Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 5 600 000,- for kr 5 600 000,-

Tomten sett fra nordøst fra Likollen

Tomte sett fra Åshagan fra nordvest

Tomte sett fra Åshagan fra sydvest

Tomtekart

Ledningskart

Reguleringsplankart

Hagan - Enestående sjanse, solrik og stor tomt med vann og kloakk i tomtegrensen

Likollen 18

Vis på kart

Prisantydning

Kr 4 850 000,-

Hagan - Enestående sjanse, solrik og stor tomt med vann og kloakk i tomtegrensen: Hagan - Enestående sjanse, solrik og stor tomt med vann og kloakk i tomtegrensen

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 4 850 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Meget sentralt plassert på Hagan med gangavstand til matbutikk, kiosk, kafé, frisør, legesenter og apotek m.m. Buss til Oslo og nordover i Nittedal kun 500 meter unna tomten. Eiendommen ligger i trafikkstille og meget barnevennlig område. Det er gangavstand til skoler og barnehager. På Li her Gjelleråsen idrettsforening ett stort idrettsanlegg med 2 kunstgressbaner, se eventuelt http://www.gif.idrett.no/ for mere info. Det er gode solforhold på eiendommen og noe utsikt nordover i Nittedal. Meget kort vei til marka med flotte ski- og turløyper med direkte tilknytning til løypenettet i Lillomarka/Nordmarka. Flere populære badeplasser i gangavstand og flotte forhold for sykling.

Barnehager og skoler

Sentralt på Hagan med gangavstand til barnehager og barneskole på Hagan. Ungdomsskole ligger på Li og Videregående ligger på Bjertnes like nord for Mo senteret ca. 8 km lenger nord i dalen.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Oslo: Følg Rv. 4 retning Gjelleråsen og fortsett nordover i rundkjøringen ved Gjelleråsen. Ta til høyre ved Hagan senteret, og første inn til venstre igjen. Følg veien til den deler seg hold til venstre og følg veien ca. 50 meter da befinner tomten seg på venstre hånd av Likollen.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 4 850 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1520m2

KR-kode

621828

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Likollen 18, 1481 Hagan

Gnr. 4, bnr. 78 i Nittedal kommune.

Tomten

Eiet tomt på 1.520 kvm. Tomten er i dag naturtomt og er i det vesentligste bevokst med trær og buskas. Inne på tomtens sydlige del er tomtens høyeste punkt.

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette er tomteeiers kostnad og ansvar.

Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann:

Boligkategori: Bolig med 1 boenhet(enebolig)

Beregningsfaktor: 1,0

Pris per boenhet for vann:kr.8.500,-

Boligkategori: Bolig med sekundærleilighet

Beregingsfaktor: 0,8

Pris pr. boenhet for vann:kr.6 800

Boligkategori: Tomannsbolig, flermannsbolig,

rekkehus, kjedehus mv.

Beregningsfaktor: 1,0

Pris pr. boenhet for vann:kr.8 500

Tilknytningsgebyr for avløp:

Boligkategori: Bolig med 1 boenhet(enebolig)

Beregningsfaktor: 1,0

Pris per boenhet for avløp:kr.8.500,-

Boligkategori: Bolig med sekundærleilighet

Beregingsfaktor: 0,8

Pris pr. boenhet for avløp:kr.6 800

Boligkategori: Tomannsbolig, flermannsbolig,

rekkehus, kjedehus mv.

Beregningsfaktor: 1,0

Pris pr. boenhet for avløp:kr.8 500

Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ for 2018.

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å kontakte hafslund nett.

For kunnskap om kabel tv eller fibertilknytning bes interessenter om å kontakt Norsk kabel TV(Nokab.no) eller Canal Digital fiber.

Parkering

Ikke opparbeidet noe på tomten i forbindelse med parkering.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift se priser på dette under punktet "Tomten".

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser med unntak av:

Dagboknr 3652, tinglyst 02.12.1960, type heftelse: Skjønn gjort i forbindelse med anlegging av vei fra gamle Rv4 til boligbebyggelse på øvre Liefeltet. Dette omhandler den enkelte eiendomseiers oppgjør med kommunen i sin tid ved etablering av vei inn på området. Eiendommen gnr. 4, bnr. 78 ble i sin tid ikke berørt på noen måte og skjønnet er for lengst avgjort.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan 101 og 107 datert 04.02.66 og 02.09.66 der plan 101 har tilhørende reguleringsbestemmelser Planens navn: REGULERINGSPLAN FOR ÅS GÅRD MED TILGRENSENDE OMRÅDER

Reguleringsbestemmelser vedtatt endret av kommunestyret: 15.10.2015.

Plankart vedtatt: 4.2.1966

Planbestemmelser endret 21.10.2014, revidert 19.5.2015.

NB: AREALPLANKARTET ER IKKE OPPDATERT ETTER ENDRING I PLANBESTEMMELSENE AV 21.10.2014

Til plan 107 foreligger det ikke reguleringsbestemmelser men et arealplankart. I forbindelse med bygging må det søkes om dispensasjon fra arealplankartet og nittedal kommune vil antageligvis legge kommuneplanbestemmelser til grunn for hva eiendommen kan bebygges med.

Reguleringsgrensen mellom plan 101 og 107 går sammenfallende med tomtens byggelinje mot Likollen. Dette betyr at bygging av eiendomme vil falle under plan 107.

I henhold til kommuneplanbestemmelser vil da det antatt legges til grunn en utnyttelse for frittliggende småhusbebyggelse(eneboliger evnt.inkl. sekundærleilighet, 2 manns boliger) på 30% BYA.

Gesimshøyde tillates inntil 7,0 m og mønehøyde inntil 9,0 m. For bebyggelse med flate tak

tillates gesimshøyde inntil 7,0 m. For bebyggelse med pulttak tillates høyeste gesims inntil 7,5

m. Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Det skal

legges vekt på god terrengtilpasning.

Minimum tomteareal for en enebolig er 500 kvm netto tomt og for tomannsboliger 400 kvm

netto tomt pr. boenhet. Dette gjelder for beregning av areal i tilknytning til boligen og for

fradeling.

For hver boenhet skal det avsettes minste uteoppholdsareal. Arealet skal være

sammenhengende.Parkeringsareal iht. krav og adkomstareal/kjøreareal kan ikke medregnes.

For frittliggende småhusbebyggelse:

· Eneboliger: MUA = 200 m². Tillegg for eventuell sekundærleilighet (1 og 2-rom):

MUA = 25 m²

· Tomannsboliger: MUA = 150 m².

Sekundærleilighet tillates ikke.

Min. 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet , det skal avsettes plass for garasje for minimum 1 bil

pr. boenhet. Garasje tillates oppført i en etasje, inntil 50 m² BYA uten boligrom.

I tillegg skal det avsettes 1 biloppstillingsplass for sekundærleilighet (1 og 2-rom).

Ellers vises det til kommuneplanbestemmelsene for nittedal kommune. Disse kan fåes ved henvendelse til Nittedal kommune eller megler.

Megler har vært i kontakt med Nittedal kommune ang. ovenstående og det er gitt opplysninger om følgende i saken: Det jobbes med ny plan og dette skal antatt opp i kommunestyret i august dette året. Det er ikke slik at kommunen automatisk bruker tilstøtende plans bestemmelser(Plan ID 101) eller kommuneplanbestemmelsene. Videre opplyses det om at det kan bebygges med 1 enebolig pr. tomt. Alt utover dette må det søkes om dispensasjon for. Uansette er det opplyst om at tomten er såvidt stor at den muligens kan deles. Da er det mulig med flere enn 1 bolig.

Utsnitt av reguleringsplan og kommuneplan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 0,- for inneværende år da det ikke foreligger noen tilknytning ennå. Det er lagt rør for kloakk inn på tomten.

Eiendomsskatten er kr 5.770,- pr år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 4.613.722,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Nittedal
Grunnkrets Likollen
Kirkesogn Nittedal

Steder i nærheten

Folkets Hus 0.5 km
Skytta Næringspark 1.6 km
Bjønndalen Bruk 1.6 km
Nittedal Kirke 3.2 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 36.2 km
Sentralstasjon Oslo S 17.4 km
Jernbanestasjon Grorud stasjon 8.7 km
Bussholdeplass Hagan 0.4 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Nittedal Golfbane 1.1 km
Idrettsanlegg Li idrettsanlegg 1.5 km
Treningssenter Family Sports Club Rommen 6.3 km
Treningssenter SvingInn Nittedal 7.6 km

Steder av interesse

Skoler

Ulverud skole (1-7 kl.) 0.5 km
Slattum skole (1-7 kl.) 1.6 km
Holumskogen skole (1-7 kl.) 2.8 km
Li skole (8-10 kl.) 1.5 km
Bjertnes videregående skole 6.8 km
Stovner videregående skole 7.3 km

Barnehager

Hundremeterskogen barnehage (0-6 år) 0.8 km
Fortet Naturbarnehage (3-6 år) 0.9 km
Gnisten barnehage (0-6 år) 0.9 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Hagansenteret 0.7 km
Kjøpesenter Mosenteret Nittedal Senter 6.8 km
Postkontor Coop Mega Hagan 0.7 km
Postkontor Rema 1000 Nedre Rommen 6.2 km
Apotek Apotek 1 Hagan 0.7 km
Vinmonopol Nittedal Vinmonopol 6.8 km
Vinmonopol Stovner Vinmonopol 7 km
Dagligvare Kiwi Hagan 0.6 km
Dagligvare Coop Mega Hagan 0.7 km
Kiosk/video Mix Hagan Kiosk 0.6 km
Bensin Shell/7-Eleven Gjelleråsen 2.4 km
Bensin st1 Gjelleråsen 2.6 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 48,1 %
Andel kvinner 51,9 %
Gj.snittalder menn 39,7 år
Gj.snittalder kvinner 41,2 år
Husholdninger med barn 38,9 %
Husholdninger uten barn 61,1 %
Gj.snitt byggeår 1965
Gj.snitt tomtestørrelse 900
Område Personer Husholdninger
Kommune: Nittedal 23213 9471
Grunnkrets: Likollen 774 329

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,8% av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 13.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Tom Edvardsen
Daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?