Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 5 200 000,- for kr 5 200 000,-

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Illustrasjonsbilde

Høydefoto av eiendommen slik den står i dag

Plantegning - kjeller

Planetning - 1. etasje

Plantegning - 2. etasje

Takterrasse

Utomhusplan

Arealbekreftelse (skravert hus viser planlagt hus på tomten)

Kart over tomtefordelingen mellom de to husene

Kort vei til flotte friområder på Brannfjell/Ekebergsletta

Gangavstand til Ekebergparken med skulpturpark og restaurant/café

Eiendommen sogner til Ekeberg skole

Ekeberg/Simensbråten - Tomtedel med rammetillatelse for oppføring av stor og flott enebolig

Benveien 16

Vis på kart

Prisantydning

Kr 5 500 000,-

Ekeberg/Simensbråten - Tomtedel med rammetillatelse for oppføring av stor og flott enebolig: Ekeberg/Simensbråten - Tomtedel med rammetillatelse for oppføring av stor og flott enebolig

Boligtype:
Tomt, Eierseksjon
Prisantydning:
Kr 5 500 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Beliggende innerst i blindvei, i et attraktivt og trafikkskjermet villaområde på Ekeberg/Simensbråten.

Særdeles barnevennlig beliggenhet, da eiendommen ligger innerst i Benveien, opp mot Lyngveien.

Kort vei til friområdet på Brannfjell/Ekebergsletta med bl.a. lysløype. Et eldorado for barn, samt at det gir unike tur- og friluftsmuligheter for alle aldersklasser, sommer som vinter. Brannfjell er et høydedrag øst og syd for Ekebergsletta i Oslo, på ca. 207 moh.

Selv om boligen ligger trafikkskjermet til, med nærhet til store friområder, ligger den allikevel innenfor bomringen.

Få minutters gange til nærbutikk (Spar) i Vårveien.

En kort kjøretur unna finner man Holtet med populære Jacobs, Åpent Bakeri og Best Helse helsesenter. Kort vei også til Lambertseter Senter, med bl.a. kino, bibliotek, Vinmonopolet og et bredt utvalg av butikker og spisesteder. Manglerud- og Bryn senteret er heller ikke langt unna.

Nærhet til offentlig kommunikasjon med bl.a. buss i Vårveien og T-bane fra Ryen.

Et svært rikt fritidstilbud i nærhet på Brannfjell/Ekebergsletta, med bl.a. flotte turområder i Brannfjellskogen og på Ekebergsletta. Området rundt Ekebergsletta kan bl.a. by på fasiliteter som lysløype, skiløype, idrettsanlegg, minigolfbane, husdyrpark og ridesenter, store friområder, skulpturparken, Ekebergrestauranten m.m.

Nærhet også til Østmarka og Østensjøvannet, samt fjorden med flere badestrender.

Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:

Bekkelaget sportsklubb(BSK) - ski, håndball, fotball m.m. Anlegg på sportsplassen med bl.a. kunstgressbane, samt Ekeberghallen.

KFUM (Kåffa) med anlegg ved Ekebergsletta.

Bekkelaget Tennisklubb (BTK) med anlegg innerst i Jomfrubråtveien.

Lambertseter idrettsforening med friidrettsanlegg og fotballbaner på Lambertseter - svømmehall i tilknytning til Lambertseter skole samt lokal lysløype på Bergkrystallen.

Områdets lokale alpinbakker: Sloreåsen og Leirskallen.

Treningsstudio: BestHelse på Holtet, Evo på Sæter, Icon på Mangelrud og Elixia på både Karlsrud/Lambertseter og Ryen.

Barnehager og skoler

Flere private og kommunale barnehager i nærområdet.

I følge utdanningsetaten sogner Benveien 16 til Ekeberg skole.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen/bydelsadministrasjonen.

Adkomst

Benveien er en liten blindvei fra Vårveien. Benveien 16 ligger innerst/øverst i Benveien, rett ved Lyngveien. Det er gjennomgang til Lyngveien fra Benveien.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 5 500 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Eierseksjon

Tomt

872m2

KR-kode

4418138

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Benveien 18, 1182 Oslo

Gnr. 149, bnr. 169 i Oslo kommune.

Eiendommen er under seksjonering. Endelig eiendomsbetegnelse for boligen vil fremkomme når seksjoneringen er tinglyst. I seksjoneringsbegjæringen har denne seksjonen fått betegnelsen snr. 1.

Tomten

Eiet tomt på 872 kvm som tilhører sameiet. Boligen har vedtektsfestet bruksrett til egen tomt i naturlig tilknytning til den prosjekterte boligen. Se vedtekter med kart i salgsoppgaven som viser tomtefordelingen mellom de to seksjonene.

Opparbeidelse/bekosntning av fellesarealer gjøres av sameiet i fellesskap.

Rammetillatelsen omfatter oppføring av ny enebolig på 257 kvm BRA (inkludert dobbelgarasje) med takterrasse.

Boligen er tegnet i funkisstil av Frogner Arkitektkontor og vil ha en romslig og god planløsning, bl.a. dobbelgarasje med direkte innvendig adkomst til boligen, stor kjellerstue med egen inngang, 4 soverom, 3 bad og vaskerom, samt kjøkken/spisestue og stue med utsikt og utgang til balkong med trapp opp til stor solrik takterrasse med utsikt.

Eksisterende bjørketre på tomten må fjernes av kjøper i forbindelse med oppføring av huset. Rammetillatelsen forutsetter planting av ny bjørk på tomten. Dette bekostes av denne seksjonen (kjøper).

Kjøper vil selv stå ansvarlig for oppføring av boligen iht. rammetillatelsen, samt utføre og bekoste de tiltak på eiendommen som er forutsatt i rammetillatelsen. Kjøper står ansvarlig for å søke igangsettingstillatelse osv.

Rammetilatelsen med tegninger etc. ligger som vedlegg til salgsoppgaven, og interessenter oppfordres til å sette seg nøye inn i dokumentasjonen. Konferer gjerne megler for ytterligere informasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei (Benveien) med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen må tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Det må påregnes kostnader for graving/legging av vann- og avløpsrør etc. Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på ca. kr 88.000,- iflg. vann- og avløpsetaten (med forbehold om endring i avgiften).

Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Det må også påregnes tilkoblingsavgift for strøm.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Seksjonen overdras fri for pengeheftelser.

Sameiet har legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 31. Pantet er begrenset oppad til 2G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

I tillegg har sameiet tinglyst panterett som nevnt over.

Det er tinglyst følgende servitutter på sameiets eiendom:

Dagboknr 901361, tinglyst 09.11.1920:

Bestemmelse om veg. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter i sameiets eiendom. Kopi av dokumentet kan fås ved henvendelse til megler.

Dagboknr 5320, tinglyst 10.05.1938:

Bestemmelse om veg. Lyngveien og Benveien er regulert bredere. Dersom kommunen krever det skal sameiet være med på å opparbeide veien til regulert bredde for egen regning og vederlagsfritt avstå fra deler av egen grunn.

Dagboknr 11622, tinglyst 19.08.1939:

Best. om vann/kloakkledn. Eiendommen er forpliktet til å knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett når kommunen måtte forlange det. Sameiet har det fulle og hele ansvaret for private stikkledninger.

Dagboknr 8741, tinglyst 18.10.1940:

Erklæring/avtale. Eiendommen fikk i sin tid tilskudd til å anlegge vannledning, mot at den årlige vannavgiften skal betales. Nærliggende eiendommer gis rett til å føre vann- og avløpsledninger over eiendommen og gis rett til adkomst til disse for reparasjoner og vedlikehold.

Dagboknr 3232, tinglyst 07.03.1966:

Erklæring/avtale. Oslo Lysverker gis rett til å sette opp og ha stående en transformatorkiosk på eiendommen. Kart over plassering medfølger ikke.

Dagboknr 12325, tinglyst 01.07.1975:

Bestemmelse om bebyggelse. Eier av Benveien 16 (og nå 18) erklærer at han er enig i at det hus som er planlagt oppført på en parsell som skal fradeles nabotomten gnr. 149, bnr. 113, med adresse Lyngveien 24, kan føres opp nærmere nabogrensen enn 4 meter.

Dagboknr 17563, tinglyst 16.09.1975:

Bestemmelse om bebyggelse. Benveien 16 (og nå 18) samtykker til at gnr. 149, bnr. 113, med adresse Lyngveien 24, bebygges inntil sin grense, hvilket medfører at Benveien 16 og 18 ikke skal bebygges nærmere enn bygningslovgivningens bestemmelser om avstand mellom bygninger tilsier.

Dagboknr 70603, tinglyst 14.10.2004:

Erklæring/avtale. Det skal ikke oppføres bebyggelse på gnr. 149, bnr. 881 med adresse Lyngveien 22. innenfor det areal som er markert med rødt på kart i servitutten. Som bebyggelse regner ikke svømmebasseng, terrasse, støttemur og lignende så lenge dette ikke får et dominerende preg og/eller er til sjenanse for bnr. 169 med adresse Benveien 16 og 18. Benveien 16 og 18 skal ha rett til å ha liggende og vedlikeholde vann- og avløpsledninger innenfor det samme areal. Benveien 16 og 18 har ikke anledning til å oppføre bebyggelse, herunder carport, garasje, bod, innenfor det areal som er markert med blått på kartet i servitutten.

Eiendommen er utskilt fra gnr. 149, bnr. 4 og følgende servitutter er tinglyst der før utskillelsen den 19.09.1919:

Dagboknr 916734, tinglyst 03.10.1873:

Bestemmelse om gjerde. Megler har lett etter servitutten i Digitalarkivet, uten å ha funnet den.

Dagboknr 900217, tinglyst 06.09.1907:

Best. om vannledn. Megler har lett etter servitutten i Digitalarkivet, uten å ha funnet den.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Det gjøres oppmerksom på at man blir pålagt å tinglysr nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av det prosjekterte huset. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-4220 datert 15.03.2006.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Eiendommen er under seksjonering. Boligen selges derfor som en eierseksjon og vil bli organisert i et eierseksjonssameie bestående av 2 boligseksjoner. Sameiebrøken vil utgjøre 1/2.

Kjøper må samtykke i evt. nødvendige mindre endringer i seksjoneringsbegjæringen dersom dette kreves fra plan- og bygningsetaten.

Under oppføring av det nye huset på tomten må det påregnes byggestøy og anleggstrafikk. Eier av snr. 2 kan ikke nekte nødvendige tiltak på eiendommen (og på snr. 2 sin tomtedel) dersom f.eks. vedtektsdelingen av tomten kommer i konflikt med rammetillatelsen.

Sameiet vil bli ledet av et styre som velges av sameierne. Styret skal ivareta saker av felles interesse for sameierne og forestå driften av sameiet innenfor de rammer sameiet vedtar.

Dersom det i fremtiden mottas felles regninger til sameiet vil kostander bli fordelt etter nærmere regler angitt av sameiet, vanligvis etter sameiebrøk eller vedtekter.

Eieformen følger Lov om eierseksjoner. Loven kan i sin helhet fås ved henvendelse til megler. Loven finner du også på www.lovdata.no.

Vi gjør videre oppmerksom på at det iht. eierseksjonsloven ikke er anledning å erverve mer enn 2 seksjoner i sameiet.

Det presiseres at ssalgsprospektet ikke er bindende for boligens detaljutforming og farger.

Illustrasjoner i prospektet og tegningsmaterialet er kun av illustrativ

karakter, for eksempel møblering,

fargevalg, dør- og vindusform, detaljer på fellesarealer, fasadedetaljer, materialvalg, blomsterkasser, beplantning, etc.

Det kan forekomme målestokkavvik

ved trykking av salgsmaterialet, og

prospektet må derfor ikke brukes for

nøyaktig måltaking etc.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Tomtedelen er ikke tilknyttet offentlig vann og kloakk. Det er derfor ikke beregnet kommunale avgifter.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 5.638.722,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-.

Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Oslo
Bydel Nordstrand
Grunnkrets Simensbråten
Kirkesogn Bekkelaget og Ormøy

Steder i nærheten

Ryenkrysset 0.7 km
Ekeberghuset 0.8 km
Smedstua 1 km
Brattlikollen 1.6 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 48.4 km
Sentralstasjon Oslo S 5.2 km
Jernbanestasjon Bryn stasjon 2.7 km
T-bane stasjon Ryen T-banestasjon 0.8 km
Trikkeholdeplass St. Halvards plass 3.5 km
Bussholdeplass Benveien 0.2 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Ekeberg treningsfelt 1.4 km
Idrettsanlegg Ekeberghallen 1.5 km
Treningssenter Fresh Fitness Ryen 0.9 km
Treningssenter Elixia Ryen 1.1 km

Steder av interesse

Skoler

Ekeberg skole (1-7 kl.) 0.8 km
Ryenberget skole (1-10 kl.) 1 km
Høyenhall skole (1-10 kl.) 1.5 km
Manglerud skole (1-7 kl.) 2 km
Brannfjell skole (8-10 kl.) 1.7 km
Holtet videregående skole 3.1 km
Lambertseter videregående skole 3.4 km

Barnehager

Brumlebassen barnehage (0-6 år) 0.4 km
LABI familiebarnehage (1-3 år) 0.5 km
Svartdalsparken barnehage (0-6 år) 0.9 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Manglerud Senter 1.3 km
Kjøpesenter Bryn Senter 2.4 km
Postkontor Bunnpris Ryen 1 km
Postkontor Meny Manglerud 1.3 km
Apotek Apotek 1 Manglerud 1.3 km
Apotek Ditt apotek Kværnerbyen 1.9 km
Vinmonopol Manglerud Vinmonopol 1.3 km
Dagligvare Spar Simensbråten 0.4 km
Dagligvare Rema 1000 Ryen 0.9 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Ryen 0.7 km
Kiosk/video Narvesen Manglerud t-bane 1.2 km
Bensin Shell/7-Eleven Ryen 0.7 km
Bensin Esso Tiger Ryen 0.9 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,3 %
Andel kvinner 49,7 %
Gj.snittalder menn 39,1 år
Gj.snittalder kvinner 38,1 år
Husholdninger med barn 32,9 %
Husholdninger uten barn 67,1 %
Gj.snitt byggeår 1968
Gj.snitt tomtestørrelse 626
Område Personer Husholdninger
Kommune: Oslo 666759 353639
Grunnkrets: Simensbråten 2330 1047

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,1% av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 16.000,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Eksklusiv salgsoppgave: kr 2.500,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Henrik Hisdal
Daglig leder / Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?