Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 24 000 000,- for kr 24 000 000,-

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

Vikerveien 5

 

Fyrhus og leilighet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planløsning adminstrasjonsbygg

Lier

Vikerveien 5

Vis på kart

Prisantydning

Kr 22 000 000,-

Lier: Moderne gartneri med stor tomt og over 100 da. dyrket mark

Boligtype:
Gaardsbruk, Selveiet
Soverom:
1
Prisantydning:
Kr 22 000 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
50 / / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en sentral og veldig fin beliggenhet nederst i Lierdalen, med lett adkomst til E18 mellom Oslo og Drammen. Eiendommen ligger i et område med svært god kvalitet på matjord. Eiendommen ligger ca. 38 km. fra Oslo og 7 km. fra Drammen sentrum.

Adkomst

Eiendommen har skiltet adkomst fra Lierbakkene, fylkesvei 232.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 22 000 000,-

Boligtype

Gaardsbruk

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1980

Soverom

1

Bruttoareal

7630m2

Primærrom

50m2

Tomt

137700m2

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Vikerveien 5, 3425 Reistad

Gnr. 108, bnr. 11 og bnr. 95 i Lier kommune

Overtagelse

Etter gjeldende regelverk vedr. tvangssalg, konf. megler eller les info. på budskjemaet. Normalt vil eiendommen bli levert ryddet, tømt og rengjort, men dersom dette ikke blir gjort av dagens eier må kjøper selv gjøre dette.

Tomten

Selveiertomt på ca. 137.700 kvm.

Iflg. Lier kommune er ca. 104.400 kvm. av eiendommen fulldyrka jord. 6.700 kvm. er skog, 6.100 kvm. åpen jorddekt fastmark og resten er bebygd areal.

Parsellen gnr. 108, bnr. 11 er på 116.100 kvm. Av dette er iflg. Jordregisteret 95,7 da. fulldyrka jord, 6,5 da. skog med høy bonitet, 4,4 da. jorddekt fastmark og 9,5 da. bebygd areal.

Jorden er iflg. tidligere takstrapport siltig leirmold, med god kulturstand og god drenering, nygrøftet i 2008. Tomten er flat eller svakt hellende. Eiendommen har hatt eget jordvanningsanlegg fra Lierelva, det er uklart om dette anlegget medfølger i salget.

Gnr. 108, bnr. 95 er på 21.700 kvm. Av dette er 8,7 da. fulldyrka jord, 0,2 da. skog med høy bonitet, 1,7 da. jorddekt fastmark og 11 da. bebygd areal. Veksthuset og øvrige bygninger ligger på dette bnr.

Alt av dyrket mark på eiendommen har vært forpaktet i en årrekke.

Eiendommen ligger med umiddelbar nærhet til Lierelva, mer enn halvparten av det som er dyrket mark er klasifisert som flomutsatt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar. Ang. vei les også i salgsoppgaven under pkt. tinglyste heftelser/rettigheter.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett vann og avløp via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til eiendommen.

Bebyggelse

All bebyggelse på eiendommen står på parsellen gnr. 108, bnr. 95.

Moderne og stort veksthusanlegg, opprinnelig oppført 1980, rehabilitert/nyoppført i 2012 etter brann. Bygget er iflg. plantegning totalt på 5.989 kvm. Dette fordeler seg på 4.877 kvm. i nybygg fra 2012 og 1.151 kvm. er veksthus i eldre fløy fra 1971 som er bygget inntil. I nybygget er det 5 adskilte kjølelagerrom, hvorav to små på ca. 57 kvm., to på ca. 150 kvm. og et stort på ca. 280 kvm. Veksthuset er bygget med tanke på tulipandyrking. Det er to kjøreporter til ekspedisjonsavdeling i veksthusanlegget, det er også en tredje kjøreport til pakkeavdeling.

Nybygget har en administrasjonsdel med ca. 365 kvm. bruttoareal. Bygget inneholder fire kontorer, et møterom, et møte/spiserom med kjøkkenavdeling, dame- og herregarderober, handikap-toalett, frølaboratorium samt resepsjonsområde.

Over administrasjonsdelen er det et stor uinnredet rom/messanin, samt et teknisk rom/ventilasjonsrom.

Lagerbygg, oppført 1975, ombygget i 2005. Grunnflate ca. 340 kvm. I dette bygget ble det for flere år tilbake innredet hybler med felles kjøkken, to baderom og to toaletter. Lier kommune godkjente ikke dette og kjøkken, baderom og toaletter er derfor senere blitt tilbakeført. Lier kommune opplyser at bygget kan lovlig brukse som lagerbygning, ikke til varig opphold.

Gammelt veksthus oppført 1971 med areal på ca. 1.166 kvm. Bygget er av eldre dato, men en del av det tekniske utstyret er skiftet i 2011/2012.

Fyrhus med innredet leilighet.

Byggeår: Ca. 1950, delvis pusset opp ca. 2005.

Grunnflate ca. 135 kvm.

Bygget inneholder et fyrrom med fem stk. el. kjeler og et rom med oljekjeler. Tre av el. kjelene er i funksjon, to er defekte.

Bygget inneholder også en liten leilighet på ca. 50 kvm. Leiligheten inneholde entre, kontor, soverom, baderom, kjøkken og stue. Leiligheten holder en enkel, men grei standard. Brannsikrende tiltak må gjennomføres for at denne skal bli godkjent.

Det står også oppført to eldre garasjer og to brakker på eiendommen. Dette er enkle brakker med svært dårlig standard og antas å ha null verdi.

Kopi av takstrapport følger vedlagt. Interessenter må sette seg nøye inn i denne før bud inngis.

Standard

Moderne veksthusanlegg med høy standard. Les avholdt verditakst for bygningsteknisk beskrivelse av eiendommen.

Parkering

Det er svært gode parkeringsmuligheter på eiendommen.

Ferdigattest

Det foreligger ikke ferdigattest på eiendommen, men midlertidig brukstillatelse ble gitt 11.12.12.

Lier kommune har opplyst at det mangler ferdigmelding av installasjonen av sprinkleranlegget. Ansvarshavende/leverandør er oppløst og har ikke lenger ansvarsrett.

Lier kommune har i brev datert 15.07.2016 gitt dagens eier pålegg om ferdigstilling av tiltak og tvangsmulkt/dagbøter. Dette er dagbøter som påløper for dagens eier frem til kjøper/ny eier overtar eiendommen og blir kjøper uvedkommende. Kopi av pålegg følger som en del av salgsoppgaven. Lier kommune opplyser at kjøper etter overtagelse må gjennomføre tiltak for å få utstedt ferdigattest på bygget. Kjøper skal få anledning/tid til å gjøre dette, og dagbøter for kjøper ikke vil løpe før etter eventuell ny frist som kommunen senere vil bestemme.

Kjøper overtar eiendommen slik den fremstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

På bnr. 11 er følgende servitutter tinglyst:

Dagboknummer 401377, tinglyst den 05.06.1951. Eiendommen "Sommerro" har rett til å legge ledninger til et vanningsanlegg fra Lierelva og til eiendommen som nå selges. Det ble tinglyst forkjøpsrett til Fredrikke Normanns barn eller deres lovlige arvinger.

Dagboknummer 401128, tinglyst den 08.05.1953. Erklæring hvor eiendommen som selges ble gitt rett til å legge vannledning gjennom RV40, med plikt til å foreta endringer med anlegget, eventuelt fjerne det, som vegvesenet senere måtte finne nødvendig.

Dagboknummer 401267, tinglyst den 08.04.1964. Eiendommen gnr. 108, bnr. 60 har rett til å ta ut vann fra selgerens vannledning, og må betale vannavgift til selger. Eiendommen har også rett til adkomstveg.

Dagboknummer 405287, tinglyst den 04.11.1970. Erklæring om at senere eiere av eiendommen som selges forplikter seg til å følge bygningslovens regler ang. avstand mellom bygninger/til nabo.

Dagboknummer 405940, tinglyst den 07.12.1970. Erklæring om at eiendommen "Rasteplassen" gis veirett.

Dagboknummer 405941, tinglyst den 07.12.1970. Avtale med Lier kommune hvor eiendommen som selges ble gitt tillatelse til å knytte seg til Lier kommunes hovedkloakkledning.

Dagboknummer 400336, tinglyst den 25.01.1971. Avtale med Lier elektrisitetsverk, om at det kan føres kraftlinje over eiendommen, og rett til å holde ryddig for trær og kvister, samt å hugge nødvendig trase for ledningene. Det skal ikke vokse trær e.l. nærmere enn tre meter, heller ikke bebygges nærmere enn seks meter fra ledningene. Avtalen ble transportert 06.10.1998 til Lier Everk AS

Dagboknummer 404167, tinglyst den 28.09.1971. Avtale med Lier kommune hvor eiendommen som selges ble gitt tillatelse til å knytte seg til Lier kommunes hovedkloakkledning.

Dagboknummer 401989, tinglyst den 03.05.1972. Avtale med Telegraverket, som gis rett til å plassere kabelgrøft på eiendommen.

Dagboknummer405669, tinglyst den 26.09.1974. Skjønn Glitrevann.

Dagboknummer 401861, tinglyst den 20.03.1978. Jordskifte/grensegangsforretning.

Dagboknummer 409129, tinglyst den 29.12.1982. Ang. lukkingsprosjekt.

Dagboknummer 11391, tinglyst den 27.06.2002. Kopi av denne avtale følger som en del av salgsoppgaven. Avtalen gjelder veirett mellom eiendommen som selges og eier av gnr. 107, bnr. 1 og gnr. 108, bnr. 73. Eiendommen som selges har vederlagsfri rett til den vei som er opparbeidet mellom RV289 og eiendommen. Eier av eiendommen som selges og eier av bnr. 73 skal bekoste nødvendig utbedring og vedlikehold av veien. Det skal spesielt påses at veien i nødvendig grad saltes slik at støvplager ikke oppstår. Gnr. 107, bnr. 1 kan benytte veien uten å ta del i utbedring/vedlikehold. Det er ikke tillatt til å utvide eller legge om veien. Eier av eiendommen som selges er forpliktet til å klippe og fjerne rotskudd på poppelhekk i grensen mot 107/1. Dersom eiendommen skal brukes til annen virksomhet enn gartneri, eller eiendommen skal deles opp, må det gjøres ny avtale om veirett med eier av veien. Kopi av denne tinglyste servitutten følger som en del av salgsoppgaven. Eier av veien har tilskrevet megler med beskjed om at dagens eier har utvidet veien fra en veibredde på ca. 3,0 meter, og at dette må tilbakeføres av ny eier/kjøper. Dagens eier skal også ha endret svingradius og bredde i en sving og her fått ødelagt to kummer på hver side av veien, dette kreves tilbakeført og to nye kummer og ny stikkledning under veien må etableres. Grøfting skal ikke være gjort iht. avtale. Ang. pkt. 3 i avtalen mener eier av veien at eiendommen som selges skal stå for 80-98 % av kostnadene til fremtidige utbedringer. Eier av veien er Fredrik Helmen, Lier.

Disse servituttene vil følge eiendommen og kopi av tinglyste dokumenter kan fås v/henv. megler.

Ang. tinglyst forkjøpsrett fra 1951 så har forkjøpsretter en begrenset «levetid». I denne saken har forkjøpsretten, hvis den fremdeles eksisterer, mest trolig gått ut på dato. Eiendommen også vært overdratt uten at forkjøpsrett er benyttet og uten at de forkjøpsrettsberettigede har tatt forbehold om å kunne benytte forkjøpsretten ved senere overdragelser. Dette taler for at forkjøpsrettene har bortfalt etter lov om løysingsrettar § 12, 3. ledd.

Regulering

Eiendommen er avsatt til LNFR-formål (landbruk, natur, friluft og reindrift) i kommuneplanen. Kopi av kommuneplan kan fås v/henv. megler.

Diverse

Eiendommen består av to bruksnummer og saksøker står fritt til å vurdere separate bud på hvert enkelt bruksnummer. Normalt er det delingsforbud på denne type landbrukseiendom, men samtykke til deling/delt salg er ikke nødvendig når eiendommen selges som tvangssalg.

Megler har forespurt Landbrukskontoret i Lier kommune om en kan påregne å få godkjent byggetillatelse for et bolighus på eiendommen, og fått følgende svar tilbake: "Når det gjelder bygging av nytt bolighus på eiendommen er dette en egen søknadsprosess i kommunen og vi kan på nåværende tidspunkt bare uttale oss på generelt grunnlag. Ved bygging av bolighus på landbrukseiendom vil kommunen i første omgang vurdere behovet for helårsbolig ut i fra drifta og produksjonsomfang totalt sett på gården. Når dette er avklart er det andre vurderinger som ligger til grunn for beslutningen, som blant annet beliggenhet i forhold til dyrka mark, hensyn etter plan- og bygningsloven (her må eventuelt planseksjonen uttale seg), kulturminneloven og naturmangfoldloven osv. Siden det er mange hensyn det skal tas stilling til, kan ikke landbrukskontoret gi noen forhåndsuttalelse på oppføring av nytt bolighus på eiendommen slik saken står nå."

Driftstilbehør omfattes ikke av salget.

Eiendommen selges som et tvangssalg og i henhold til Lov om tvangsfullbyrdelse og ikke etter avhendingslova. Dette innebærer vesentlig avvik fra et normalt salg ved at kjøper har en større risiko for eiendommens tekniske tilstand, og kjøper må være innforstått med at det kan være svært vanskelig å nå fram med en mangelsklage etter kjøp av tvangssalgsbolig. Samtidig avviker tidsfrister for bud og rutiner for oppgjør fra et normalt salg.

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er mulig å bestille eierskifteforsikring eller boligkjøperforsikring i forbindelse med tvangssalg.

Det vises for øvrig til "Orientering til kjøpere om tvangssalg ved medhjelper" som er vedlagt salgsoppgaven. Ta kontakt med megler dersom noe er uklart.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter: ca. kr. 92.000,- pr. år (2015)

Det er installert vannmåler på eiendommen og kommunale avgifter vil derfor variere avhengig av eget vannforbruk.

Eier har ikke gitt megler opplysninger om øvrige løpende kostnader, og megler har derfor ikke kjennskap til hvor store kostnader dagens eier har til strømforbruk, forsikring, olje/parafin, internett m.v.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

- Konsesjonsgebyr kr. 5.000,-.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 22.551.249,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Budregler

Det gjelder egne budregler for tvangssalg, og disse er beskrevet i «Orientering til kjøpere av tvangssalg». Budgivere må sette seg inn i orienteringen før man inngir bud.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert og legitimasjon må være fremlagt. På grunn av de spesielle reglene for tvangssalg er det dessverre ikke mulig å inngi bud via Krogsveens budapp eller inngi bud elektronisk via Krogsveen.no. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.

Kjøper vil som vanlig få tilsendt budjournal etter at eiendommen er solgt. Budgiver kan også få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Rune Sirnes
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?