Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 800 000,- for kr 2 800 000,-

Høydefoto - markering av tomten er ikke eksakt.

Høydefoto - markeringen av tomten er ikke eksakt.

Høydefoto - markering av tomten er ikke eksakt.

Hvervenbukta.

Sæter torg.

Ljan- og Munkerud skole.

Ljan - Solrik boligtomt på 955 kvm. med sentral beliggenhet.

Ljabruveien 54 A

Vis på kart

Prisantydning

Kr 3 300 000,-

Ljan - Solrik boligtomt på 955 kvm. med sentral beliggenhet.: Ljan - Solrik boligtomt på 955 kvm. med sentral beliggenhet.

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 3 300 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Solrik boligtomt beliggende i et attraktivt bomiljø sentralt på Ljan. Unik nærhet til store og frodige friområder med flotte tur- og rekreasjonsmuligheter. Kort vei til flere badeplasser langs fjorden, samt til privat badeplass på Ljansbadet ved innmelding i Ljans Vel. Vellet har også egen båtforening med mulighet for leie av bøye hvis ledig.

Et særdeles barnevennlig område med lekeplasser, slalåmbakke og et rikt friluftstilbud, samt flere barnehager i nærheten og få minutters gange til Ljan skole.

Nærhet til Ljans lokale matbutikk, på hjørnet av Herregårdsveien og Gladvollveien. Få minutters kjøring med bil til diverse servicetilbud på Sæter. Sæter er under utvikling og vil i løpet av kort tid kunne tilby mange nye tjenestetilbud og butikker. En kort kjøretur unna finner man også bl.a. Holtet og Lambertseter Senter. På Holtet finner man den populære delikatessebutikken Jacobs og Åpent Bakeri, mens Lambertseter Senter kan by på et rikelig utvalg av butikker og spisesteder, samt Vinmonopolet, bibliotek og Symra Kino.

Meget kort vei til buss i Ljabruveien og tog fra Ljan togstasjon.

(Se www.ruter.no for rutetider)

Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:

Umiddelbar nærhet til områdets lokale alpinbakke, Sloreåsen, samt kort vei til fotballbaner i Herregårdsveien og tennisanlegg i Peder Holters vei.

Nordstrand IF på "Niffen" med håndballhall og fotballbane med kunstgress. Nordstrand IF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre.

Nordstrand tennisklubb (NTK) med uteanlegg i Seterveien og tennishall ved Nordseter skole i Ekebergveien.

Ekebergsletta med flotte turområder, lysløype, idrettsanlegg, tennisbaner, minigolfbane, ridesenter, store friområder, Ekebergresturanten m.m.

Treningsstudio: Evo på Sæter, BestHelse på Holtet, to Sats Elixia sentre på Lambertseter, samt og Fresh Fitness på Hauketo og på Lambertseter.

Barnehager og skoler

Flere private og offentlige barnehager i nærområdet. I følge utdanningsetaten sogner denne adressen til Ljan Skole. Skolen ligger rett i nærheten av Herregårdsveien 2 E.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen/bydelsadministrasjonen.

Adkomst

Nordstrandveien - Åsdalsveien - Ingiers vei - Ljabruveien. Nummer 54 A ligger på høyre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen skilt på alle felles visninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 3 300 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

955m2

KR-kode

4418141

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Ljabruveien 54 A, 1167 Oslo

Gnr. 194, bnr. 890 i Oslo kommune.

Tomten

Eiet tomt på 955,3 kvm. Tomten ligger sydvest vendt i lett skrånende terreng og er opparbeidet med epletrær, blomsterbed og gressplen. Vann- og kloakkledninger fra naboeiendommen går over tomten.

Naboeiendommene har rett til tre biloppstillingsplasser på tomten som utgjør 45 kvm. av det totale tomtearealet (955,3). Dette arealet må tas med i beregning når det skal beregnes utnyttelsesgrad på tomten for ny bebyggelse. Konferer megler.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei. Innkjøringen til eiendommen krysser parkerings- og manøvreringsareal hvor naboeiendommene gnr. 194, 712 og gnr. 194, bnr. 87 har tinglyst rettigheter til ovennenvte areal som utgjør 45 kvm. Vedlikeholdsplikten av dette arealet påhviler ny eier av gnr. 194, bnr. 890 (tomten). Konferer megler.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Gnr. 194, bnr. 890 (tomten) har rett til å koble seg på vann- og avløpsledninger fra gnr. 194, bnr. 87 som krysser tomten. Ny eier av tomten må påregne å endre ledningstraseen ved utbygging og dekke kostnadne forbundet med dette. Det er viktig at det nye anlegget er dimensjonert for vann- og avløp for begge de ovennevnte eiendommene.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift til Oslo Kommune. Kjøper må selv undersøke satsene forbundet med dette.

Det samme gjelder tilknytning av strøm til eiendommen, kjøper må selv undersøke tilgang og kostnad forbundet med dette opp mot Hafslund.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Servitutter tinglyst på Gnr. 194 Bnr. 890

Servitutt 71830 dagbokført 02.11.1987: Bestemmelse om adkomstrett. Gnr. 194 Bnr. 87 skal ha bruksrett til gangvei fra Ingiers vei over denne eiendommen. Gnr. 194 Bnr. 87 skal ha bruksrett til biloppstillingsplass på Gnr. 194 Bnr. 890.

Servitutt 8615 dagbokført 13.02.1998: Bestemmelse om garasje/parkering. Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha rett til bruk av garasjen som ligger ved Ingiers vei. Gnr. 194 Bnr. 712 skal besørge og bekoste vedlikeholdet av denne.

Servitutt 8620 dagbokført 13.02.1998: Bruksrett. Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha bruksrett til gangvei fra garasje/ parkeringsplass ved Ingiers vei over Gnr. 194 Bnr. 890 og over Gnr. 194 Bnr. 87.

Erklæringene er dagbokført 22.10.2015 og hjemlet i servitutt 980458. Best. om bebyggelse, bruksrett til snuplass og avkjørsel. Gnr. 194 bnr. 712 skal ha bruksrett til snuplass og avkjørsel på gnr.194 bnr. 890. Gnr.194 bnr. 890 skal ha ansvar for vedlikehold, rydding og snømåking av snuplassen og avkjørselen.

Best. om bruksrett til areal. Gnr. 194 bnr. 712 skal bruksrett til det overførte arealet fra gnr. 194 bnr. 712 til gnr. 194 bnr. 890. Arealet kan ikke bebygges.

Servitutter tinglyst på Gnr. 194 Bnr. 87

Servitutt 900546 dagbokført 20.08.1897: Erklæring/avtale vedr. forbud mot generende bedrift. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter på eiendommen. Kjøper overtar således ansvar for servitutten.

Servitutt 912554 dagbokført 04.04.1919: Erklæring/avtale. Bestemmelse om benyttelse. Selger har ikke klart å finne denne servitutten. Kjøper overtar således ansvaret for servitutten.

Servitutt 6258 dagbokført 04.05.1939: Best. om vann/kloakkled. Dokumentet er håndskrevet og vanskelig å tyde, men hefter på eiendommen. Kjøper overtar således ansvaret for servitutten.

Servitutt 22186 dagbokført 06.04.1987: Best. om garasje/ parkering. Gnr. 194 Bnr. 87 og Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha rett til et felles areal for garasje og biloppstillingsplasser. Totalt 3 stykk inkl. garasje. på Gnr. 194 Gnr. 890.

Servitutt 8615 dagbokført 13.02.1998: Bestemmelse om garasje/ parkering. Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha rett til bruk av garasjen som ligger ved Ingiers vei. Gnr. 194 Bnr. 712 skal besørge og bekoste vedlikeholdet av denne.

Servitutt 8620 dagbokført 13.02.1998: Bruksrett. Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha bruksrett til gangvei fra garasje/ parkeringsplass ved Ingiers vei over Gnr.194 Bnr. 890 og over Gnr. 194 Bnr. 87.

Servitutter tinglyst på Gnr. 194 Bnr. 712

Servitutt 22186 dagbokført 06.04.1987: Best. om garasje/ parkering. Gnr. 194 Bnr. 87 og Gnr. 194 Bnr. 712 skal ha rett til et felles areal for garasje og biloppstillingsplasser. Totalt 3 stykk inkl. garasje på Gnr. 194 Gnr. 890.

Servitutt 278803, dagbokført 04.04.2014. Best. om garasje. Plan- og bygningsetaten i Oslo har gitt gnr. 194 bnr. 712 midlertidig dispensasjon fra Veglova. Dette gjelder plassering av garasjen inn i fjellet på gnr. 194 bra. 712 nærmere midtregulert vei enn det som er kravet.

Servituttene vil følge eiendommen. Kopi av servituttene og grunnbokutskrift kan fås av megler.

Annet:

Naboeiendommene har rett til tre biloppstillingsplasser på tomten som utgjør 45 kvm. BYA av det totale tomtearealet (955,3). Dette arealet må tas med i beregning når det skal beregnes utnyttelsesgrad på tomten for ny bebyggelse. Kjøper må også undertegne privat avtale vedrørende dette i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. Denne avtalen skal på et senere tidspunkt bli erstattet med avtale som skal tinglyses og kjøper/hjemmelshaver eller fremtidige kjøpere/hjemmelshavere av tomten forplikter seg til å samtykke med sin signatur på denne avtalen. Disse avtalene følger vedlagt. Konferer megler.

Parkeringsrettighetne til gnr. 194, bnr. 87 og gnr. 194, bnr. 712 har vært omtvistet. I servitut 22186 er det ikke samsvar mellom teksten og tilhørende areal i kartet. I servitutt 71830 er gnr. 194, bnr. 87 sine parkringsrettigheter redusert til 1 biloppstillingsplass. For å få avklart gnr. 194, bnr. 87 og gnr. 194, bnr. 712 sine parkingsrettighet på gnr. 194, bnr. 890 ble saken bragt inn for jordskifteretten. Dom i saken falt 19.01.2017 hvor retten konkluderte med at gnr. 194, bnr. 87 har rett til 1 biloppstillingsplass og gnr. 194, bnr. 712 har rett til 2 plasser. Dette areal utgjør samlet 45 kvm. BYA av tomtens totale BYA gnr. 194, bnr. 890. Dette vil med andre ord redusere tomtens totale BYA med 45 kvm.

Gnr. 194, bnr. 87 og gnr. 194, bnr. 712 har nå inngått avtale om en midlertidig parkeringsløsning hvor gnr. 194, bnr. 87 parkerer på egen eiendom og gnr. 194, bnr. 712 parkerer på gnr. 194, bnr. 890.

29.01.2018 falt jordskifteavgjørelsen. I denne fremkommer det at gnr. 194, bnr. 87 skal opparbeide parkering på egen grunn. Når gnr. 194, bnr. 87 har fått godkjent parkering på egen grunn skal de anmode Plan- og bygg sletting av servittutt 71830. Slettingen gjelder dog kun parkeringsheftelsen, gangretten over gnr. 194, bnr. 890 vil fortsatt bestå.

For kjøper av gnr. 194, bnr. 890 vil dette bety at rettighetene i dag og i fremtiden knyttet til parkeringsareale på 45 kvm. BYA vil tilhøre bare gnr. 194, bnr. 712. Se også privat avtale og avtale for fremtidig tinglysning under pkt. tinglyste heftelser og rettigheter i prospektet. Konferer gjerne megler.

Regulering

Tomten ligger i regulert område for bolig med tilhørende anlegg. Gjeldende reguleringsplan er S 4644, datert 11.06.2012. Tomten ligger i A-område, sone 5.

Tillatt utnyttelse 14% BYA. Det tillates bebyggelse oppført med inntil 6,0 m. gesimshøyde og 8,5 m mønehøyde. Bebyggelse med flate tak skal ha tilbaketrukket toppetasje med maks 70% av underliggende etasjes areal og med avtrapping tilsvarende terrengets fall.

Maksimum gesims- og mønehøyde tillates kun dersom følgende krav er innfridd:

• Tiltakets totale høyde (HT) overstiger ikke 9,5 m.

• Planert terreng avviker ikke på noen punkt langs fasadene mer enn 1,5 m. fra høyden på eksisterende terreng.

Parkeringsplasser på terreng skal medregnes i BYA med 15 m2 pr. plass. Minst en plass skal ligge på terreng. Det anbefales alltid å sjekke reguleringsbestemmelsene i sin helhet, disse følger vedlagt.

Naboeiendommene har rett til tre biloppstillingsplasser på tomten som utgjør 45 kvm. BYA av tomtens totale BYA. Dette arealet må tas med i beregning når det skal beregnes BYA på tomten for ny bebyggelse. Kjøper må også undertegne privat avtale vedrørende dette i forbindelse med eiendomsoverdragelsen. Denne avtalen skal på et senere tidspunkt erstattes med avtale som skal tinglyses og kjøper/hjemmelshaver eller fremtidige kjøpere/hjemmelshavere av eiendommen forplikter seg til å samtykke med sin signatur ovennevnte. Disse avtalene følger vedlagt. Konferer megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Eiendommen er ikke tilknyttet offentlig vann og kloakk. Det er derfor ikke beregnet kommunale avgifter for eiendommen. Kjøper må påregne at dette vil bli beregnet ved bebyggelse av eiendommen.

Eiendomsskatten er kr 3.077,- for år 2018.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.793.722,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Oslo
Bydel Nordstrand
Grunnkrets Ljan
Kirkesogn Ljan

Steder i nærheten

Katten 0.9 km
Ljabru hovedgård 1 km
Ljabru endestasjon 1.2 km
Herregårdskrysset 1.5 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 56.8 km
Sentralstasjon Oslo S 7.7 km
Jernbanestasjon Ljan stasjon 0.6 km
T-bane stasjon Mortensrud T-banestasjon 3.4 km
Trikkeholdeplass Ljabru 1.2 km
Bussholdeplass Ingiers vei 0 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Ljan Tennisklubb 0.9 km
Idrettsanlegg Hallagerbanen 1 km
Treningssenter Fresh Fitness Hauketo 1.3 km
Treningssenter EVO Nordstrand 2.6 km

Steder av interesse

Skoler

Ljan skole (1-7 kl.) 0.6 km
Steinerskolen på Nordstrand (1-10 kl.) 1.6 km
Nordstrand skole (1-7 kl.) 1.7 km
Hallagerbakken skole (1-7 kl.) 1.9 km
Hauketo skole (8-10 kl.) 2.5 km
Bjørnholt skole (8-10 kl.) 3.8 km
Holmlia skole (8-10 kl.) 3.8 km
Bjørnholt videregående skole 3.8 km
Holtet videregående skole 5.5 km

Barnehager

De ni musene familiebhb. Nordstrand (0-6 ?r år) 0.5 km
Skredderstua Kultur Barnehage (1-5 år) 0.6 km
Skredder`n barnehage (1-6 år) 0.6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Sæter senter 2.6 km
Kjøpesenter Holmlia Kjøpesenter 2.9 km
Postkontor Coop Extra Prinsdal 2.7 km
Postkontor Rema 1000 Holmlia 3.1 km
Apotek Apotek 1 Nordstrand 2.6 km
Apotek Prinsdal Apotek 2.7 km
Vinmonopol Holmlia Vinmonopol 2.9 km
Vinmonopol Mortensrud Vinmonopol 3.4 km
Dagligvare Joker Ljan 0.2 km
Dagligvare Rema 1000 Hauketo 1.3 km
Kiosk/video Mix Nordstrand 2.5 km
Kiosk/video Mix Grensebua Storkiosk 2.9 km
Bensin Smart Prinsdal 2.7 km
Bensin Esso Holmlia 3.2 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 49,2 %
Andel kvinner 50,8 %
Gj.snittalder menn 41,6 år
Gj.snittalder kvinner 42,7 år
Husholdninger med barn 27,6 %
Husholdninger uten barn 72,4 %
Gj.snitt byggeår 1971
Gj.snitt tomtestørrelse 1530
Område Personer Husholdninger
Kommune: Oslo 666759 353639
Grunnkrets: Ljan 2791 1335

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 0,9% av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 16.000,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Eksklusiv salgsoppgave: kr 2.000,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Rapport fra takstmann
 
Eirik Norheim
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?