Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 610 000,- for kr 2 610 000,-

Oversikt over området og avstander

DJI_0041

DJI_0035

DJI_0040

DJI_0038

Tomtebilde Hellinga 20 ovenfra

Tomtebilde med illustrasjon av hvor tomten ligger

Hagan

Hellinga 20

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 500 000,-

Hagan: Romslig og sentralt beliggende tomt på Hagan

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten ligger i populært og barnevennlig område. Meget sentralt til med kort vei til både barneskole, barnehager, ungdomsskole, butikker, apotek, m.m. Gode bussforbindelser fra Hagan senter, kun et par minutter gange og ekspressbusser i rushtiden. Kun 3 min med bil til Oslogrensa, ca 20 minutter til Oslo sentrum og 15 min til Lillestrøm. Kort vei til marka med flotte ski- og turløyper og løypenettet Nordmarka/Lillomarka. Flere populærebadeplasser og flotte forhold for sykling. Lysløype med utgang fra Bjønndalen. Golfbane både på Hauger og i Hakadal. Svømmehal og kunstgressanlegg på Li. I tillegg har Nittedal mye å by på når det gjelder idretts- og kulturmiljø, så her skulle det være noe for enhver smak.

Barnehager og skoler

Flere barnehager i området

Ulverud barneskole

Li ungdomsskole

Bjertnes videregående skole på Mo/Rotnes.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Oslo: Følg Rv4 til Gjelleråsen, ta første avkjøring i første rundkjøring og deretter tredje avkjøring i neste (ikke inn i tunnellen). Følg veien ned til Hagan. Ved Hagan ta inn til høyre og følg veien rett frem til du kommer inn på Seljeveien etter omlag 100 meter. Ta av inn i første vei til høyre som er Snarefjellet, tomten ligger på høyre side av veien ca. 850 meter fra krysset mellom Seljeveien og Snarefjellet.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 500 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1339m2

KR-kode

621728

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Hellinga 20, 1481 Hagan

Gnr. 3, bnr. 388 i Nittedal kommune.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 1.339,5 kvm. Skrånende tomt bevokst med store lautraær og mindre buskas. Kjøper må ryddiggjøre tomten selv.

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Det foreligger også tinglyst rett til adkomst via gnr. 3, bnr. 59 og gnr. 3, bnr. 205 i Nittedal kommune. Rettigheten foreligger i form av en tinglyst erklæring fra 1981.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart fra Nittedal kommune. Det er antatt at det trengs kloakkpumpe for kloakktransport. Det er i samme erklæring som adkomst er angitt også angitt at eiere av parsellene gies likeledes rett til bygging og vedlikehold av privat stikkledning over våre eiendommer, frem til offentlig lendningsnett.

Offentlig ledningsnett ligger i dag over gnr. 3, bnr. 59, men dette ledningsnettet ligger vesentlig høyere enn tomten og det antas derfor at det vil være nørdvendig å etablere kloakkpumpe for avløp ved utbygging av tomten.

FOR BEGGE TILFELLER:

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette

er tomteeiers kostnad og ansvar.

Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

Tilknytningsgebyr for avløp

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

På ovennevte priser tilkommer 25% Mva. Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å kontakte hafslund nett.

NB! Det er over tomten regulert en felles vei med eiendommene gnr. 3, bnr. 659 og gnr. 3, bnr. 660

som stjeler 52 kvm av tomten samt offentlig friområde med 23 kvm. Dette betyr at reell tomtestrørrelse er på 1265 kvm.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei i henhold til reguleringsplan. Det foreligger også veirett fra Hellinga over eiendommene gnr. 3, bnr. 59 og gnr. 3, bnr. 205.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette

er tomteeiers kostnad og ansvar.

Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

Tilknytningsgebyr for avløp

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

På ovennevte priser tilkommer 25% Mva. Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å kontakte hafslund nett.

Parkering

Gateparkering etter områdets bestemmelser.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Regulering

Eiendommen er regulert til småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan nr. 129 for REGULERINGSPLAN FOR HAGANSENTERET M V. OPPRETTET I HENHOLD TIL NYE PLANER FOR HAGAN SENTER OG SKYSET

SKOG datert 11.11.1982 og endret 11.06.2006 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 11.11.1982 og endret 11.04.2006.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med følgende: Innenfor felt A2 tillates oppført bolighus i inntil 2 etasjer. Den gjennomsnittlige utnyttelsesgraden for feltene skal ikke overstige 0,15.

For enkelttomter må brutto gulvarealer inklusive frittliggende garasje, ikke overstige 25

% av netto-tomt. For hus med underetasje hvor minst en fasade ligger over

terrengnivå, medtas halve underetasjen i gulvarealet.

Det er forettatt en regulering av aktuell tomt i forhold til adkomst sammen med eiendommene gnr. 3, bnr. 359 og gnr. 3, bnr. 660 med adkomst ut til Snarefjellet. Det er videre også regulert inn en liten snipp av tomten som friareal med 23 kvm og nevnte veiareale med 52 kvm. Dette betyr at reell tomt er på 1265 kvm.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Diverse

NB! Bildeillustrasjoner i salgsoppgaven er ikke målsatt og er heller ikke eksakte og er kun ment som en illustrasjon på hvor tomten ligger uten bindende mål.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 0,- for inneværende år. Dette fordi det ikke foreligger noen offentlig tilknytning for eiendommen pr. i dag. Så snart eiendommen bebygges og det tilknyttes vann og kloakk vil det utlignes kommunale avgifter.

Eiendomsskatten er kr 3.262 pr år for inneværnede år og beløpet deles opp i 2 terminer.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.749,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Nittedal
Grunnkrets Øvre Skyset
Kirkesogn Nittedal

Steder i nærheten

Skytta Næringspark 1.2 km
Bjønndalen Bruk 1.6 km
Nittedal Kirke 3.2 km
Årås bru 5.5 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 36.1 km
Sentralstasjon Oslo S 17.4 km
Jernbanestasjon Strømmen 9 km
Bussholdeplass Saga 0.4 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Nittedal Golfbane 1.1 km
Idrettsanlegg Slattum idrettsplass 1.7 km
Treningssenter ICON Grorud 6.7 km
Treningssenter Family Sports Club Rommen 6.3 km

Steder av interesse

Skoler

Slattum skole (1-7 kl.) 1.8 km
Ulverud skole (1-7 kl.) 0.6 km
Li skole (8-10 kl.) 1.9 km
Bjertnes videregående skole 6.8 km
Stovner videregående skole 7.3 km

Barnehager

Hundremeterskogen barnehage (0-6 år) 0.6 km
Fortet Naturbarnehage (3-6 år) 0.8 km
Industriveien FUS barnehage (0-6 år) 0.9 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Hagansenteret 0.3 km
Kjøpesenter Mosenteret Nittedal Senter 6.8 km
Postkontor Coop Mega Hagan 0.3 km
Postkontor Rema 1000 Nedre Rommen 6.1 km
Apotek Apotek 1 Hagan 0.3 km
Apotek Apotek 1 Nittedal 6.8 km
Vinmonopol Nittedal Vinmonopol 6.8 km
Vinmonopol Grorud Vinmonopol 7.1 km
Dagligvare Coop Mega Hagan 0.3 km
Dagligvare Kiwi Hagan 0.5 km
Kiosk/video Mix Hagan Kiosk 0.5 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Gjelleråsen 1.7 km
Bensin Shell/7-Eleven Gjelleråsen 1.7 km
Bensin st1 Gjelleråsen 1.9 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 47,3 %
Andel kvinner 52,7 %
Gj.snittalder menn 47,6 %
Gj.snittalder kvinner 50,6 %
Husholdninger med barn 20,5 %
Husholdninger uten barn 79,5 %
Gj.snitt byggeår 1990
Gj.snitt tomtestørrelse 5980
Område Personer Husholdninger
Kommune: Nittedal 22729 9298
Grunnkrets: Øvre Skyset 298 162

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Tom Edvardsen
Daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?