Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 1 900 000,- for kr 1 900 000,-

10hoydefoto

06hoydefoto

08hoydefoto

02hoydefoto

03hoydefoto

01hoydefoto

09hoydefoto

07hoydefoto

05hoydefoto

04hoydefoto

Hagan

Likollen 79

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 850 000,-

Hagan: Boligtomt sentralt på Hagan med fin utsikt

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 850 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Meget sentralt plassert på Hagan med gangavstand til matbutikk, kiosk, kafé, frisør, legesenter og apotek m.m. Buss til Oslo og nordover i Nittedal kun 500 meter unna boligen. Eiendommen ligger i trafikkstille og meget barnevennlig område. Særdeles flott utsikt fra eiendommen. Meget kort vei til marka med flotte ski- og turløyper med direkte tilknytning til løypenettet i Lillomarka/Nordmarka. Flere populære badeplasser i gangavstand og flotte forhold for sykling.

Barnehager og skoler

Sentralt på Hagan med gangavstand til barnehager og barneskole på Hagan. Ungdomsskole ligger på Li og Videregående ligger på Bjertnes like nord for Mo senteret ca. 8 km lenger nord i dalen.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Følg Rv. 4 mot nittedal. Ta av mot Lillestrøm rett før tunellen på Gjelleråsen. I 2 rundkjøring tar en av til venstre mot Hagan. Ta av til høyre ved Hagan senter inn i Seljeveien. Ca. 100 meter etter avkjøring tar Likollen av til venstre. Følg Likollen innover og frem til Likollen deler seg, ta da av til høyre ned bakken, tomta ligger da som første eiendom på venstre hånd.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 850 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

606m2

KR-kode

621732

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Likollen 79, 1481 Hagan

Gnr. 4, bnr. 662 i Nittedal kommune.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 606,6 kvm. Eiendommen er svakt skrånende til skrånende og er bevokst med gress, buskas og noe større trær. På tomten står også et uthus uten nevneverdig verdi.

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette er tomteeiers kostnad og ansvar.

Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

Tilknytningsgebyr for avløp

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

På ovennevte priser tilkommer 25% Mva. Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å kontakte hafslund nett.

For kunnskap om kabel tv eller fibertilknytning bes interessenter om å kontakt Norsk kabel TV(Nokab.no) eller Canal Digital fiber.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ved oppføring av bolig tilkommer tilknytningsavgift og årlig gebyr for vann og avløp, dette

er tomteeiers kostnad og ansvar.

Tilknytningsavgift for vann- og avløp utløses ved byggesøknad. Vann og avløpsledning vil være privat fra tomt og frem til det punkt hvor Nittedal kommune overtar eierskap og driftsansvar.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift. Engangsgebyr for tilknytning (tilknytningsgebyr)

Tilknytningsgebyret fastsettes i forhold til boligkategori og til antall boenheter i den enkelte bygning. Gebyr per boenhet for vann og gebyr per boenhet for avløp er henholdsvis beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for vann og beregningsfaktoren multiplisert med enhetsprisen for avløp.

Tilknytningsgebyr for vann

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

Tilknytningsgebyr for avløp

Bolig med 1 boenhet kr. 8.500,-

Bolig med 2 boenheter kr. 6.800,- pr

boenhet

På ovennevte priser tilkommer 25% Mva. Prisene er hentet fra kommunens betalingsregulativ

For kostnader og gebyr for tilkobling til el-nettet bes interessenter om å kontakte hafslund nett.

Parkering

Parkering frittliggende småhus:

For tomter med enebolig eller tomannsbolig tillates en garasje/ et uthus med størrelse inntil totalt 50 m² BYA, i tillegg kan det settes opp mindre bygninger (under 15 kvm) som ikke er godkjent for beboelse innenfor begrensninger gitt av PBL og tillatt BYA.

Det kreves 2 parkeringsplasser pr. boenhet. Hver parkeringsplass beregnes til 18 m² på terreng. Tillegg for sekundærleilighet (1-2 roms) er 1 parkeringsplass.

For tomter med flere enn to boenheter tillates det en garasjeplass på 18 m² BYA per boenhet.

Garasjer kan plasseres 2,0 meter fra formålsgrense mot vei når garasjen plasseres parallelt med vei hvis dette ikke kommer i konflikt med frisiktsoner. Slik plassering tillates ikke mot Birkelundveien, Åsliveien og Likollen hvor byggegrensen skal følges.

Ellers er det gateparkering etter områdets bestemmelser.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr 4099, tinglyst 21.10.1968, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakkledning

Dette gjelder en tinglyst servitutt som har fulgt med fra avgivereiendommen bnr. 191. Denne bestemmelsen gir eier av gnr. 4, bnr. 188, rett til å ha vann og kloakkledninger over eiendommen, rettighetshaver har også rett til å føre tilsyn med ledningen og utføre alle nødvendige reperasjoner av denne. Man har heller ikke lov til å bygge over ledningen, eller foreta arbeid som kan skade den.

Dagboknr 4249, tinglyst 29.10.1968, type heftelse: Erklæring/avtale vedr. vedtak av kommunens vannforsynings- og kloakkreglement. Denne servitutten er også fulgt med over fra avgiver eiendommen bnr. 191.

Dagboknr 4098, tinglyst 22.11.1968, type heftelse: Bestemmelse om vann/kloakklending der rettigshetshaver er gnr. 4, bnr. 189, snr. 1 og 2. Servitutten er fulgt med over fra avgivereiendommen bnr. 191. Denne bestemmelsen gir eier av gnr. 4, bnr. 189, rett til å ha vann og kloakkledninger over eiendommen, rettighetshaver har også rett til å føre tilsyn med ledningen og utføre alle nødvendige reperasjoner av denne. Man har heller ikke lov til å bygge over ledningen, eller foreta arbeid som kan skade den.

Dagboknr 7466, tinglyst 01.08.1986, type heftelse: Erklæring /avtale som omhandler rett for Nittedal energiverk å ha tranformatorkiosk på eiendommen, samt adkomst til denne. Servitutten er fulgt med over fra avgivereiendommen bnr. 191.

Denne bestemmelsen gir Nittedal Energiverk rett til å plassere en transformatorkiosk på eiendommen. Nittedal energiverk får også adgang til kiosken for vedlikehold, betjening og tilsyn, samt å legge høy- og lavspente jordkabler til kiosken, samnt vedlikehold av disse. Eventuell skade på eiendommen pga fremtidig anleggsarbeider skal erstattes etter frivillig skjønn og avtale mellom partene.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse i henhold til reguleringsplan Plan-id 101Reguleringsplan for Ås Gård med tilgrensende områder datert plakart vedtatt 04.02.1966 med tilhørende reguleringsbestemmelser for Ås Gård med tilgrensende områder vedtatt endret av kommunestyret 15.10.2015. NB! Arealplankart er ikke oppdatert etter endring i planbestemmelse av 21.10.2014.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med følgende: frittliggende småhusbebyggelse er tillatt på eiendommer som allerede er benyttet til dette formålet. Det tillates oppført tilhørende garasje. Det skal ikke være rom tilhørende hoveddel i frittliggende garasje.

Minimum tomteareal for en enebolig er 500 ²m netto tomt og for tomannsboliger 400 m² netto tomt pr. boenhet. Dette gjelder for beregning av areal i tilknytning til boligen og for deling av eiendom.

Bebygd areal (BYA):

Maksimal utnyttelsesgrad for enkelttomter settes til BYA=30 %. Det tillates ett småhus (enebolig, enebolig med sekundærleilighet, eller tomannsbolig) pr. tomt.

Minste uteoppholdsareal (MUA):

Enebolig: MUA=200 m².

Tillegg for sekundærleilighet i enebolig (1-2-rom): MUA=25 m²

Tomannsbolig: MUA=150 m² pr. boenhet.

Uteoppholdsareal på terrasse og balkonger kan medregnes.

Høyder:

Maksimal tillatt mønehøyde er 9,0 meter og maksimal tillatt gesimshøyde er 7,0 meter. Høyeste tillatte gesimshøyde for pulttak er 7,5 meter. Alle høyder måles ut fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter er kr 0,- for inneværende år. Dette fordi det ikke foreligger noen offentlig tilknytning for eiendommen pr. i dag. Så snart eiendommen bebygges og det tilknyttes vann og kloakk vil det utlignes kommunale avgifter.

I nittedal kommune betales det eiendomsskatt. Siden eiendommen er nylig fradelt så vil det ikke bli utlignet eiendomsskatt for eiendommen før neste år i 2018. Eiendomsskatten utlignes med 2 terminer pr. år.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.897.499,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Tom Edvardsen
Daglig leder / fagansvarlig / eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?