler for ytterligere informasjon.

Bebyggelse

Bygningen er ihht. verditakst fra takstmann oppført i tre. Bygget er oppført i en bindingsverkkonstruksjon på fjellgrunn. Utvendig kledd med liggende bordkledning fra 2000-tallet. 2-lags malte trevinduer fra 1991 og noe på 2000-tallet. Noen vinduer fra 2015. Aluminiumsdør fra 2007. Malt hovedytterdør fra 2015.

Det gjøres spesielt oppmerksom på:

- Boligen har metallplater som taktekking (forskjellige årstall/byggeperioder).

- To eldre koblede vinduer.

- Trebjelkelag.

- Grunnmur i sparresteinsmur e.l.

Takst følger vedlagt. Interessenter må sette seg inn i denne samt selgers egenerklæring før bud inngis.

Standard

Eiendommen består av to bygg (hytte og anneks/bodbygg).

Hytten har følgende overflater:

Vegg: Malte og panelte vegger. Fliser på vegg i våtsone på bad.

Gulv: Tregulv og parkett. Fliser på bad.

Himling: Panel.

Bad:

Badet er fra 2000-tallet og har flislagt gulv. Malte veggflater med fliser på vegg i våtsone. Dusjvegger, WC og innredning m/servant. Veggovn og el vifte.

Kjøkken:

Malt profilert kjøkkeninnredning fra 2015. Oppvaskmaskin og komfyr/platetopp. Flisplater over kjøkkenbenk. Stålventilator montert over komfyr. Kun integrerte hvitevarer på kjøkkenet følger boligen.

Annet:

- Utgang fra kjøkken og stue til store treterrasser mot syd og vest.

- Nyere aluminiumsskyvedør fra stue.

Tekniske installasjoner:

- Automatsikringer fra 2006.

Annekset har følgende overflater:

Vegg: malt panel og malte vegger.

Gulv: Vinyl og trebord.

Himling: Panel.

Annet:

- Kobla vinduer.

- Metallplater som tak, liggende bordkledning.

- Strøm er lagt inn.

Oppvarming

Vedfyrt peis på stue. Ellers elektrisk oppvarming. Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen kan leies ut i sin helhet eller delvis, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.

Parkering

Det er etablert parkering i enden av vegen inn til hytten på egen tomt. Ellers gateparkering etter områdets bestemmelser.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt som fritidsbolig i generasjoner siden 1943.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for hele eiendommen, men det foreligger ferdimelding om tilbygg mot vest datert 21.10.2009.

Det foreligger også igangsettingstillatelse/tiltak uten ansvarsrett vedr. tilbygg mot sørøst, datert 16.09.2014. Kommunen har godkjent tiltaket som omsøkt.

Det gjøres også oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

Tinglyst dato 02.07.1958 med dagboknr. 301918 vedr. bestemmelse om veg m.m. Rettigheten hefter i: Gnr. 3, Bnr. 2 i Ålesund kommune. Servitutten omtaler eiendommens grenser og grensemerker, samt rett til vann fra hovedbruket. I tillegg beskrives opparbeidet gangsti fra tomtens nordøstre hjørne, videre til gårsveg og riksveg.

Tinglyst 22.09.1982 med dagboknr. 6158 vedr. bestemmelse om veg. Rettigheten hefter i: Gnr. 3, Bnr. 2 i Ålesund kommune.

Tinglyst 11.11.1969 med dagboknr. 104364 vedr. erklæring/avtale. Rettighetshaver er Televerket og dets rett til automatisk telefonsentral. Gjelder denne eiendommen med flere. Denne servitutten er vurdert til å ikke ha betydning for bruken av eiendommen.

Servituttene vil følge eiendommen.

Kopi av dokumenter kan fås ved henvendelse til megler.

Regulering

Eiendommen ligger i et uregulert område, men er i kommuneplan datert 09.03.2017 avsatt til boligområde.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

I og med at eiendommen ligger innenfor et område avsatt til bolig, er det muligheter for å søke om detaljregulering av eiendommen for dem som skulle ha interesse av å bygge bolig på eiendommen. En slik prosess vil kreve både dispensasjoner og vedtak som ikke kan tas høyde for på nåværende tidspunkt. Det henvises til kommuneplanen og dens bestemmelser. Interresenter med slike motiver, bes kontakte Ålesund kommune for forhåndskonferanse.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er ikke stipulert for denne eiendommen da den er tilknyttet privat veg, vann og avløp. Eiendommen kan tilknyttes renovasjonsavtale etter kommunens satser.

Eiendomsskatten er kr 608,- pr år.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca kr 9.000,- pr. år

Boligen har en årlig forsikringspremie på kr 3.805,-

Boligen er tilknyttet Canal Digital parabol som leverandør av TV. Tuner/dekoder medfølger ikke.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.532.999,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Energiattest
 
Espen Skarbø
Daglig leder/Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?