Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 300 000,- for kr 2 300 000,-

Hulda Garborgs gate 15

Hulda Garborgs gate 15

Hulda Garborgs gate 15

Hulda Garborgs gate 15

Hulda Garborgs gate 15

Regkart Hulda Garborgs gate 15 versjon 3

Regkart Hulda Garborgs gate 15 versjon 1

Regkart Hulda Garborgs gate 15 versjon 2

Hamar - Boligtomt med meget attraktiv beliggenhet ved Greveløkka

Hulda Garborgs gate 15

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 500 000,-

Hamar - Boligtomt med meget attraktiv beliggenhet ved Greveløkka: Hamar - Boligtomt med meget attraktiv beliggenhet ved Greveløkka

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 500 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en meget god beliggenhet i veletablert og populært boligområde ved Greveløkka og Sagatun, rett i nærheten av parkanlegget Ankerskogen. I Ankerskogen finner man bl.a. svømmehall-anlegg med velværeavdeling, treningssenter, tennishall, turnhall, frisbee-golf bane, opplyste turstier, store gressbaner, preparerte skiløyper på vintertid, stor skøytebane og akebakke. Kort gangavstand til Mjøsa med tur- og bademuligheter

Eiendommen sogner til Greveløkka barneskole, kort og trygg skolevei. Flere barnehager innenfor gangavstand, bl.a. Ankerskogen barnehage som ligger inne i Ankerskogen. Det er ca. 8 minutter gange ned til Hamar sentrum og kjøpesenteret CC Hamar, og ca. samme avstand til Maxi Storsenter. God bybuss-forbindelse til hele byen, kort vei til nærmeste holdeplass.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Greveløkka skole 0.4 km

8-10 kl. Børstad ungdomsskole 1.9 km

Vgs. Hamar katedralskole 0.9 km

Vgs. Storhamar videregående skole 1.5 km

Bhg. Bambini Montessori barnehage (0-6 år) 0.3 km

Bhg. Ankerløkken barnehage (0-5 år) 1 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Hamar sentrum følg Grønnegata vestover, ta til høyre opp Hakabekkvegen, følg denne noen hundre meter. Ta til venstre inn Hulda Garborgs gate. Tomten ligger på høyre side.

NB! Tomten er ikke lett synlig, da den ligger innenfor andre eiendommer og adkomstvei til den ikke er opparbeidet. Se vedlagt kart.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 500 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1044m2

KR-kode

6518126

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Hulda Garborgs gate 15, 2315 Hamar

Gnr. 1, bnr. 5043 i Hamar kommune.

Tomten

Eiet tomt på 1044 kvm.

Tomten er skrånende mot vest og har en skjermet og meget attraktiv beliggenhet. Tomten innehar mye vegetasjon og endel steinstrukturer.

Ca 90 kvm av tomten mot syd er en nedkjøringsrampe til et nedlagt sivilforsvarsanlegg. Forsvarsbygg har fått i oppgave av Direktoratet for sikkerhet og beredskap å sanere anlegget. Sanering er planlagt ferdigstilt i løpet av september 2018. Portalen rundt innkjøringen til anlegget skal pigges ned og benyttes som fyllmasse i nedkjøringsrampen. Dette vil så fylles over med løsmasser. Når tiltaket er utført vil disposisjonsrett falle tilbake på eier av tomten.

Det følger en byggeklausul med Bygg-Team AS på tomten. Kjøper er derfor pliktig til å benytte Bygg-Team AS for bygging av bolig på eiendommen.

Kontakt Line Karlstad i Bygg-Team AS for mer informasjon på tlf 917 54 267.

Megler har kun oppdrag på å selge tomten.

Selger har inngått avtale med Bygg Team AS om at det skal oppføres bolig på tomten. Kjøper må inngå kontrakt om kjøp av tomten med selger og kontrakt direkte med Bygg Team AS om oppføring av boligen.

Megler har ikke noe ansvar for oppgjøret av byggekontrakten og innbetalinger knyttet til kontrakten skjer direkte til utbygger. Utbygger må besørge garantistillelese iht. buofl. § 12 og § 47. Megler ikke har noe ansvar for å følge opp utbyggerens garantistillelse og kjøper må selv innhente disse.

Kjøper har rett til å heve avtalen om kjøp av tomten dersom vedkommende har rett til å heve byggeavtalen på grunn av forsinkelse (buof. § 22, andre ledd) eller mangler (buofl. § 34, tredje og fjerde ledd). Likeledes har kjøper rett til å heve byggeavtalen dersom avtalen om kjøp av tomten blir hevet som følge av mislighold fra tomteselgerens side.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har tinglyst veirett over Hulda garborgs gate 13, gnr 1 bnr 1260. Veien er tegnet inn i nedkant av eiendommen mot vest, se vedlagt kart. Opparbeidelse av denne påhviler ny eier.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. Den kommunale tilknytningsavgiften er for tiden kr. 50.000,-

Anleggsbidrag ved tilknytning av strøm til ny bolig i Hulda Garborgs gate 15, Hamar (0403-1/5043) vil være pr. i dag være kr. 10.000,-. Dette forutsetter tilknytning av bolig med normalt effektbehov, vanligvis inntil 3x63A.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er ingen tinglyste servitutter på eiendommen.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til kommuneplan 2018-2030 datert 30.5.2018 med tilhørende bestemmelser.

Iht. kommuneplanen kan eiendommen bebygges med 40 % BRA.

Utsnitt fra kommuneplanen:

Fortetting i villaområder

For fortetting i villaområder, inkludert arbeid og tiltak som nevnt i plbl. § 20-1 og 20-2,

samt fradeling til slike formål, gjelder følgende dersom ikke annet er fastsatt gjennom

reguleringsplan:

a) Grad av utnytting skal ikke overstige %-BRA= 40%. Annen utnyttingsgrad må evt

fastsettes gjennom reguleringsplan, jf bestemmelse 1.04.

b) Minste uteoppholdsareal (MUA).

Boenheter med bruksareal over 40 m2 skal ha MUA=100m2.

Boenheter med bruksareal under 40 m2 skal ha MUA=20 m2.

For eneboliger kan det, innenfor rammene i punkt a-b over, tillates inntil én bileilighet

med BRA70m2 som del av hovedbolig.

Kommuneplanen i sin helhet er tiltjengelig på Hamar kommunes hjemmesider, alternativt tilgjengelig på meglers kontor.

Kjøper er selv ansvarlig i samarbeid med Bygg-Team AS for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Den ubebygde nabotomten (sivilforsvarsanlegget) gnr 1 bnr 2868 er planlagt bebygget med en enebolig eller tomannsbolig.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Eiendomsskatten er kr 1 367,30 pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.563.722,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Hamar
Grunnkrets Høiensal
Kirkesogn Hamar Domkirke

Steder i nærheten

Hamar sjukehus 0.9 km
Hamar Kulturhus 0.9 km
Hedmarkmuseet 1.1 km
Høgskolen 1.2 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 90.2 km
Jernbanestasjon Hamar stasjon 1.7 km
Bussholdeplass Greveløkka 0.3 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Ankerskogen fritidspark 1.1 km
Idrettsanlegg Ajerhallen 1.2 km
Treningssenter Ankerskogen svømme-/treningssenter 0.6 km
Treningssenter Espern express 1.6 km

Steder av interesse

Skoler

Greveløkka skole (1-7 kl.) 0.4 km
Storhamar skole (1-7 kl.) 0.8 km
Rollsløkken skole (1-7 kl.) 1.6 km
Solvang skole (1-7 kl.) 2.5 km
Ajer ungdomsskole (8-10 kl.) 0.9 km
Børstad ungdomsskole (8-10 kl.) 1.9 km
Hamar katedralskole 0.9 km
Storhamar videregående skole 1.5 km

Barnehager

Brattbakken barnehage (3-5 år) 0.2 km
Bambini Montessori barnehage (0-6 år) 0.3 km
Ankerløkken barnehage (0-5 år) 1 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Torghjørnet 1 km
Kjøpesenter Kvartal 48 1.3 km
Postkontor Coop Mega Storhamar 1.2 km
Postkontor Hamar Postkontor 1.4 km
Apotek Sykehusapoteket Hamar 0.9 km
Apotek Boots apotek Løven Hamar 1 km
Vinmonopol Hamar Vinmonopol 2.6 km
Dagligvare Rema 1000 Bispehaugen 0.8 km
Dagligvare Joker Skolegata 0.9 km
Kiosk/video Narvesen Butikken 0.9 km
Kiosk/video Narvesen Torghjørnet 1 km
Bensin Esso Storhamar 0.8 km
Bensin Circle K Furnesveien 1.2 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 47,6 %
Andel kvinner 52,4 %
Gj.snittalder menn 41 år
Gj.snittalder kvinner 44,5 år
Husholdninger med barn 21,9 %
Husholdninger uten barn 78,1 %
Gj.snitt byggeår 1961
Gj.snitt tomtestørrelse 668
Område Personer Husholdninger
Kommune: Hamar 30598 14789
Grunnkrets: Høiensal 422 224

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,5 % av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Torgrim Kleppe Hagen
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler
Christin Dahlsrud
Eiendomsmeglerfullmektig
Les mer om megler

Lurer du på noe?