Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 2 000 000,- for kr 2 000 000,-

Utsiktstomt

Lys og åpen tomt

Utsikt til Oslo

Fjordvangen

Mårbakken 35

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 800 000,-

Fjordvangen: Høytliggende tomt med flott sjøutsikt i attraktivt og barnevennlig boligområde

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 800 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Attraktiv eiendom beliggende i et tilbaketrukket og barnevennlig boligområde på Fjordvangen. Fin utsikt til Bunnefjorden og Indre Oslofjord.

Umiddelbar nærhet til flotte turområder langs kyststien og i skogsområder. Kun 10 minutters gange til populær badestrand ved Fjordvangen brygge. Velhus med kafé som et sosialt samlingssted i nærområdet.

Hellviktangen med hyggelig badestrand og kunstkafè ligger ca. 20 minutters gange unna. I området finnes både skoler, barnehager og offentlig kommunikasjon. Lite senter på Skoklefall med nærbutikk, frisør, kiosk og lite treningssenter. Forretningssenter på Tangen med butikker, kafé, lege og tannlege, samt kommunehus med bibliotek, helsestasjon og kommuneadministrasjon.

Barnehager og skoler

Det er flere barnehager på Fjordvangen, Berger, Hellvik og Skoklefall. Gangavstand til barne- og videregående skole på Berger, samt Steinerskole på Skoklefald. Skolebussordning til ungdomsskole på Alværn.

Adkomst

Ta av ved Nesset og følg fv 156 mot Nesoddtangen. Ta til høyre ned Fjordvangveien og følg denne nedover. Ta inn Lise Mariesvei og følg denne til neste kryss. Ta Flateby Skogsvei til venstre. Ta inn til høyre i Mårbakken. Eiendommen ligger på høyre side. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 800 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1594m2

KR-kode

5117167

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Mårbakken 35, 1459 Nesodden

Gnr. 6, bnr. 209 i Nesodden kommune.

Tomten

Eiet tomt på 1.594 m2. Tomten er skrånende mot øst og med utsikt til fjorden. Det har tidligere stått en hytte på tomten, men denne er nå revet.

Parkering

Parkering må opparbeides på eiendommen.

Vei, vann og avløp

Privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen kan tilknyttes det offentlige ledningsnettet via felles private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for egne stikkledninger fram

til boligen. Tilknytningsavgift til det offentlige- og det private anlegget må påregnes.

Tinglyst rett til å tilkoble seg til felles

pumpestasjon for avløp som ligger 3-4

meter fra grensen til eiendommen,

inne på bnr. 212, ca. 12-13 meter fra

Mårbakken.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst 4 servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:

22.01.1951 347 Bestemmelse om bebyggelse

Tidligere bygg bygget uten byggetillatelse og må rives når byggningsrådet krever dette. (Denne er nå revet).

01.07.1965 3355 Bestemmelse om deleforbud

Bestemmelse om bebyggelse.

Avståelse av tomteareale til utvidelse av vei. Felles vedlikeholdsansvar av vei/felles plasser.

Søkeplikt til selskapet Nesodden byggetomter vedr. byggestil ved oppføring av bolig. Megler kan ikke se at selskapet "Nesodden byggetomter" eksisterer lenger. Det antas derfor unødvendig å få byggetegninger godkjent av disse.

Forbud mot visse former for næringsvirksomhet. Herunder all generende industriell bedrift, håndverksmessig e.l.

Bestemmelse om generende virksomhet

Generende dyrehold må ikke holdes.

Bestemmelse om vann/kloakkledning.

Plikt til medlemskap i Velforening/Grendelag

Bestemmelse vedr. trær. Pliktig å innfinne seg med at det blir utført hogst på tomter for å skaffe utsikgsgløtt for bakenforliggende tomter. Snauhogst på tomten er ikke tillatt.

Bestemmelse om gjerde. Pent åpent hvitt stakittgjerde/ flettegjerde skal oppføres.

Parsellen har bruksrett til selskapets strandlinje ved Flateby brygge.

21.02.2003 1509 Erklæring/avtale

Ved fremtidig opparbeidelse av vei i samsvar med godkjent reguleringsplan for området, forplikter eier av d.e. seg til å betale refusjon etter plan- og bygningslovens 67.1A. Evnt. skader som påføres privat vei i byggeperioden er et privatrettslig forhold og skadene kan kreves reparert, evnt kostnader krevet dekket gjennom det private rettsvesen.

Kan ikke slettes uten samtykke fra kommunen Gj.denne eiendom m.fl.

26.09.2003 8946 Erklæring/Avtale

Bnr. 209 (med flere) gis rett til tilknytning og bruk av felles kloakkpumpestasjon. Driftskostnader fordeles likt blant alle tilknyttede eiendommer.

I tillegg gis 7/43 rett til å føre sine avløpsledninger over 6/209 langs Mårbakken.

Servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligbebyggelse og veiformål i henhold til reguleringsplan Fjordvangen datert 15.05.1979 med tilhørende reguleringsbestemmelser sist endret 03.03.2011.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Det er «Reguleringsbestemmelser for Fjordvangen Nesodden kommune», sist endret i 2011, som gjelder for eiendommen. Eiendommen er satt til boligformål. I følge punkt 3.1 A i reguleringsplan skal det i området oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende garasje. I kommuneplanens arealdel er eiendommen markert med gult for bolig og har områdebetegnelse bokstav c. Bokstav c er en retningslinje om at det skal skje lite utvikling i området og at bare konvertering av hytter og mindre tilbygg er tillatt. Dette er et forhold det ikke trenger å søkes dispensasjon for da reguleringsplanen går foran. Reguleringsplanen og kommuneplanen er her ikke motstridende – i begge er eiendommen avsatt til bolig. Det tilsier at det ikke har noen innvirkning på en kommende byggesøknad om bolig og at fritidsboligen nå rives. Det nevnte selvfølgelig forutsatt at tiltaket omsøkes i samsvar med gjeldende plan og øvrige regler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Ingen kommunale avgifter på denne eiendommen pr. i dag.

Ved bygging av bolig vil det tilkomme årlige avgifter for vann og avløp.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr. 1.846.249,-.

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Nesodden
Grunnkrets Fjordvangen
Kirkesogn Skoklefall

Steder i nærheten

Skoklefall kapell 3.2 km
Røer 3.4 km
Berger brygge 3 km
Hellvik brygge 3.5 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 88.5 km
Jernbanestasjon Oppegård stasjon 25.9 km
Bussholdeplass Fjordvangen 1.3 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Berger idrettspark 2 km
Idrettsanlegg Nesoddenhallen 2.9 km
Treningssenter Energihuset Treningssenter 5.9 km
Treningssenter Orange Studio 15.7 km

Steder av interesse

Skoler

Rudolf Steinerskolen på Nesodden (1-10 kl.) 3.3 km
Berger skole (1-7 kl.) 3.3 km
Nesoddtangen skole (1-7 kl.) 5 km
Tangenåsen ungdomsskole (8-10 kl.) 4.9 km
Alværn ungdomsskole (8-10 kl.) 7.7 km
Nesodden videregående skole 2.9 km
Frogn videregående skole 18.3 km

Barnehager

Hagebagen familiebarnehage (0-3 år) 0.6 km
Trollskogen familiebarnehage (0-3 år) 0.7 km
Fjordvangen barnehage (0-5 år) 0.9 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Tangen Senter 4.9 km
Kjøpesenter Vinterbro Senter 20.7 km
Postkontor Coop Extra Nesoddtangen 3.1 km
Postkontor Kiwi Fagerstrand 15.2 km
Apotek Apotek 1 Nesodden 4 km
Apotek Vitusapotek Nesodden 4.9 km
Vinmonopol Nesodden Vinmonopol 4.9 km
Vinmonopol Vinterbro Vinmonopol 20.7 km
Dagligvare Coop Extra Nesoddtangen 3.1 km
Dagligvare Kiwi Kirkekrysset 4.3 km
Kiosk/video Mix Nesoddtangen Brygge 6 km
Kiosk/video Myrvoll Kiosk 28.3 km
Bensin Circle K Flaskebekk 4 km
Bensin Torneveien - ubetjent pumpe 14.2 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 48,3 %
Andel kvinner 51,7 %
Gj.snittalder menn 36,7 år
Gj.snittalder kvinner 39,1 år
Husholdninger med barn 41,1 %
Husholdninger uten barn 58,9 %
Gj.snitt byggeår 1959
Gj.snitt tomtestørrelse 1563
Område Personer Husholdninger
Kommune: Nesodden 18384 7636
Grunnkrets: Fjordvangen 1232 498

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt, og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes, må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: kr. 32.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 12.500,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Nina Bøe
Fagansvarlig/Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?