Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 770 000,- for kr 2 770 000,-

Drone - ca tomtegrenser.

Drone utsikt 10m

Utsikt

Drone utsikt 13m

Ca tomtegrenser

Drone utsikt 13m

Drone utsikt 13m

Drone utsikt 10m

Drone utsikt 10m

Bilde fra bakken

Drone utsikt 4m

Drone utsikt 4m

Drone utsikt 4m

Drone utsikt 7m

Drone utsikt 7m

Drone utsikt 7m

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Drone

Sett fra bakkenivå

Espira barnehage kun 500 meter fra tomten.

Nyedelig turmuligheter rett ved tomten

Flotte områder for barn rett ved tomten

Flotte områder for barn rett ved tomten

Lekeplass rett ved tomten

Lekeplass rett ved tomten

Flotte områder for barn rett ved tomten

Få minutter gang til buss.

Knive platå - Flott byggeklar boligtomt m/marka som nabo. Nydelig utsikt utover fjorden. Barnevennlig. Blindvei

Kniveveien 100

Vis på kart

Prisantydning

Kr 2 790 000,-

Knive platå - Flott byggeklar boligtomt m/marka som nabo. Nydelig utsikt utover fjorden. Barnevennlig. Blindvei: Knive platå - Flott byggeklar boligtomt m/marka som nabo. Nydelig utsikt utover fjorden. Barnevennlig. Blindvei

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 2 790 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Tomten har en meget attraktiv beliggenhet, høyt og fritt med god utsikt, på et nyetablert, rolig og sjelden barnevennlig boligområde på Kniveåsen. Boligen ligger i blindvei noe som gir rolige omgivelser. Veldig mange barnefamilier i nærmiljøet og gangavstand med sykkel- og gangsti til Åskollen barneskole, barnehage, idrettsanlegg, butikk m.m.

Tomten har meget gode solforhold med sol hele dagen og med kveldsol.

Glassverket IF er et aktivt idrettslag i nærmiljøet med mange aktiviteter (håndball, fotball, barneidrett og IFO). Klubben har eget idrettsanlegg med flere gressbaner, kunstgressbane og idrettshall. Åskollen Sykkelklubb er en aktiv klubb i nærmiljøet. To musikkorps. Speiderbevegelse med egen speiderhytte like ved skolen.

Boligfeltet ligger inntil Røysjømarka, med flott turterreng og bade- og fiskevann og oppkjørte skiløyper vinterstid. Lysløype i Nordbykollen.

15 minutters gange til sjøen og båthavn, med strand og bademuligheter i bl.a. Sota Fjordpark og Nøstodden.

3 min gangavstand til bussholdeplass med god bussforbindelse og to avganger i timen til Drammen sentrum på dagtid. Tre minutters kjøring til E18 og ca 20-25 minutters kjøreavstand til Sandvika.

8 km. til Drammen sentrum og togstasjon og god kommunikasjon til Oslo/Sandvika/Kongsberg. 32 minutter med tog fra Drammen stasjon til Oslo.

En time med flytog fra Drammen til Gardermoen, tre avganger i timen.

Barnehager og skoler

Drammen kommune har full barnehagedekning med sine 61 privat- og kommunale barnehager.

Ca 500 meter til nærmeste barnehage, Espira Kniveåsen Barnehage, se hjemmeside på internett: https://espira.no/barnehage/espira-kniveasen/

Det er ellers veldig god barnehagedekning i bydelen, med følgende barnehager: Helleristningen Barnehage, Hedensrud Barnehage, Nordbylunden Barnehage, St. Hansberget Barnehage, Stiftelsen Nordby Gård Barnehage, Tangen Menighets Barnehage, Åskollen Barnehage, Åskollen Barnepark, Åskollen Familebarnehage.

Åskollen barneskole med ca. 430 elever, les egne hjemmesider: http://www.askollen.net. Skolefritidsordning, samt idrettsfritidsordning som administreres av Glassverket IF.

Høsten 2010 åpnet nye Marienlyst skole (8. - 10. trinn) hvor elever fra Kniveåsen går. Skolebussordning.

Flere videregående skoler i Drammen sentrum og Papirbredden i Drammen med bla. Høgskolen Sørøst Norge, se www.usn.no. (nå Universitet).

Adkomst

Se kartskisse.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 2 790 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

888m2

KR-kode

2018221

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Kniveveien 100, 3036 Drammen

Gnr. 34, bnr. 288 i Drammen kommune.

Tomten

Dette er en nytt byggefelt på Knive som består av større tomter og villa bebyggelse. Eneboligen i området er tiltalende og med flott arkitektur og fremstår som et eksklusivt og attraktivt boligområde.

Det er 180 graders utsikt fra tomtene noe som gir en fantastisk utsikt over Drammensfjorden og nærområdene som bare må oppleves. Det er også meget gode solforhold fra morgen til kveld.

I forbindelse med først salg av tomtene på dette feltet lagde ulike arkitekter/husprodusenter flotte forslag på hus.

Gå gjerne inn på nettsidene under for å se ulike forsalg på hus eller ta kontakt med dem for å avtale møte.

www.resellarkitektur.no

www.villawiig.no

www.boligpartner.no

Et estimat for å kalkulerer pris på bygging av ny bolig ligger fra kr 22.000,- pr kvm til 30.000,- dette er da estimater fra normal til høy standard.

Tomten er naturtomter i skrånende terreng. Det betyr at det må påregnes sprengning og utgraving.

Veianlegg med lys, kabler etc er overtatt av Drammen kommune. Alle tilkoblingsutgifter kommer i tillegg til kjøpesummen.

Tilkoblingsavgift pr enhet for vann: kr 5805,-

Tilkoblingsavgift pr enhet for avløp: kr 5805,-

Fra tomt til ferdig hus: Byggesøknad kan sendes kommunen når tomten er kjøpt og skjøtet tinglyst. Ved en komplett søknad og ingen innkomne klager, er normal behandlingstid i kommunen 3 måneder. Normal byggetid for en enebolig på 250 kvadratmeter er 8 - 12 måneder. Det betyr at du må beregne 12 - 18 måneder fra du har valgt hus til du kan flytte inn.

Det er mange fordeler ved å bygge helt ny bolig:

- Kun dokumentavgift på tomteverdien.

- Du får tilpasset boligen etter egne preferanser og behov.

- Boligen er i forskriftmessig stand etter dagens byggeforskrifter og med 5 års reklamasjonsfrist.

- Energiøkonomiske og klimavennlige løsninger.

- Innflyttingsklar uten tanke på å måtte pusse opp først.

- Det er svært lite vedlikeholdskostnader i nær framtid.

Parkering

Parkering opparbeides på tomten etter ønske og reguleringsbestemmelser.

Vei, vann og avløp

Tomten er byggeklar med ferdig anlagt vei/vann/avløp og fiber til tomtegrensen.

Eiendommen har adkomst via privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen er tilknyttet kommunalt ledningsnett via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr:28484. Tinglyst: 11.01.2013. ERKLÆRING/AVTALE

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0602 GNR: 34 BNR: 244

Rett til at terrengmur er etablert på areal avsatt til offentlig veiareal. Grunneier av Kniveåsen 41 skal ha det fulle ansvar for muren.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 0602 GNR: 34 BNR: 38

Dagboknr: 1049514. Tinglyst: 01.12.2014. BEST. OM VANN/KLOAKKLEDN. Rett til adgang over denne tomt for å utføre nødvendig vedlikehold og reparasjoner på vann,avløp, elektriske ledninger, fiberledninger, fjernvarmeledninger mv.

RETTIGHETSHAVER: KNR: 0602 GNR: 34 BNR: 279

Bestemmelse om anlegg og vedlikehold av ledninger m.m.

GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

Overført fra: KNR: 0602 GNR: 34 BNR: 38

Dagboknr:334824. Tinglyst 15.04.2016. BEST. OM ADKOMSTRETT. Rett til veiret over gnr 34 bnr 38.

Dagboknr:436716. Tinglyst 26.04.2017. BESTEMMELSE OM VANNLEDNING

Rettighetshaver: KNIVEÅSEN PUMPESTASJON OG VA ANLEGG

Dagboknr: 436716. Tinglyst 26.04.2017. BESTEMMELSE OM KLOAKKLEDNING. Rett til adgang over denne tomt for å utføre nødvendig vedlikehold og reparasjoner.

Rettighetshaver: KNIVEÅSEN PUMPESTASJON OG VA ANLEGG

Dagboknr: 730171. Tinglyst: 05.07.2017. BESTEMMELSE OM PLIKTIG MEDLEMSKAP I VELFORENING/HUSEIERFORENING

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende boligbebyggelse i henhold til reguleringsplan Kniveåsen Nordøst BB2 datert 15.12.2015 med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Utnyttelsesgrad: Maksimalt tillatt bebygd areal skal ikke overstige %BYA=25% av tomtens nettoareal på tomter under 1000 m². Tomten ligger på området BF2 i reguleringsplanen.

Dette ifølge vedlagte reguleringsplan for området.

Innenfor område BF tillates frittliggende småhusbebyggelse med utleiedel med maks 2 rom.

Bebyggelse på delområde BF2 skal mot vei ha maksimal gesims-/mønehøyde på 9,5 m over høyden på senterlinje vei midt på omsøkt bebyggelse. Fasadelivet for øverste plan skal trekkes minimum 4 meter tilbake i forhold til fasadeliv mot vei for underliggende plan.

Kommunen har utarbeidet detaljerte bestemmelser for bebyggelsen. Disse finner du som vedlegg i salgsoppgaven.

Du finner også alle plandokumenter og reguleringsbestemmelser på kommunens hjemmesider.

Området rundt består av bl.a. LNF område og det drives aktivt landbruk i nærheten. Det ligger også en gjenvinningsstasjon syd for Knive. Øst for Knive Platå er friområde. Det foregår områderegulering i nærområde (tilstøtende arealer på nedsiden) med hensikt om å omgjøre dagens LNF-område til boligområde.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Det må beregnes avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing. Normalt ligger dette på kr 12.000,- -14.000,- pr år for en enebolig. Det blir montert vannmåler så det betales etter forbruk.

Normalt strømforbruk for en ny enebolig på ca 250 kvm ligger på 17 000- 25 000 kwt i året.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 2.860.972,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Drammen
Grunnkrets Skoger 21

Steder i nærheten

Åskollen 3.1 km
Strømsø kirke 8.5 km
Drammens museum 9.1 km
Drammensbadet 9.4 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 99.8 km
Jernbanestasjon Drammen jb.st. 9.2 km
Bussholdeplass Kniveåsen 0.7 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Glassverkhallen 3 km
Idrettsanlegg Glassverket kunstgress 4.2 km
Treningssenter Fresh Fitness Drammen Strømsø 7.7 km
Treningssenter Sports Club Akropolis avd. Marienlyst 8.5 km

Steder av interesse

Skoler

Åskollen skole (1-7 kl.) 3.2 km
Skoger skole (1-7 kl.) 4.1 km
Heltberg barne- og ungdomsskole (1-10 kl.) 8.4 km
Marienlyst skole (8-10 kl.) 8.5 km
Børresen skole (8-10 kl.) 10.3 km
Galterud skole (8-10 kl.) 9.7 km
Drammen videregående skole 9.3 km
Akademiet videregående skole Drammen 10.1 km

Barnehager

Kniveåsen barnehage (0-6 år) 0.8 km
Nedre Eik familiebarnehage (0-3 år) 2.4 km
Nordbylunden barnehage (0-5 år) 3.4 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Strømsø Senter 8.4 km
Kjøpesenter CC Drammen 9.5 km
Postkontor Kiwi Åskollen 2.9 km
Postkontor Strømsø Postkontor 8.8 km
Apotek Boots apotek Strømsø Senter 8.4 km
Apotek Boots apotek Strømsø 8.9 km
Vinmonopol Strømsø Vinmonopol 8.9 km
Vinmonopol Bragernes Vinmonopol 10.9 km
Dagligvare Kiwi Åskollen 2.9 km
Dagligvare Kiwi Kobbervikdalen 3 km
Kiosk/video Rundtom Spill 6.7 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Rundtom 7.4 km
Bensin Esso Kobbervikdalen Veiserice 3.7 km
Bensin Shell/7-Eleven Rundtom 7.4 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,3 %
Andel kvinner 49,7 %
Gj.snittalder menn 32,5 %
Gj.snittalder kvinner 32,1 %
Husholdninger med barn 60,7 %
Husholdninger uten barn 39,3 %
Gj.snitt byggeår 2006
Gj.snitt tomtestørrelse 973
Område Personer Husholdninger
Kommune: Drammen 68363 32637
Grunnkrets: Skoger 21 963 369

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: kr 45.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Rune Sirnes
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?