Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 7 000 000,- for kr 7 000 000,-

Fasade

Fasade

Fasade

Fasade

Fasade

Stue m/god utsikt

Stue m/sittegrupper

Stue med spisebord og soverom i bakgrunn

Kjøkken med takhøyeoverskap

Bad m/glassbyggersten

Dronefoto fra tomten med utsikt til Oslofjorden

Fint tomt

Omradebilde

Omradebilde

Tinglyst vei og vannrett over Konvallveien

Hvitsten/Sentrum-fritidseiendom på høydedrag for utvikling m/sjøutsikt!-Store muligheter for flere enheter

Ivar Bechs vei 5

Vis på kart

Prisantydning

Kr 6 990 000,-

Hvitsten/Sentrum-fritidseiendom på høydedrag for utvikling m/sjøutsikt!-Store muligheter for flere enheter: Hvitsten/Sentrum-fritidseiendom på høydedrag for utvikling m/sjøutsikt!-Store muligheter for flere enheter

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Soverom:
1
Prisantydning:
Kr 6 990 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
51 / 51 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Området Hvitsten favner over et større område i Vestby kommune. Her er det spredt bebyggelse med småhus i en til to etasjer, samt mye hytter og fritidseiendommer i naturskjønne omgivelser. Det bor i underkant av 500 innbyggere her som fastboende, men stedet er et meget populært reisemål for innbyggere i omegn og eiere av fritidsboliger på sommerstid.

De fleste bygningene i området er av eldre dato, men området er i utvikling og det kommer stadig nye boliger. Hvitsten er et kupert område, med smale, snirklete gater. Området er barnevennlig. I sentrum er det eldre boliger, sjøbod og brygge, strandlinje, og flotte omgivelser.

Ca. 1,5 km unna Hvitsten sentrum ligger nok en strand i Hvitsten, Emmerstadbukta, som også er en flott sandstrand med gressplen på oversiden. I området går det mange turstier slik at man kan gå sørover mot Son, eller nordover mot Drøbak i tillegg til mange lokale stier i området.

Ramme Gaard som drives av Petter Olsen ligger også i Hvitsten. Hvitsten har barnehage i nærområdet, og en liten, eldre kirke.

Hvitsten sentrum ligger ca. 6 km unna Vestby sentrum med sine mange fasiliteter. I Vestby sentrum er det kjøpesenter, varierte butikker, kafe/restaurant/fast-food, post og bank, legekontor, bensinstasjoner, kirke, treningssenter, byggevarehandel m.m. Det er også et variert tilbud av aktiviteter i området. Eksempler på dette er speiderklubb, hestesport, innebandy, husflidlag, klatreklubb, kor og korps, håndball og fotball, både i Vestby sentrum og omegn.

Vestby Arena som ligger like ved barne- og ungdomsskolen ved sentrum er en nyere hall med flere baner for ulike aktiviteter, samt klatrevegg. Utenfor er det etablert kunstgressbane for fotball. Svømmehall, slalombakke og golfbane finnes i Son noen kilometer sør for Vestby. Området sokner til Bjørlien Barneskole og Vestby Ungdomsskole. Nord i Vestby ligger merkevarebyen Norwegian Outlet, Bauhaus, hotell og plantesenter m.m.

Kort vei ut til E6 fra Vestby, og det er derfor kort reisetid til Moss (ca 20 km), Oslo (ca 40 km), Vinterbro (ca 15 km), Ski (ca 20 km), Svinesund, Rygge Flystasjon, Gardermoen Lufthavn m.m. Det er også dobbeltspor for tog.

Vestby kommune er en kommune i sterk vekst med mye utbygginger av boliger, barnehager, skoler, industri og infrastruktur, og veksten har vart i flere år, og forventes å vare i mange år fremover.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Bjørlien skole 6.8 km

1-7 kl. Vestby skole 9.2 km

8-10 kl. Risil ungdomsskole 6.7 km

Vgs. Vestby videregående skole 8.7 km

Vgs. Ås videregående skole 17.8 km

Bhg. Hvitsten barnehage (1-6 år) 2.7 km

Bhg. Johnsrudhuset barnehage (3-5 år) 3.7 km

Bhg. Muldvarpen familiebarnehage 3.7 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 6 990 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Byggeår

1954

Soverom

1

Primærrom

51m2

Bruksareal

51m2

Tomt

5150m2

KR-kode

46178

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Ivar Bechs vei 5, 1545 Hvitsten

Gnr. 56, bnr. 113, snr. i Vestby kommune.

Tomten

Velkommen til en meget spesielt og godt plassert tomt på et høydedrag "øverst" i Hvitsten med utsikt til sjøen, stille og rolig beliggende. Tomten er kupert og i flere "etasjer" noe som gjør den ideel for maksimal utnyttelse ved f.eks oppdeling og opparbeidelse av flere enkelt boliger.

På sammenlignbare tomter i Hvitsten er det tidligere også gitt tillatelse/dispensajon til å opprette sameie, dvs en større utnyttelse av tomten og en mere kompakt bebyggelse. Om dette kan gjøres på tomten er avhengig av kommunens tillatelse.

Sammen med søknad om tillatelse til deling skal det innsendes en situasjonsplan for hele tomten som søkes delt.

Situasjonsplanen skal vise delingen, byggemuligheter, felles lekeareal, adkomst, plass til garasje og biloppstillingsplasser samt vann- og avløpsløsninger som også omfatter tilgrensende områder. Alle større trær med brysthøydediameter over 30 cm, skal innmåles og kartfestes.

Innenfor planområdet tillates ikke ny bebyggelse eller bruksendring til boligformål før det er etablert vann- og avløpsanlegg i henhold til godkjent detaljplan i samsvar med de prinsipper som er fastlagt i rammeplan for vann og avløp datert 30.05.2005

Plan- og bygningslovens § 67 om pliktmessig opparbeidelse av vei i samsvar med reguleringsplanen før bebyggelse tillates, kan fravikes hvis eier lar tinglyse pantobligasjon og veirettserkæring, som sikkerhet for kommunens senere finansiering og bygging av vei.

I byggeområdene (Bb1-Bb18), tillates frittliggende eneboligbebyggelse med tilhørende anlegg. En sekundærleilighet på inntil 70 m2 kan tillates til hver enebolig. Næringsvirksomhet eller allmennyttige formål kan tillates som en mindre del av eneboligen dersom virksomheten ikke vil være en vesentlig belastning for boligområdet.

Tomteareal og grad av utnytting:

For boligområdene gjelder følgende bestemmelser om minste tillatte tomteareal som følge av deling og tillatt utnyttelse i % av BYA innenfor de enkelte områder:

• Hele bevaringsområdet (del av boligområdene Bb4A og Bb6, hele Bb5 og Bb7-Bb18): 1.200 m² og 15 % BYA.

• Utenfor bevaringsområdet: Bb1- Bb3 og del av Bb6: 700 m² og 25 % BYA.

• Utenfor bevaringsområdet: Del av Bb4A og hele Bb4B: 700 m² og 20 % BYA.

Høyde

Maksimal gesimshøyde er 4,5 meter og maksimal mønehøyde 9,0 meter for boliger plassert i skrånende terreng tilpasset underetasje. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og maksimal mønehøyde 9 meter for boliger plassert i flatt terreng uten underetasje.

§ 8 Spesialområde - Bevaring automatisk fredete kulturminner.

Tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven tillates ikke oppført innenfor bevaringsområde kulturminner, vist på plankartet. Forbudet omfatter ikke tomtedeling.

Innenfor spesialområdene er det ikke lov å igangsette tiltak som er egnet til å skade, tildekke eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner. Eksisterende tomt kan fortsatt benyttes innenfor ovennevnte ramme. Alle tiltak i marka krever tillatelse fra kulturminnevernmyndigheten.

Før reguleringsplanen for Hvitsten kan realiseres, skal det foretas en arkeologisk granskning av de automatisk fredete lokalitetene som er i konflikt med utbyggingen. Dette gjelder lokalitetene med id. 89500, 89503 samt den del av 89496 som er regulert til friområde (F1/F2).

* https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https://data.kulturminne.no/askeladden/lokalitet/89496 (gjelder denne eiendommen)

* https://kulturminnesok.no/minne/?queryString=https%3A%2F%2Fdata.kulturminne.no%2Faskeladden%2Flokalitet%2F89503 (gjelder nabo eiendommen)

* Det er fylkeskommunen som er ansvarlig for et eventuelt fritak av området som er avsatt til kulturminne.

* Eier har fått godkjennelse for fradeling av en tomt, se vedlegg i salgsoppgaven.

Eiet tomt på 5.150 kvm.

Parkering

I oppkjørsel/gårdsplass og i garasje fra 2015 på ca 34 kvm. God lagringsplass i bakkant og det er innlagt strøm og belysning.

Fabrikkproduserte taksperrer med spongulv på deler av loftet slik at dette kan nyttes til lagring. Loftluke er montert innerst i garasjen. Inngangsdør fra siden og leddport i stål med elektrisk portåpner.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar som driftes av Strandskogen vel og veilag.

Privat borrevann og septiktank. Nabo tomt kan koble seg til i krysset Ivar Bechs vei/gamlebakken. Kjøper bør selv avklare dette med kommunen. Renovasjonsavgift til Movar kommer i tillegg. Det vil også komme pålegg om instalasjon av vannmåler.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper en avgift på ca kr 100.000,- for tomten i sin helhet.

Ved oppdeling av tomten så betales det i tillegg pr gårdsnummer og bruksnummer samt gebyr for økt areal ved boligbygging.

Ved eventuell søknad om bruksendring (fra fritid til helår), har ny eier ansvar for at foreligger sanitærabbonement og at innlegging skjer etter bestemmelsene i Forskrift om vann og avløpsgebyr i Vestby Kommune.

* Eier har fått tinglyst veirett og vannrett over Konvallveien 56/1 (se vedlegg i salgsoppgave) altså via inngang fra baksiden av tomten som et mulig alternativ i stedet for Ivar Bechsvei.

* Når det gjelder VA trase bør kjøper vurdere ulike alternativer mht selvfall/pumpe. Det vil komme krav om oppkobling på det kommunale nettet i Gamlebakken.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Totalt bruttoareal: 55 kvm

Totalt bruksareal: 51 kvm

Totalt primærrom: 51 kvm

Bruksareal:

Garasje 34 kvm

Hytte 51 kvm

Uthus 20 kvm

Primærrom:

Hytte:

1. etasje 51 kvm: Bad, gang, kjøkken, stue, kontor og kontor.

Sekundærrom:

Garasje:

1. etasje 34 kvm: Parkering til bil.

Uthus:

1. etasje 20 kvm: Boder.

De oppgitte arealer er hentet fra rapport datert 01.02.2017 utført av Magnus Hem. Arealene er beregnet og rom er definert etter dagens faktiske bruk, uavhengig av hva som er godkjent av bygningsmyndighetene.

Standard

Velkommen til en svært unik og meget spenende eiendom i "hjertet" av Hvitsten! Beliggende i øvre del med flott utsikt og tilbaketrukket på en høyde.

På dagens tomt er det oppført en hytte med god standard. Eier har utført tidsmessig og godt vedlikehold. Ny varmtvannsbereder, ny kjøkkeninnredning 2015. Malt himling og slipt gulv i 2015 og skiftet glass i vinduer og dører i 2014. Ellers godt behandlet.

Overbygget og vestvendt veranda med markise og utsikt til Oslofjorden.

Innhold;

Bad, gang, stue, kjøkken og soverom.

Baderom;

Fliser på gulv, flisplater på vegg og malte plater i himling. Servant av porselen med underskap. Strømuttak over servant. Hjørneskap plassert mellom dusj og servant. Opplegg for vaskemaskin og tørketrommel. Gulvmontert toalett og speilskap. Vegg av glassbyggerstein ved dusjnisje.

Stue;

Lys og åpen stue med store vinduer og utsikt over nærområdet .

Kjøkken;

Ikea-innredning fra 2015. Hvite, profilerte fronter. Plass for oppvaskmaskin, kjøleskap og frittstående komfyr. Takhøye overskap.

https://portal.diakrit.com/product/social-video/5409211

Oppvarming

Eldre vedovn fra byggeår samt varmekabler i gulv i baderommet.

* Ny Mitsubishi varmepumpe fra 2015.

Dersom beboelsesrom ikke har vegg- eller fastmonterte varmekilder ved visning følger dette heller ikke med.

Ferdigattest

Eiendommen har vært brukt til boligformål/fritidsformål siden 1954.

Kommunen opplyser at det ikke foreligger ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse for eiendommen. Det foreligger ferdigattest på garasje 11.12.2015.

Det gjøres oppmerksom på at kommunen nå ikke utsteder ferdigattest på tiltak omsøkt før 1998.

Kjøper overtar eiendommen slik den framstår på visning.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Det er ikke tinglyst noe servitutter på eiendommen.

Eventuell adgang til utleie

Eiendommen har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele eiendommen eller enkeltrom, såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold og har forsvarlige radonnivåer.

Regulering

Kommune: Vestby

Plan-ID: 0121

Navn på reguleringsplan: Hvitsten

Type plan: Eldre reguleringsplan.

Ikrafttredelsesdato: 10.10.2005

Lovreferanse: PBL 1985 eller før

Reguleringsformål: Frittliggende småhusbebyggelse.

Kommunen opplyser i telefonisk kontakt med megler at det er mulig å bygge på den delen som ikke er skravert (fredet), se vedlegg i salgsoppgaven. Hoveddelen av tomten er regulert til boligformål og frittliggende småhusbebyggelse. Det trengs således ikke en omregulering og det er tillatt med tomtefradeling ref § 8 i reguleringsbestemmelser for Hvitsten.

Kjøper må søke om bruksendring dersom tomten skal brukes som helårsbolig. Det opplyses at det betales en avgift til kommunen for dette.

Blir tomten benyttet som hytte trengs ingen bruksendring.

* Det skal bygges på nabotomten.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 2.290,- for inneværende år. Summen varier med aktuelt forbruk. Det er pliktig medlemsskap i Strandskogen vel og veilag og det vil tilkomme en årlig avgift pr gårdsnummer og bruksnummer.

* Ved igangsettelse av seksjonering/utbyggelse vil det automatisk utløses et krav til avsatt veifond. Veifondet aministreres av kommunen som er i privat eie, men som skal bli kommunalt på sikt. Veifondet må betales i sin helhet for at infrastruktur skal bli "godkjent".

Pr dags dato er kostnad beregnet til ca kr 102,- pr kvm. Samlet kostnad beløper seg til ca kr 550 000,- for hele tomten, se vedlegg i salgsoppgaven.

** Viktig at kjøper/interessent er inneforstått med at gebyr/kostnader kan øke/synke som følge av offentlige og private vedtak.

Eiendommen er tilknyttet fiber fra Telenor (tv,internett) strøm ligger i bakken.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 7.165.999,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vestby
Grunnkrets Hvitsten I
Kirkesogn Hvitsten

Steder i nærheten

Hvitsten kapell 1.9 km
Dampskipbrygga 2.2 km
Emmerstadbukta badeplass 2.4 km
Vestbykrysset 7.3 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 90.6 km
Jernbanestasjon Vestby 8 km
Bussholdeplass Strandtoppen 0.8 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Risilbanen 6.4 km
Idrettsanlegg Vestbyhallen 6.5 km
Treningssenter Stamina HOT Vestby 7.9 km
Treningssenter EVO Drøbak 13.3 km

Steder av interesse

Skoler

Bjørlien skole (1-7 kl.) 6.8 km
Vestby skole (1-7 kl.) 9.2 km
Risil ungdomsskole (8-10 kl.) 6.7 km
Vestby videregående skole 8.7 km
Ås videregående skole 17.8 km

Barnehager

Hvitsten barnehage (1-6 år) 2.7 km
Johnsrudhuset barnehage (3-5 år) 3.7 km
Muldvarpen familiebarnehage 3.7 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Vestby Storsenter 7.5 km
Kjøpesenter Norwegian Outlet 10.2 km
Postkontor Coop Extra Vestby 8.1 km
Postkontor Kiwi Son 10.8 km
Apotek Apotek 1 Vestby Storsenter 7.5 km
Apotek Boots apotek Vestby 7.9 km
Vinmonopol Vestby Vinmonopol 7.9 km
Vinmonopol Son Vinmonopol 10.7 km
Dagligvare Rema 1000 Vestby Storsenter 7.5 km
Dagligvare Coop Extra Vestby 8.1 km
Kiosk/video Narvesen Vestby Arena 7.7 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Vestby 7.5 km
Bensin Shell/7-Eleven Vestby 7.5 km
Bensin st1 Vestby 8.4 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 54,4 %
Andel kvinner 45,6 %
Gj.snittalder menn 44,1 år
Gj.snittalder kvinner 45,4 år
Husholdninger med barn 23,4 %
Husholdninger uten barn 76,6 %
Gj.snitt byggeår 1961
Gj.snitt tomtestørrelse 1781
Område Personer Husholdninger
Kommune: Vestby 16336 6872
Grunnkrets: Hvitsten I 331 161

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers eierskifteforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,58 % av salgssummen.

Minimumsprovisjon: kr 49.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

Smart Annonsepakke:kr 14.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Egenerklæring fra selger
 
Gard Svendsrud
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?