Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
Solgt Solgt

Kaféen med tunet, parkeringen og utsikt mot Rondane

Fra hovedveien

Fra parkeringen ved veien.

Fra vestsiden av kaféen

Tunet foran kaféen

Utsikt fra terrassen mot Atnasjøen og Rondane

fasade

terrasse

Tunet

Koiedør

Fasade vest.

Inngang til kafé

Cafe

Cafe

Cafe

Utsikt fra Kaféen

Peisestua

Kafédisken

kjøkken

soverom

soverom

Seks utleiehytter

Hytte

Utlehytte i laftet tømmer

Hytte

Uthus fra jernbanestasjo. Delvis uinnredet.

Kart - Nabolagsprofil

2Dplan

3Dplan

2Dplan

3Dplan

Stor-Elvdal

Rondeveien 1132

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 800 000,-

Stor-Elvdal: Atnasjø kafé med utleiehytter.

Boligtype:
Kombinasjonslokale, Selveiet
Soverom:
3
Prisantydning:
Kr 4 800 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Atnasjø kafé her en unik beliggenhet langs Nasjonal turistvei Rondane. Fra kaféen og den flotte terrassen utenfor er det panoramautsikt mot Rondande, utsikten Harald Sohlberg hadde da han malte "Vinternatt i Rondane". Nasjonal turistveg Rondane går mellom Venabygdsfjellet og Folldal, og mellom Sollia kirke og Enden og er 75 km lang. Langs veien er det en rekke turistattraksjoner som Sohlbergplassen, Atnbrufossen Vannbruksmuseum, Sollia kirke, Strømsbu og Folldal gruver, i tillegg til den flotte utsikten som kan nytes langs hele veien. Området har ellers flere attraktive hytteområder som gir trafikkgrunnlag for kafédriften.

Adkomst

Eiendommen ligger langs Nasjonal turistveg Rondane, veg 27, mellom Ringebu i Gudbrandsdalen og Folldal i Østerdalen. Adkomst også fra Atna i Østerdalen.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 4 800 000,-

Boligtype

Kombinasjonslokale

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1951

Soverom

3

Bruttoareal

609m2

Tomt

16327m2

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Rondeveien 1132, 2477 Sollia

Gnr. 54, bnr. 104,105 og 221 i Stor-Elvdal kommune.

Tomten

Eiet tomt på 16.283 kvm ifølge beregnet areal fra Stor-Elvdal kommune. Storslagen utsikt mot Rondane. Solrik og noe kupert tomt som skråner mot vest. Gressbevokst tun med sittegrupper og stort steinbord samt to gamle tømmerkoier. Tunet utgjør en flott velkomst til kaféen. Mye av tomten er naturtomt med trær og øvrig vegetasjon. Det foreligger ny reguleringsplan for eiendommen som gir mulighet for økt utnyttelse. Se under regulering.

Parkering

Dobbel garasje og stor opparbeidet parkeringsplass langs hovedvei med flott støttemur i naturstein som avgrensning mellom parkeringen og tunet.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst fra offentlig vei. Eiendommen har privat borrevann. Eier er selv ansvarlig for anlegget. Eiendommen har privat septiktank. Kommunen har en generell hjemmel til å kreve at eiendommer med privat septiktank kobler seg til offentlig avløpsnettet. Det foreligger p.t. ingen pålegg om endring av tilknytningsforhold til eiendommen. Dette gir imidlertid ingen garantier for kommunens eventuelle framtidige planer og vedtak.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Næringsbygget:

Totalt bruttoareal: 609 kvm (alle arealer i det følgende er oppgitt i bruttoareal (BTA))

Kjeller eldre del (116 kvm): Teknisk rom, to lagerrom, toalettavdeling.

Underetasje (97 kvm): Kjølerom og dels uinnredet rom.

1. etasje (298 kvm): Kafélokaler med inngangsparti, to wc dame og to wc herre med utvendig og innvendig adkomst, servering/disk, peisestue, spisesal, kjøkken, kjølerom, varemottak og gang.

1. etasje (98 kvm): Privat boligdel med entré, ganger, bad, stue, kontor og to soverom.

Tømmerkoie fra 1766 (8 kvm)

Tømmerkoie fra 1866 (6 kvm)

Tømmerkoie fra 1966 (6 kvm)

Tømmeshus/jernbanehus (60 kvm): Et innredet og isolert rom, samt et uinnredet i 1. etasje. Uinnredet i 2. etasje.

Garasje (30 kvm): Dobbel garasje med plass til to biler.

Utleiehytter:

Rallarbua (20 kvm): Oppholdsrom med senger og bad.

Veidebua (20 kvm): Oppholdsrom med senger og bad.

Rypa (32 kvm): Oppholdsrom/stue, to soverom og bad.

Røya (32 kvm): Oppholdsrom/stue, to soverom og bad.

Ljungarbua (22 kvm): Oppholdsrom med senger og bad.

Velta (28 kvm): Entré, oppholdsrom med senger og bad.

Vedlagte plantegninger er ikke målbare. De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 30.05.2017 utført av Terje Chr. Svenkerud. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Bebyggelse

Næringsbygget og boligdel er oppført i flere byggetrinn fra 1951 til 2008. Bygningen er iht. rapport fra takstmann oppført på dels støpte fundamenter og dels støpte ringmurer. Toalettanlegg og entré fra 2005 har støpt plate på mark. Det er støpte vegger i kjeller, utforet og panelert i enkelte rom. Lecavegger i deler av underetasjen fra 2007. Over terreng er den eldste delen dels i laftet tømmer og dels bindingsverk med ukjent isolasjon. Boligdelen er oppført i bindingsverk. Tilbygg fra 2005 og 2007, inngangspartiet og ny spisesal er oppført i maskinlaftet tømmer. Utvidet kjøkken, samt varemottak, er oppført i isolert bindingsverk. Utvendig flater av tømmer og panel.

Saltak med tekking av papp, platonplater og torv. Ulike vindustyper, blant annet 2-lags isolerglass, koblet med enkelt, smårutet innkittet glass, enkle glass med varevinduer og koblede vinduer.

Det gjøres spesielt oppmerksom på:

- Det er ikke inspeksjonsmulighet til kryperom under boligdel. Det er generelt fare for fukt- og råtedannelse i slike lukkede rom. Dette er ikke kontrollert.

- Eier opplyser at det er en taklekkasje i overgang mellom kafeen/gangen og den private delen, samt ved ytterdøren til privat del.

- Saltutslag på enkelte kjelleryttervegger pga. fuktgjennomslag. Utforede yttervegger mot terreng i kjellerrom kan være risikokonstruksjon ifm. fuktpåkjenning. Konstruksjonens oppbygging er ukjent og bør sjekkes nærmere.

Bensin- og dieselanlegg med pumper, tanker og takoverbygg.

Tømmerkoia fra 1766 er en gammel koie med slitt tømmer på punkter av gråstein. Saltak tekket med ubehandlede, kløvde bord. Jordgulv.

Tømmerkoia fra 1866 er tilsvarende koia fra 1766, men med taktekking av torv.

Tømmerkoia fra 1966. Fundamentert på punkter av gråstein. Saltak tekket med papp. Tregulv. Overbygget veranda.

Tømmerhus som tidligere har fungert som lager/uthus på en jernbanestasjon og er flyttet hit. Fundamentert på gråsteinspunkter. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Et rom er sannsynligvis isolert og har innvendig kledning med lakkert furugulv og panel på vegger/himling. Trevinduer med enkle glass og varevinduer. Øvrig del av første etasje og andre etasje er ikke innredet.

Garasje oppført i uisolert bindingsverk med utvendig malt panel. Saltak tekket med bølgeblikkplater. Trebjelkelag og tregulv på pilarer. Innlagt strøm. To vippeporter.

Rallarbua (gjestehytte) i stavlaft på pilarer. Vegger i utfyllende, isolert bindingsverk med utvendig malt panel. Laftet tømmer i gavlspisser. Koblede vinduer. Saltak tekket med torv.

Veidebua, Rypa og Røya (gjestehytter) er like i byggemåten som rallarbua.

Ljugarbua og Velta (gjestehytter) er oppført i laftet tømmer på pilarer. Vinduer av tre med enkle glass og varevinduer. Saltak på begge hyttene tekket med takshingel.

Rapport fra takstmann følger vedlagt i salgsoppgaven. Interessenter må sette seg inn i denne før bud inngis.

Standard

På tradisjonsrike Atnasjø Kafé har du mulighet for å skape din egen arbeidsplass ved Nasjonal turistveg Rondane og med en utsikt som kan ta pusten fra de fleste. Eiendommen består bl. a. av kafébygg med kjøkken, kafélokale med plass for 75 gjester, peisestue med plass for 25, kjøkken og egen boligdel. Eiendommen har også 6 romslige utleiehytter. Offentlig tilgjengelige toaletter gir leieinntekter fra Statens vegvesen. Eiendommen har også bensin- og dieselanlegg med pumper, tanker og takoverbygg. Eiendommen har stort potensial for videre utvikling av driften og av bygningsmassen.

Inventar og utstyr for kafédriften medfølger i salget. Unntatt er bl.a.: To stoler og bord i plastrotting, noen bilder og fotografier, utstoppet bjørn og noen gevirer.

Oppvarming

I næringsbygget er det klebersteinspeis i peisestue med innsatt elektrisk peis. Murt peis i privat stue med innsatt elektrisk peisovn. Peis med vedovn i kafé/serveringsrom. Det benyttes p.t. ikke vedfyring og pipene er blendet på toppen. For øvrig oppvarming med luft/luft-varmepumpe i spisesal og panelovner. Alle utleiehyttene har vedovn og panelovn.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for råbygg på eiendommen. Dette kom til eiendommen i 1951 og før det ble krav om ferdigattest.

Det er videre opplyst at det er gitt byggetillatelse for følgende:

- Utvidelse av kjeller til santiæranlegg gitt i 1968

- Tilbygg kafé gitt i 1969

- Garasje gitt i 1977

- To utleiehytter gitt i 1981

- Fire utleiehytter gitt i 1990

- Tilbygg toalett og garderobe gitt i 2004

- Tilbygg kafédel og kjøkken gitt i 2006

Ferdigattest er utstedt for fire gjestehytter, og kafé og saintæranlegg.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998. Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

Dagboknr. 300291, tinglyst 10.02.1951, bestemmelse om adkomstrett - Rettighetshaver forbeholder seg retten til å benytte gammel tømmervei over eiendommen.

Dagboknr. 1916, tinglyst 17.08.1957, bestemmelse om vannledning - Bestemmelsen oppstiller en rekke forutsetninger ved arbeid på vann- og kloakkledninger, samt stikkrenner, ved offentlig vei.

Dagboknr. 2389, tinglyst 26.08.1963, bestemmelse om veg - Bestemmelsen oppstiller en rekke forutsetninger for private avkjørsler fra offentlig vei.

Dagboknr. 4913, tinglyst 24.12.1969, erklæring/avtale - Avtale om at det ikke skal selges, brukes, lagres eller reklameres for bensin, fyringsoljer, smøreoljer eller andre mineraloljeprodukter fra selskaper som konkurrerer med A/S Norske Esso eller annet selskap tilsluttet Standard Oil Company (New Jersey)-gruppen. Eier har igangsatt tiltak for å få servitutten slettet.

Dagboknr. 3482, tinglyst 06.07.1977, bestemmelse om bebyggelse - Gjelder plassering av garasje ved riksveg. Oppstiller forutsetninger vedrørende bygging og hold av garasjen, samt fraskrivelser av ansvar for skader og ulemper som følge av at bygningen ligger innenfor byggegrense.

Dagboknr. 3451, tinglyst 15.07.1982, bestemmelse om bebyggelse - Gjelder plassering av utleiehytte ved riksveg. Oppstiller forutsetninger vedrørende bygging og hold av utleiehytta, samt fraskrivelser av skader og ulemper som følge av at bygningen ligger innenfor byggegrense.

Dagboknr. 3023, tinglyst 13.06.1990, bestemmelse om bebyggelse - Gjelder plassering av fire utleiehytter ved riksveg. Oppstiller forutsetninger vedrørende bygging og hold av utleiehyttene, samt fraskrivelser av skader og ulemper som følge av at bygningen ligger innenfor byggegrense.

Dagboknr. 4914, tinglyst 07.12.1992, erklæring/avtale - Avtale om at det kun skal selges, brukes, lagres eller reklameres for mineraloljeprodukter eller erstatninger for slike, motorbrensel, frostvæsker og vaskemidler fra Statoil Norge AS. Det bekreftelse videre at alt oljeteknisk eller annet materiell som Statoil Norge AS har anbragt eller i framtiden anbringer på eiendommen, forblir Statoil Norge AS' eiendom. Eier har igangsatt tiltak for å få servitutten slettet.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til fritids og turisformål, utleiehytter, kombinert bebyggelse og anleggsformål, angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre angitte hovedformål, veg, parkering, annen veggrunn og grøntarealer i henhold til reguleringsplan for Atnasjø kafé datert 15.02.2017 med tilhørende reguleringsbestemmelser. Den nye reguleringsplan for området tilrettelegger for videre utvikling av nærområdet med næring/konsentrert fritidsbebyggelse og fritidsbebyggelse/utleiehytter.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Det foreligger utleieavtale med Statens vegvesen for offentlig tilgjengelig toalettanlegg. Årlig husleie utgør ca kr 30.000. Leien ideksreguleres etter KPI annet hvert år. Neste regulering er i 2017.

Årsregnskap for 2016 for drift av eiendommen fås ved henvendelse til megler.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 22.147,- for 2017. I dette inngår gebyr for renovasjon, tømming av septik og eiendomsskatt.

Eiendommen er fritatt for feie- og tilsynsgebyr da pipene ikke er i bruk.

Nåværende eier har et strømforbruk som tilsvarer ca. kr 104.411,- pr. år.

Eiendommen har en årlig forsikringspremie på kr 61.287,-.

Utgiftene er basert på nåværende eiers forbruk.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.921.249,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Stor-Elvdal
Grunnkrets Atnbrua Øst
Kirkesogn Sollia

Steder i nærheten

Atnbrua 3.6 km
Stodsbuøye 23.8 km
Mogrenda 29.3 km

Transport

Bussholdeplass Atnsjø kafé 0.2 km

Steder av interesse

Skoler

Sollia skole/barnehage (1-10 kl.) 4.3 km
Vinstra vidaregåande skule 66.2 km
Storsteigen videregående skole 79.2 km

Barnehager

Sollia barne og ung.s/barnehage (2-5 år) 4.3 km

Varer/tjenester

Dagligvare Joker Atnbrua 2.6 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 52,8 %
Andel kvinner 47,2 %
Gj.snittalder menn 52,2 %
Gj.snittalder kvinner 45,8 %
Husholdninger med barn 12 %
Husholdninger uten barn 88 %
Gj.snitt byggeår 1975
Gj.snitt tomtestørrelse 3712
Område Personer Husholdninger
Kommune: Stor-Elvdal 2664 1254
Grunnkrets: Atnbrua Øst 53 25

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges som den er ved kjøpers besiktigelse eller på tidspunkt for aksept av kjøpers bud, dersom kjøper ikke besiktiger eiendommen. Eiendommen selges som den er jfr avhendingslovens paragraf 3-9, dog slik at forhold dekket av avhendingslovens § 3-9, andre punktum ikke kan utgjøre en mangel.

Avhendingslovens § 3-9 fravikes videre slik at kjøper ikke kan gjøre gjeldende som mangel forhold etter avhendingslovens § 3-8 (1), andre setning hvor opplysningene er gitt av andre enn selger. § 3-9 fravikes videre slik at forsømte opplysninger fra selgers side bare skal ansees som mangel dersom disse er vesentlige for kjøper og er dokumentert kjent av selger.

Avhendingslovens § 4-19, andre ledd fravikes slik at reklamasjon senest kan skje 1 år etter overtagelse av eiendommen.

Kjøper er oppfordret til selv å befare/undersøke eiendommen og forhold knyttet til denne, eventuelt ved bruk av dertil egnede fagpersoner. Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han måtte kjenne til ved signering av kjøpekontrakten.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 2% av salgssummen inkl. eventuell fellesgjeld.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 12.500,-

Visningshonorar: kr 5.000,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Diverse informasjon

Det foreligger utleieavtale med Statens vegvesen for offentlig tilgjengelig toalettanlegg. Årlig husleie utgør ca kr 30.000. Leien ideksreguleres etter KPI annet hvert år. Neste regulering er i 2017.

Årsregnskap for 2016 for drift av eiendommen fås ved henvendelse til megler.

En gammel stall er beskrevet i taksten. Denne er fjernet fra eiendommen.

Dokumenter
Jan Martin Rønes
Daglig leder/Fagansvarlig Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?