Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 3 600 000,- for kr 3 600 000,-

VELKOMMEN TIL PARKVEIEN 9 - EN MEGET FLOTT ENEBOLIGTOMT (tomtegrensen er ca. grense)

VELKOMMEN TIL PARKVEIEN 9 - EN MEGET FLOTT ENEBOLIGTOMT (tomtegrensen er ca. grense)

Ca. tomtegrense

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter er ikke formelt godkjent av kommunen, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser.

Illustrasjon - Fasade Nord og Vest

Illustrasjon - Fasade Sør og Øst

Slak helning åpner for gode muligheter når det kommer til valg av hustype

 

 

 

Kort vei til marka

Helt til høyre ser du Skogstien som i dag er gangveien ned til Gullhella togstasjon. Under tomten kan du se prosjektet "Gullhellapynten" igangsatt. Det ligger også i planene at det skal gå en sti fra dette sameiet ned til Gullhellaveien.

 

Gangavstand til Vardåsen Skisenter

Gangavstand til Gullhella togstasjon

MEGET FLOTT ENEBOLIGTOMT PÅ GULLHELLA / ASKER

Parkveien 9

Vis på kart

Prisantydning

Kr 3 750 000,-

MEGET FLOTT ENEBOLIGTOMT PÅ GULLHELLA / ASKER: 809,9 kvm * 20% BYA * Stille og naturskjønt * Gangavst. til tog/buss

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 3 750 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen har en nydelig beliggenhet på Gullhella i Asker. Gullhella ligger kun 3 km fra Asker sentrum og det er bare noen minutters kjøring til sjøen. Dette er et svært attraktivt område med gangavstand til både tog, barnehager, barneskole og nærbutikk. Langs siden av eiendommen ligger en koselig stikkvei ved navn Parkveien. Inn her ligger bla. Parktomta som er en hyggelig lekeplass for barna, samt snarevei ned til Gamle Røykenvei og veien videre ned mot Rema 1000.

Gullhella er et hyggelig og barnevennlig boområde med gangavstand til flotte tur og rekreasjonsområder både sommer som vinter. Kort vei til både lysløype og Vardåsen skisenter med alpinbakke. Som nevnt, kort avstand til barnehager, barneskole og Rema 1000. Det er ca. 5 - 10 minutters gange til Gullhella stasjon med forbindelse mot Oslo og ca. 5 - 10 minutters gange til bussholdeplass langs Røykenveien.

Kort vei til Asker sentrum med Trekanten kjøpesenter med et godt utvalg av butikker og spisesteder, Asker kulturhus med bl.a. kino og bibliotek, og et variert servicetilbud.

Gullhella ligger heller ikke langt unna Heggedal som er under stor utvikling. Heggedal ligger kun én stopp unna Gullhella med tog og vil være et attraktivt bidrag til området når Nye Heggedal er ferdig i 2017/2018. Heggedal sentrum skal få gaterom, torg og små, intime steder hvor folk kan møtes. Forretningene vil være med på å skape et hyggelig bymiljø som skal gi puls til det nye sentrum. I følge kommunens planer skal dette bli Askers tettsted nummer to, og Askers kulturbygd.

Barnehager og skoler

Barnehager: Barnehage i Barnas Hus kun 5-6 min gange fra boligen v/ REMA 1000, Espira barnehage på Korpåsen og korttidsbarnehage i Østenstad kirke.

Skoler: Kort og trygg vei til Blakstad barneskole. Kort vei til Risenga ungdomsskole, Bleiker og Asker videregående skoler.

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv undersøke dette med kommunen.

Adkomst

Fra Asker kjøres Røykenveien (167) mot Heggedal. Følg denne til innkjøringen til Bukkemyrveien kommer på din høyre side. Ta avkjøring og følg Bukkemyrveien forbi Rema 1000. I T-krysset i toppen av bakken, ta til venstre eller høyre. Du vil fra begge sider komme til Ringveien som du skal kjøre inn på. Følg denne til du kommer til Parkveien. Tomten ligger på venstre hånd. Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilter ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 3 750 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

809m2

KR-kode

15183

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Parkveien 9, 1386 Asker

Gnr. 61, bnr. 803, i Asker kommune (Ikke tinglyst enda pr. 19/1-18).

Eiendommens adresse er ikke endelig fastsatt, men vil ha adkomst fra Parkveien. Kommunen har uttalt til selger at det er stor sannsynlighet for at adressen blir Parkveien 9. Nærmere adresse fastsettes av kommunen på et senere tidspunkt. Endelig grensestikk vil ikke bli satt ut før til våren.

***

KORT FORTALT:

- SVAKT HELLENDE NATURTOMT

- GODE MULIGHETER FOR FLERE BOLIGTYPER

- VELETABLERT BOLIGOMRÅDE

- BARNEVENNLIG BELIGGENHET I BLINDVEI

- HØYT OG FRITT MED GODE SOL- OG UTSIKTSFORHOLD

- STILLE OG NATURSKJØNNE OMGIVELSER

- BARNEVENNLIG OMRÅDE

- FLERE BARNEHAGER I NÆROMRÅDET

- GODE OPPVESKTVILKÅR

- FLOTTE TUR OG REKREASJONSOMRÅDER I UMIDDELBAR NÆRHET

- GANGAVSTAND TIL TOGSTASJON (5-10 MIN) MED HALVTIMES RUTER TIL OSLO

- 5-7 MIN MED BILTIL ASKER SENTRUM

Tomten

Meget flott eiet tomt på 809,9 kvm - Her har du virkelig muligheten til å bygge drømmehuset ditt i et allerede veletablert og hyggelig boligområde.

***

Dette er en svakt skrånet naturtomt med enkel adkomst. Tomtens størrelse og form ser ut til å gi gode muligheter når det kommer til valg av hustype. Vedlagte husskisser er tegnet av arkitektfirmaet Hartmann Arkitekter AS. Disse tegningene har til hensikt å gi inspirasjon til hvilket potensial som ligger i denne tomten. Tomten har en meget attraktiv beliggenhet på toppen av Gullhella. Her får du meget gode solforhold, flott utsikt mot Vardåsen og nærhet til tog, buss og butikk. Tomten har også gangavstand til flere barnehager så vel som Blakstad barneskole. Gullhella er også kjent for sin nærhet til turløyper og skiløyper. Dette er et meget flott område å la barna dine få vokse opp i!

***

Tomten er både regulert av reguleringsplan for området og kommuneplanen, se vedlegg til salgsoppgaven.

Ifølge kommuneplanen tillates tomten utnyttet med BYA på inntil 20% av tomtens nettoareal. I beregningen av BYA skal krav til antall garasjeplasser medtas med 18 kvm pr. plass. Min krav til 2 garasje plasser = 36 kvm.

Det tillates gesimshøyde inntil 5,5 m beregnet iht. TEK. Gesimshøyden skal likevel ikke på noe punkt overstige 7,0 m fra laveste punkt på ferdig planert terreng.

For garasjer tillates gesimshøyde på inntil 3,0 meter, beregnet iht. TEK. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt overstige 3,5 meter.

Garasjer kan være frittliggende eller innlemmes i boligens fotavtrykk, uavhengig av hva

reguleringsplanen angir.

Tak- Regulert takform og takvinkel oppheves. Der ikke annet er bestemt i den enkelte plan vedrørende ark/oppløft/innhugg i takflaten, tillates ark/oppløft/innhugg innenfor 1/3 av fasadens lengde per takflate over tillatte gesimshøyde. Dette gjelder ikke for bebyggelse med pulttak eller flate tak.

Takterrasser tillates inntil 5,5 meters høyde målt fra ferdig planert terrengs

gjennomsnittsnivå rundt bygningen. For takterrasser høyere enn 3,5 meter målt fra

ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen gjelder følgende

begrensninger:

- Takterrasser og rekkverk må være tilbaketrukket minimum 1,5 meter inn

på takflaten fra gesims.

- Samlet areal for takterrasser kan maksimalt utgjøre 30 m2.

For utdypende informasjon, se reguleringsplan og kommuneplanen for området som er vedlagt i salgsoppgaven.

Parkering

Antall garasjeplasser og parkeringsplasser skal være i henhold til parkeringsnormen.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Avkjørselstillatelse: Det er søkt om avkjørsel for den nye parsellen til Parkveien. Denne veien eies av Asker kommune (gbr 61/644), men driftes privat. Planavdelingen i kommunen anser det uproblematisk med en ny avkjørsel til denne veien fra eiendommen. Avkjørsel skal opparbeides iht. kommunens vei- og gatenormal .

Det er offentlig vann og avløp etablert til/langs eiendomsgrense til tomtenl. Eksisterende bolig på nabotomt (Ringveien 28) har offentlig vann og avløp lagt inn i huset via privat vannledning. Den privat VA - ledningen går mellom eksisterende bolig og ny parsell (tomten). Denne må hensyntas ved bygging/graving. Den betjener også eiendommen gbnr. 61/615. Dersom denne tomten skal knytte seg til VA anlegg via denne må det foreligge avtaler. Kjøper bærer selv ansvar og risiko for at tilkoblingspunkt for vann- og avløpsledninger tilfredsstiller eventuelle krav fra kommunen, brannvesenet o.l. for at tilkobling kan gjennomføres.

Eiendommen har altså flere tilkoblingsmuligheter for vann/avløp rundt tomten:

- Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til kommunalt nett. For avstand til kommunalt nett, se vedlagte kart.

- Eiendommen kan tilknyttes det private ledningsnettet via private stikkledninger. Kjøper er ansvarlig for opparbeidelse frem til privat nett. Tilkobling må avtales direkte med øvrige eiere av privat ledningsnett. For avstand til privat nett, se vedlagte kart.

Kjøper må påregne normale tilknytningsgebyrer til Asker kommune for vann og avløp. Tilknytningsgebyret beregnes etter boligens areal.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på:

Vann per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).

Avløp per m2: kr 72,50 (ekskl. mva) - kr 90,63 (inkl. mva).

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser, men det er ikke tillatt å bygge flerbolighus ut over tomannsbolig på denne eiendommen. Dette er en klausul som følger eiendommen.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen:

- Dagboknr 2356, tinglyst 06.05.1942, type heftelse: Eldre kjøpekontrakt fra da eiendommene ble utskilt fra hovedbølet med bestemmelser om gjerde, benyttelse, bestemmelse om vann/kloakkledning, bestemmelser om telefon og elektriske ledninger, bestemmelse om veg, med flere bestemmelser. Servitutten ansees fremdeles aktuell for eventuell utvikling av området.

- Dagboknr 4563, tinglyst 13.12.1943, type heftelse: Erklæring/Avtale - Ang.fjernelse av skur fra 1942. Eldre servitutt som ikke lenger påvirker eiendommen.

- Dagboknr 4205, tinglyst 10.10.1961, type heftelse: Erklæring/Avtale - Bestemmelse om kloakkledning - Eldre tillatelse til spredning av kloakk på egen grunn samt forpliktelse til å legge og koble seg til kloakkanlegg.

- Dagboknr 27531, tinglyst 23.12.1980, type heftelse: Skjønn - Bestemmelser om elektriske kraftlinjer, overtatt av Asker elverk. Det gikk tidligere kraftledninger på oversiden av eiendommen. Disse er blitt fjernet.

- Dagboknr 34887, tinglyst 06.11.1987, type heftelse: Erklæring/Avtale - Generell avtale med Asker kommune vedr. felles privat vann- og kloakkledninger. Den omhandler rett for Asker kommune til å kunne avstenge stoppekran samt plikt for eier å vedlikeholde i fellesskap vann- og kloakkledninger.

- Dagboknr 22613, tinglyst 14.07.1988, type heftelse: Erklæring/Avtale - Tillatelse for Asker kommune til anlegg og vedlikehold av ledninger m.m. på eiendommen.

- Dagboknr 11693, tinglyst 05.04.1990, type heftelse: Erklæring/Avtale - Areal 1511.1 m2 Målebrev.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen inngår i reguleringsplan for Gullhella, plannummer 150, stadfestet/vedtatt 20.03.1936. Eiendommen er regulert til frittliggende småhusbebyggelse.

I gjeldende kommuneplan er eiendommen avsatt i arealkategorien nåværende boligbebyggelse. På kommuneplanens boligkart ligger eiendommen innenfor kategori B - «Boligområder med utfyllende bestemmelser», og omfattes av kommuneplanens bestemmelser pkt. 20.6.

For kommuneplanens bestemmelser, se: http://webhotel2.gisline.no/GisLinePlanarkiv/0220/2018001/Dokumenter/2018001_Bestemmelser.pdf

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Prosjektet "Gullhellapynten" bygges på nedsiden av Ringveien og nedenfor eiendommen. Dette ble igangsatt November 2017 med planlagt ferdigstillelse 2018/2019. For mer informasjon, kontakt megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Tilleggsinformasjon:

Illustrasjonsbilder i annonse og prospekt er skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter AS. Disse er ikke formelt godkjent til bruk av Asker kommune, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser. Det foreligger ingen rammetillatelse på tomten. Illustrasjonene kan kun brukes som utgangspunkt for innsendelse av rammesøknad til ditt nye husprosjekt.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter ihht. kommunens faste sattser. Se priser på hjemmesiden til Asker kommune, https://www.asker.kommune.no/Bolig-og-eiendom/Vann-og-avlop/Priser/

For informasjon vedr. tilkobling til strømnettet, vennligst ta direkte kontakt med Hafslund Nett på tlf.: 22 43 58 00. Hafslund Entreprenør AS, tlf 22 43 52 00 svarer også på spørsmål om jordkabler, transformatorkiosker, luftledninger eller skap plassert på eller ved eiendommen.

Det er lagt fiber og strøm frem til tomtegrensen fra Ringveien.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.844.999,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet Boligselgerforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av salgsoppgaven. Alle som vurderer å legge inn bud, må sette seg inn i salgsoppgaven. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Tilleggsinformasjon:

Illustrasjonsbilder i annonse og prospekt er skisser utarbeidet av Hartmann Arkitekter AS. Disse er ikke formelt godkjent til bruk av Asker kommune, men er et forsøk på å utforme en bolig etter kommunens bestemmelser. Det foreligger ingen rammetillatelse på tomten. Illustrasjonene kan kun brukes som utgangspunkt for innsendelse av rammesøknad til ditt nye husprosjekt.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,25% av salgssummen

Minimumsprovisjon: kr 45.000,-

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 14.990,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Alexander Fossum
Fagansvarlig / Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?