Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 4 190 000,- for kr 4 190 000,-

Fasade syd

Fasade syd

Fasade vest med nedkjøring til garasje

Inngangsparti

Illustrasjon av leiligeter i 1.etg med forhage

Balkong

Stue

Kjøkken

Bad

Vaskerom

Kart fra Eiendomsprofil

Plantegning

Gjerdrum

Gjerdrum Ask leil 306

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 190 000,-

Gjerdrum: Skjønhaugtunet i Ask sentrum 3-roms eieleilighet i 3.etg. Garasje og heis

Boligtype:
Leilighet, Eierleilighet
Soverom:
2
Prisantydning:
Kr 4 190 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
79 / 82 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Skjønhaugtunet ligger i et landlig boligområde i Gjerdrum kommune. Kommunen har et utpreget barnevennlig oppvekstmiljø der det satses stort på idrett innenfor de fleste områder. Det er gangavstand til et godt og variert servicetilbud med bl.a. kulturhus, idrettshall, kafé, hotell, vinmonopol, flere dagligvarer og hyggelige nisjebutikker. Kulturhuset rommer en scene for konserter og forestillinger. Pub’en er også et populært samlingssted. Det er kort vei til Kløfta, Jessheim, Lillestrøm og Oslo. Området har også god offentlig kommunikasjon via buss og flybuss.

Barnehager og skoler

Gjerdrum barneskole og Gjerdrum ungdomsskole

Adkomst

Skjønhaug tunet ligger inn til Ask sentrum - sentrumsnært men alikevel en landlig følelse. Området vil bli skiltet.

Fakta om boligen
Boligtype

Leilighet

Eiertype

Eierleilighet

Etasje

3

Byggeår

2018

Primærrom

79m2

Bruksareal

82m2

Tomt

15700m2

KR-kode

6017323

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Skjønhaugtunet, 2022 Gjerdrum

Fradelt parsell av Gnr. 39, bnr. 2 i Gjerdrum kommune.

Eiendommen vil bli seksjonert. Endelig eiendomsbetegnelse for den enkelte bolig vil fremkomme når seksjoneringen er tinglyst. Prosjektets adresse er ikke fastsatt. Nærmere adresse fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Prosjektets arelaer:

Bruksarealer: Fra 50,0 kvm til 123,0 kvm

P-rom: Fra 47,5 kvm til 119,5 kvm

S-rom: Fra 2,5 kvm til 3,5 kvm

I primærrom inngår I sekundærrom inngår bod. I tillegg til bod inne i leiligheten, disponerer hver leilghet en sportsbod i kjeller.

Følgende rom vil inngå i prosjektets primærrom: Entre, gang, bad/wc, vaskerom, kjøkken, stue og soverom.

Følgende rom vil inngå i prosjektets sekundærrom: Bod

Det medfølger også en sportsbod i kjeller. Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Se prisliste for nærmere opplysninger om de enkelte boligenes arealer.

Tomten

Felles eiet tomt for hele Skjønhaugtunet på ca. 15.700 kvm. På byggetrinn 1 er det avsatt ca. 3.300 kvm. Selger tar dog forbehold om avvik i tomtens størrelse og endelige grenser inntil oppmålingsforretning er gjennomført. Plankartet er datert 23.05.2017 med avgrensinger er utgangspunktet for sameiets tomt og dens omfang og størrelse.

I tillegg til boligseksjonen vil kjøper bli eier av en ideell andel av tomten med felles og likt ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene.

Leiligheter i 1 etg. har forhager med eksklusiv bruksrett – areal iht. utomhusplan. Beplantning og andre inngrep i forhagene skal skje iht. sameiets regler som vil bli utarbeidet på et senere tidspunkt. Bruk av forhager skal ikke være til sjenanse for andre i sameiet. Forholdet vil bli vedtektsfestet.

Torg/gatetun mellom byggene blir opparbeidet med gangveier, gress og beplantning iht. kommunale retningslinjer. Torg/gatetun skal være tilgjengelig for allmenheten. Forholdet vil bli vedtektsfestet.

Det tas sikte på nedgravde felles avfallsbrønner ved adkomstparti. Nedkjøringsrampe til kjellerparkering.

Endelig detaljprosjektering og/eller myndighetskrav kan medføre endringer i utomhusplanen. Mindre endringer i utomhusplanen gir ikke kjøper rett til prisavslag, erstatning eller heving.

Vei, vann og avløp

Offentlig. Private stikkledninger fra offentlig nett til bygningen. Sameiet er ansvarlig for private stikkledninger til bygningen.

Bebyggelse

Meget estetisk og moderne 5 etasjes lavblokk oppført i mur, stål og tegl med detaljer i treverk og glass. Bygges etter TEK 17.

Det henvises til leveransebeskrivelsen for nærmere beskrivelse.

Standard

INNERVEGGER: Innervegger kledd med gipsplater. Vegg i tørre rom sparkles og males. Vegger i bad flislegges.

GULV: Oppholdsrom i leiligheter får 14mm 3 stavs eikeparkett med gulvlister i eik.

Baderomsgulv og gulv i vaskerom leveres med flis og elektrisk varmekabel.

HIMLING: Himling generelt er sparklet og malt betong med eventuelle synlige skjøter/fuger. Bad, bod/vaskerom og gang/vindfang får nedforet sparklet og malt gipsplatehimling for å skjule framføring av ventilasjonskanaler og rør.

DØRER / VINDUER: Dører og vinduer leveres ferdigmalt fra fabrikk. Inngangsdører til leiligheter med lyd- og brannklasse iht. forskrift, samt FG-godkjent sikkerhetslås. Innerdører i standard hvit formpresset utførelse med eiketerskel. Vinduer og terrassedører leveres med 2-lags energiglass. Dørlister leveres ferdigmalt. Vindussmyg fores ut, og listes inn med ferdigmalte gerikter. Det vil bli synlige spikerhull.

KJØKKEN: Sigdal Uno med fantasi mørk grå laminat benkeplate med rett forkant.Takhøye skap. Eller tilsvarende kjøkkeninnredning fra annen leverandør. Det leveres opplegg for komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin. Hvitevarer inngår ikke i leveransen. Det leveres hvit 10x10cm flis imellom under- overskap.

GARDEROBER: Garderobeskap leveres ikke. Det er avsatt minst 1 meter garderobeplass pr. sengeplass i soverom. Det vil bli gitt mulighet for eventuelt tilvalg av garderobeskap senere for kjøpers regning.

BAD: Vegger og gulv i bad flislegges med keramisk flis. Antrasitt flis 30x60cm på gulv med mosaikk fliser i dusjnisje og hvite fliser 30x60cm på vegg. Blandebatteri og regulerbart dusjhode på stang. Vegghengt toalett og servant med baderomsinnredning i standard hvit utførelse. Varme i gulv.

VASKEROM: Antrasitt fliser 30x60cm med sluk i gulv likt som bad med sokkelflis på vegg og varme i gulv. Vegghengt toalett. Vegger blir sparklet gipsplate og våtromsmaling. Koblingsskap for vannbåren varme og rør i rør system plasseres i bad og/eller vaskerom, avhengig av leilighetstype. Opplegg for vaskemaskin og kondenstørketrommel.

UTSTYR GENERELT: Det leveres kabel-tv og internett fra Tveco med 3 til 5 års avtale.

Felles postkasseanlegg ved hovedinngang eller i trappehus etter avtale med postverket. Ringe-/porttelefon med kamera/høyttaler ved hoveddør til trappehus med monitor og fjernstyrt åpning i leiligheter. I tillegg ringeklokke ved hver leilighetsdør. Brannslukningsutstyr iht. forskrifter. Ventilasjonsaggregatskap/varmegjenvinner for balansert ventilasjon plasseres i leilighetens bod.

Oppvarming

Prosjektet skal tilknyttes vann-til-vann varmepumpe tilknyttet energibrønner som etableres i kjeller. Det leveres vannbåren varme i alle oppholdsrom. Det leveres elektriske varmekabler på bad og vaskerom.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold. En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at dersom boenheten eller deler av den leies ut på tidspunktet for seksjonering, vil leietaker ha rett til å kjøpe seksjonen til 80 % av salgsverdien, jfr. eieseksjonslovens kap. 3.

Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK17 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres.

Parkering

Det medfølger en garasjeplass pr. leilighet med trapp-/heisadkomst til leilighetsetasjer.

Selger forbeholder seg retten til å fordele garasjeplassene. Av dette er det avsatt 2 HC plasser. Det er ikke anledning til å leie ut parkeringsplasser til andre enn de som bor i sameiet.

Ferdigattest

Boligene er planlagt ferdigstilt i første kvartal 2020, forutsatt oppstart pr. første kvartal 2018. Nærmere informasjon om forventet ferdigstillelse vil bli gitt ca. 4 måneder før, og endelig ferdigstillelsesdato vil bli opplyst med minimum 10 ukers skriftlig varsel.

Eventuell forsinkelse i forhold til endelig angitt ferdigstillelsesdato vil kunne gi kjøper krav på dagmulkt iht. til bustadoppføringslovens regler. Øvrig forsinkelse i oppstart eller fremdrift gir normalt ikke krav på dagmulkt.

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 25. Pantet er begrenset oppad til 1G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Det er tinglyst 10 servitutter på hoved bølet som sameiets eiendom vil bli fradelt fra. Disse omhandler blant annet bestemmelse om veg og vedlikeholds rett for kommune og e-verk til å vedlikeholde ledninger. Samt historiske jordskiftevedtak. Ingen av servituttene har betydning for den nyopprettede matrikkelen for sameiet.

Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

Kommunen har under behandling reguleringsbestemmelser til detaljreguleringsplan for Skjønhaug tunet. Plankartet er datert 23.05.2017. Bestemmelsene er datert 23.05.2017.

Det gjøres særskilt oppmerksom på at det pr. d.d. verken foreligger rammetillatelse eller igangsettelsestillatelse fra kommunen for prosjektet. Kommunen har ikke behandlet planen, og selger tar forbehold om endelig godkjenning.

Utsnitt av utarbeidet detaljreguleringsplan og tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler. Interessenter oppfordres til selv å undersøke reguleringsmessige forhold hos kommunen.

Endelig regulering for området kan inneholde at sameiets fellesområder kan være tilgjengelig for offentligheten.

Radon

Bygget er radonsikret med radon duk og brønn Ihht Tek 17. Ved utleie er det krav om at leietager får fremvist radonrapport

Økonomi

Omkostninger

1)Dokumentavgift til staten tilsvarende 2,5 % av andel tomtekostnad. Avgiftsgrunnlaget utgjør kr 150.000 for 3-roms og andel dokumentavgift utgjør således kr 3.750,- pr. bolig. Det tas forbehold om aksept av avgiftsgrunnlaget fra tinglysingsmyndighetene.

2)Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

3)Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle pantedokumenter med attest, kr 724,- pr. stk.

4)Leverings- og tilretteleggingsavtale for tele/data kr 5.000,- pr. bolig.

5)Sameieinvesteringer kr 8.000,- pr. bolig.

6)Oppstartsgebyr sameiet kr 2.000,- pr. bolig.

Kjøper har risiko for endringer i omkostningsbeløpene.

Eksempel: Totalpris for 3 roms leilighet inkl. omkostninger vil være kr 4.209.999,-.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Per Inge Hunvik
Daglig leder / Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?