Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 800 000,- for kr 800 000,-

Her kan du få en landlig følelse selv om du bor meget sentralt

Flyfoto mot sjøen og Stavern

Flyfoto

Områdebilde

Pilen til høyre viser akebakken, og pilen til venstre viser tomt nr. 28

Pilene viser akebakken til venstre og ballbingen til venstre

Tomt: Brunlabakken 28

Flott tomt på 880 kvm

Tomt nr. 28 sett fra nord/vest.

Ballbingen

Brunlaskogen Vest

Stavern

Brunlabakken 28

Vis på kart

Prisantydning

Kr 900 000,-

Stavern: Tomt på 880 kvm flott beliggende i Brunlaskogen.

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 900 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Brunlaskogen Vest ligger svært attraktivt til og er i ferd med å bli et helt nytt nabolag vest for Brunlafeltet. Barnevennlige omgivelser med 40-sone med opphøyde gangfelt ved hovedveien og 30-sone inne på området.

Utvikler Brunlaskogen Eiendom AS har satt seg som mål å utvikle det mest komplette nabolaget i Larvik kommune. Det er laget akebakke med grillhytte samt ballbinge med kunstgress som kan gjøres om til skøytebane vinterstid. Ballbingen og akebakken er opplyst på kveldstid. Fra ballbingen til akebakken opparbeides det opplyst tursti. Videre vil lekeplassene på området utstyres med lekeapparater i høy kvalitet. Inne på området er det et kulturelt bevaringsområde på 13,5 mål med fornminner. Dette gir store flotte områder for lek og fritid!

Pliktig medlemskap i VELforening vil sikre at felles-og lekeområdene blir vedlikeholdt i fremtiden.

Det er fantastisk flotte turområder rett ut for Brunlaskogen med turstier hvor det blir kjørt opp skiløyper vinterstid. Fra Brunlaskogen Vest er det også kort vei til skole, barnehage, dagligvare, golfbane og sjøen med badeplasser. Det er ca. 3 km til Stavern og 5 km til Larvik.

I eneboligområdet er det solgt 23 av 25 tomter og det er mange attraktive tomter tilgjengelig! Det er ingen byggeklausul på disse tomtene.

På feltet på nedsiden er det påbegynt arbeider med å bygge 12 nøkkelferdige, arkitekttegnede kjedede eneboliger med gjennomgående høy boligstandard for meg informasjon vedrørende dette kontakt megler.

Barnehager og skoler

Nærmeste skoler er Jordet Barneskole og Brunla Ungdomsskole. Begge med trygg vei fra Brunlaskogen Vest. Det er også flere barnehager i nærheten. Se vedlagte nabolagsprofil.

Dersom ovennevnte skole-og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med Larvik kommune.

Adkomst

Fra Stavern: Ved pumpeparken ta inn Johan Ohlsensgate og følg veien opp bakken over i Brunlaveien, etter 2 km, hold til høyre i T-kryss ved Brunla gård. Brunlaskogen Vest ligger da på venstre hånd etter ca. 1 km.

Fra Larvik: Kjør 301 ut av Larvik mot Stavern. Etter 3,5 km ta første vei til høyre etter golfbanen skiltet mot Jordet. Deretter venstre inn Gamle Stavernsveien og første til høyre inn Brunlaveien. Følg denne ca. 1 km og du vil få avkjøringen inn til Brunlaskogen Vest på høyre hånd.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter ved fellesvisninger. Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 900 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

880m2

KR-kode

231223

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Brunlabakken 28, 3256 Larvik

Gnr. 4044, bnr. 723 i Larvik kommune.

Overtagelse

Det legges opp til overtagelse av tomten ca. 1 måned etter aksept av bud såfremt annet ikke er særskilt avtalt.

Tomten

Selveiertomt på 880 kvm uten byggeklausul.

Tomten overleveres slik de fremstår ved besiktigelse. Selger forbeholder seg retten til å hogge trær på usolgte tomter.

Vei, vann og avløp

Offentlig vei, vann og avløp.

Det er i dag ført vann, avløp, strøm og fiber til tomtegrense.

Eiendommene blir tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Brunlabakkens vei,vann og avløpssystem overtas og driftes av Larvik kommune.

Larvik kommune vil stå for strømforbruk på lyktestolper langs veien. Strømforbruk til fellesarealer, stien, lekeplasser, balløkke og akebakke vil gå på egen måler som VEL laget betaler selv.

Larvik kommune opplyser at tilknytningsavgifter til ledningsnettet er kr 20.000,- for vann og avløp.

Parkering

Byggesøknad skal på situasjonskart vise garasje for minst 1 personbil samt oppstillingsplass for ytterligere 2 biler på egen tomt, selv om garasje ikke skal oppføres samtidig med hovedhuset. Garasjer skal ikke ha større bruksareal enn 45 kvm. Utforming av garasje skal harmonere med hovedshusets form, materialbruk og farge. Maks mønehøyde er 5,0 meter.

Dette i henhold til § 4, punkt 5 i reguleringsbestemmelsene.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av pliktig medlemskap i VEL foreningen.

Tinglyst servitutt på tomten:

15.07.2013 592978 BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN

15.07.2013 592978 BESTEMMELSE OM VEG

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan datert 23.06.2010 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert

24.06.2010. Det gjøres oppmerksom på at det i 2.byggetrinn vil bli solgt tomter til anslagsvis 8 boenheter nord for snuplassen i Brunlabakken. Det vil også bli solgt tomter i Brunlaløkka for anslagsvis 62 boenheter (veien til venstre vedinnkjøringen til Brunlaskogen Vest).

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser er vedlagt prospektet.

Ønskes utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser til områdene som er regulert til flermannsboliger kan disse fås hos megler.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kjøper må belage seg på å betale kommunale avgifter til Larvik kommune etter tilkobling.

Det er lagt kabel fra Skagerak Fiber frem til hver tomtegrense. Hver eier kan selv bestemme type abonnement. Det er 36 måneders bindingstid fra tilknytning til Skagerak Fiber. Kjøper må selv legge dette inn i hus og ordne med tilkobling og vil belastes for tilkoblingsavgift i henhold til leverandørs gjeldende priser.

Det forutsettes obligatorisk medlemskap for alle tomtekjøpere i et nytt VEL for hele Brunlaskogen Vest. Dette utgjør ca. 94 boenheter. I utgangspunktet så er velavgiften kr 2.400,- pr. boenhet pr. år. Det er mulig dette er noe høyere enn fremtidig behov vil være. Årlig VEL avgift skal for fremtiden fastsettes av det til enhver tid sittende VEL styre

VELets oppgaver blir primært å ha ansvar for drift og vedlikehold av private veier og lekeplasser. I tillegg medansvar for orden, herunder tynning av friområdene i samråd med grunneier. VELets oppgaver blir primært å ha ansvar for drift og vedlikehold av private veier og lekeplasser. I tillegg medansvar for orden, herunder tynning av friområdene i samråd med grunneier.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,00.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,00 pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 923.749,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "as is" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Boligkjøperforsikring

Kjøper har anledning til å tegne boligkjøperforsikring hos Help Forsikring AS. Forsikringen gir rett til juridisk bistand ved mangler etter avhendingsloven de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring må tegnes senest på kontraktsmøtet og premien er kr 8.250,- for tomt.

Budregler

Budregler er beskrevet i vårt budskjema som er vedlagt denne salgsoppgave. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Budgiver kan få utlevert en kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Thomas A. Østmo
Daglig leder - Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?