Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 1 050 000,- for kr 1 050 000,-

Lotterudveien 9 C

Lotterudveien 9 C

Lotterudveien 9 C

Lotterudveien 9 C

Kirkebygda

Lotterudveien 9 C

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 000 000,-

Kirkebygda: Boligtomt på 1.045 kvm. Sentralt plassert med nærhet til skoler, butikk og offentlig kommunikasjon. Flat og solrik.

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 000 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Lotterudveien 9 C ligger sentralt plassert i Kirkebygda. Gangavstand til butikk, offentlig kommunikasjon, barnehager og barne-/ungdomsskole.

Her kan man nyte det å bo nær naturen, på et etablert område med spredt bebyggelse.

Kirkebygda har de fleste servicetilbud med butikker, legekontor og bibliotek m.m. Idrettsanlegg med idrettshall ved ungdomsskolen.

Østmarka har du i nærheten, med gode fiske- og turmuligheter om sommeren og flotte skiløyper på vinteren (også lysløype).

Østmarka golfklubb ligger mellom Våg og Mjærvann i Ytre Enebakk ca. 10 min unna. Denne ble stiftet i 1989 og har i dag ca. 1000 medlemmer. Det har siden 1995 vært en egen 18 hulls bane som ligger idyllisk plassert.

Ytre Enebakk og Vågsenteret med bl.a. vinmonopol er ca.9 km unna.

Med ca. 10 minutters kjøring kommer du til Flateby som har senter med forretninger, kafé, resturant, m.m. Ved Flateby er det flotte muligheter for «båtliv», fiske og bading ved innsjøen og naturperlen Øyeren. Videre har Flateby gode fritidstilbud, med flere forskjellige lag og foreninger. Idrettslaget holder godt nivå innen flere idrettsgrener. Innendørs treningshall, fotballbaner, ski anlegg m. m, ligger i nærmiljøet.

Offentlig kommunikasjon:

Det er god bussforbindelse til Oslo (ca. 42 km til Oslo S) og Lillestrøm (ca. 28 km) med bussholdeplass i innen kort gangavstand. Avstanden til Ski er ca. 25 km.

Barnehager og skoler

1-7 kl. Kirkebygden skole 0.1 km*

8-10 kl. Enebakk ungdomsskole 0.1 km

Vgs. Rælingen videregående skole 23.8 km

Vgs. Drømtorp videregående skole 24.1 km

Bhg. Emaus korttidsbarnehage (3-5 år) 0.2 km

Bhg. Kirkebygda barnehage (0-5 år) 0.3 km

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Lillestrøm: Følg FV 120 gjennom Rælingen nedover langs Øyern. Det er ca. 29 km til Enebakk og Kirkebygda hvor man svinger av til venstre inn Ignaveien rett før Enebakk kirke. Ta så første til venstre igjen inn Lotterudveien. Etter ca. 200 meter ta til venstre og tomta ligger til høyre for Kirkebygden Skole.

Fra Oslo: Kjør E6 sørover og ta av mot Enebakk på Klemetsrud. Følg veien til Vik i Ytre Enebakk og hold mot vestre i rundkjøringen. Følg veien gjennom Ytre Enebakk og ta mot Lillestrøm på Tangen bru. Følg veien ca. 8 km. og ta til høyre inn Ignaveien etter passering av Enebakk Kirke. Se videre beskrivelse ovenfor.

Det vil bli satt opp tilsalgsskilt på tomta.

Se forøvrig kart for nærmere veibeskrivelse.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 000 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1045m2

KR-kode

61.1868

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Lotterudveien 9 C, 1912 Enebakk

Gnr. 115, bnr. 333 i Enebakk kommune.

Tomten

Eiet tomt på 1.045 kvm. Flat tomt med adkomst direkte fra Lotterudveien.

Tomta består hovedsakelig av jordmasser, og skal således være enkel å opparbeide for bolighus.

Parkering

Parkering på egen grunn.

Vei, vann og avløp

Eiendommen har adkomst via kommunal vei.

Eiendommen 115/295 har veirett over eiendommen i 4,5 meters bredde øst på eiendommen.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet for avløp, og det private ledningsnettet for vann via private stikkledninger.

Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

Tilknytningspunkt for vann, avløp, strøm og fiber ligger i tomtegrensen.

Ved tilkobling til kommunalt ledningsnettet for avløp påløper tilkoblingsavgift på kr 62.500,-.

Normalsats brukes der kommunen har tilrettelagt for tilknytning ved eiendommen.

Ved tilkobling til privat ledningsnettet (Kirkebygda/Ytre Enebakk vannverk) for vann påløper tilkoblingsavgift på kr 38.500,- .

Priser er for 2018 hentet fra www.enebakkvann.no / www.enebakk.kommune.no og kan avvike.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser:

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr.1355219, tinglyst 2008, type heftelse:

Rett for 115/295 å anlegge og vedlikeholde fiber/tele/elektriske ledninger over eiendommen.

Bestemmelse om jordvarme/jordsløyfe/fjernvarme og trær.

Rett for 115/295 å kjøre over eiendommen for å komme til sin egen.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål i henhold til reguleringsplan Kirkebygden barneskole L12.394 med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 07.09.1998.

Iht. reguleringsplanen kan eiendommen bebygges med frittliggende småhus med tilhørende anlegg.

- Tillatt bebygd areal inkludert uthus/garasje skal ikke overstige 25% BYA. Samlet bruksareal skal ikke overstige 400 kvm. Grad av utnytting beregnes ut fra tomtens nettoareal.

Mønehøyeden skal ikke overstige 8,5 meter og gesimshøyde 6 meter fra ferdig planert terrengs gjennomsnittnivå. Bebyggelsen skal tilpasses eksisterende bebyggelse.

- Frittliggende garasjer/uthus/boder skal oppføres på 1. etasje med mønehøyde maks 4 meter og gesimshøyde maks 2,4 meter. Garasjen skal ha samme takvinkel og form som øvrig bebyggelse.

Utsnitt av reguleringsplan med tilhørende bestemmelser følger vedlagt denne salgsoppgaven.

Eiendommen ligger innenfor området markert i kommunenplanen med faresone for ras / skredfare.

Kommuneplanens bestemmelser pkt. 2.16 sier følgende:

I slike områder skal det ved større bygg- og anleggstiltak gjennomføres en geoteknisk vurdering/undersøkelse av kvikkleireskredfare.

Dette skal innarbeides ved byggesak.

Krav til grunnundersøkelser skal følge NVEs retningslinjer. Registrerte kvikkleiresoner finnes på kommuneplankartet som angitte faresoner.

Utsnitt av kommuneplan og planbeskrivelsen kan fåes ved henvendelse til megler.

Kjøper er selv ansvarlig for å skaffe alle nødvendige tillatelser fra kommunen for å bebygge eiendommen, og må selv avklare med kommunen hva som eventuelt vil bli godkjent på eiendommen.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Ubebygget tomt. Kommunale avgifter er derfor ikke fastsatt, men følgende er opplyst for gebyrregulativ 2018.

Vann:

Abonnementsgebyr: kr. 3.347,50 pr. år.

Forbruksgebyr for abonnenter med vannmåler: kr. 15,75 pr. kubikkmeter.

Leie av vannmåler: kr 344 pr. år.

Avløp:

Avløpsgebyr v/måler kr. 9,61 pr. kubikkmeter.

Renovasjon:

Renovasjonsgebyr 140 l. (standard størrelse) kr. 3.457,- pr. år.

Feiegebyr:

Pipeløp/tilsynsavgift kr. 270,40 pr. år. (Dekker feiing og tilsyn, besøk hvert 4. år).

Priser er for 2018 hentet fra

www.enebakkvann.no /

www.enebakk.kommune.no og kan avvike.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.026.222.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring Pluss hos HELP Forsikring AS kr 13.900,-.

Det er mulig å velge ordinær Boligkjøperforsikring i stedet til kr. 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Enebakk
Grunnkrets Løken

Steder i nærheten

Tangen bru 8.9 km
Mari kirke 9.3 km
Fortuna Rideklubb 10.1 km
Flateby båthavn/badeplass 10.1 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 60.2 km
Jernbanestasjon Tomter stasjon 17.3 km
Buss Enebakk kirke 0.4 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Enebakk (u.skole) aktivitetsanlegg 0.1 km
Idrettsanlegg Enebakk stadion 0.3 km
Treningssenter Mudo Enebakk 9.3 km
Treningssenter Atletico treningssenter 10.8 km

Steder av interesse

Skoler

Kirkebygden skole (1-7 kl.) 0.1 km*
Enebakk ungdomsskole (8-10 kl.) 0.1 km
Rælingen videregående skole 23.8 km
Drømtorp videregående skole 24.1 km

Barnehager

Emaus korttidsbarnehage (3-5 år) 0.2 km
Kirkebygda barnehage (0-5 år) 0.3 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Vågsenteret 9.3 km
Kjøpesenter Flatebysenteret 9.8 km
Postkontor / post i butikk Våg post 9.2 km
Postkontor / post i butikk Coop Extra Flateby 10.8 km
Apotek Vitusapotek Enebakk 9.3 km
Apotek Boots apotek Flateby 9.8 km
Vinmonopol Ytre Enebakk vinmonopol 9.3 km
Dagligvare Joker Enebakk 0.5 km
Kiosk Cafè Latter 9.3 km
Kiosk Shell/7-Eleven Flateby 9.7 km
Bensinstasjon Esso Ytre Enebakk 9.7 km
Bensinstasjon Shell/7-Eleven Flateby 10.6 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 48,1 %
Andel kvinner 51,9 %
Gj.snittalder menn 45,1 år
Gj.snittalder kvinner 44,6 år
Husholdninger med barn 32,7 %
Husholdninger uten barn 67,3 %
Gj.snitt byggeår 1971
Gj.snitt tomtestørrelse 3586
Område Personer Husholdninger
Kommune: Enebakk 10927 4501
Grunnkrets: Løken 643 284

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring eller Boligkjøperforsiking Pluss gjenom HELP Forsikring. Dette er rettshjelpforsikringer som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Boligkjøperforsikring Pluss har samme dekning som boligkjøperforsikring + fullverdig advokathjelp på viktige rettsområder i privatlivet. Forsikringene har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring. Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon eller les mer om forsikringene på Help.no.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Vi oppfordrer til gi bud elektronisk via GI BUD knappen på eiendommens hjemmeside på Krogsveen.no. Da vil samtlige vilkår bli oppfylt. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 33.250,-.

Grunnhonorar: kr 15.000,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 16.000,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Øystein Sundby
Daglig Leder/ Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?