Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 1 600 000,- for kr 1 600 000,-

1

2

107_126_4

Vinterbro/Slorhøgda

Slorhøgda 61

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 700 000,-

Vinterbro/Slorhøgda: Stor tomt med utsikt til Gjersjøen

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 1 700 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Byggeklar tomt med topp beliggenhet på feltet. Utsikt mot Gjersjøen.

Tomten har en av de bedre beliggenhetene på Fålesloråsen. Dette er et nytt område med mange spennende utviklingsmuligheter. Området bugner av flotte fritidsmuligheter med blant annet Gjersjøen med flotte fiskemuligheter og landbruksområder i rolige omgivelser. Turmuligheter i direkte tilknytning til feltet med Sørmarka og Østmarka som kan nås både med sykkel og bil. Kort vei til Vinterbro med nyere skole og flere barnehager. Vinterbro senteret med et mangfold av forretninger og servicetilbud i gangavstand fra boligen.

Den nordøstlige delen av sletten nedenfor tomten er regulert til Seiersten feriepark, der det er avsatt arealer til friområde med turvei og område med små utleiehytter.

Historikk over området:

Fålesloråsen betyr "Åsen over den bortgjemte fjorden" Fjorden er Gjersjøen og for flere tusen år siden var Gjersjøen en fjordarm forbundet med Bunnefjorden og Årungen. Det var på denne tiden de første menneskene slo seg tii vårt område. De første spor etter mennesker i Vinterbrotraktene er steinalderboplasser, flintavslag og steinøkser som er 7-8 000 år gamle. Disse menneskene var nok ikke bofaste men levde som et veidefolk og drev jakt, fiske og sanking for å få mat til livets opphold. Disse fulgte viltet på deres trekkveier, og var stadig på farten i sin søken etter byttedyr eller fisk og andre sjødyr.

Bussforbindelse til Oslo, Ski og Drøbak. Se www.trafikanten.no for ytterligere informasjon.

Barnehager og skoler

Gang-/sykkelavstand til flere barnehager og barne/ungdomsskole (Sjøskogen skole, 1.-10. klasse). Videregående skoler i Ås, Ski samt Oppegård.

Adkomst

Fra Oslo: Følg E6 mot Moss, ta av E6 mot Tusenfryd. Ta til høyre 2-300 meter før rundkjøringen ved Tusenfryd. Følg hovedveien opp Fålesloråsen. Ta til høyre i veikrysset og følg veien til tomten. Se også vedlagt kart. Det er til-salgs skilt fra Krogsveen på tomten.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 700 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1884m2

KR-kode

460994

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Slorhøgda 61, 1407 Vinterbro

Gnr. 107, bnr. 126 i Ås kommune.

Overtagelse

Etter avtale

Tomten

Tomten har et areal på ca 1884m2. Det er gammelt målebrev og eksakt areal er usikkert. Arealet er anslått av Ås kommune ved oppmålingsingeniør Åse Saltkjelsvik. Eventuelle avvik må aksepteres. Vann og kloakk ligger inntil tomten. Last ned prospektet for nærmere informasjon.

Vei, vann og avløp

Vann og kloakk ligger inntil tomten. Kjøper må selv påregne private stikkledninger til boligen. Privat felles adkomst.

Det er lav sats som gjelder på tilknytning. Det må installeres vannmåler.

Vann for 2016: Lav sats betaler kroner 100,- per kvadratmeter bruksareal.

Avløp for 2016: Lav sats betaler kroner 110,- per kvadratmeter bruksareal.

25 prosent merverdiavgift kommer i tillegg.

Kommunale avgifter for vann og kloakk i Ås kommune:

Vann for 2016: fast abonnementspris er kroner 500,- Kubikkmeterprisen er kroner 10,29.

Avløp for 2016: fast abonementspris er kroner 750,- Kubikkmeterprisen er kroner 18,47.

25 prosent merverdiavgift kommer i tillegg.

Renovasjonsgebyr i Ås kommune:

Renovasjonsgebyr per år for vanlig boligbebyggelse er kroner 2.520,- per abonnement. Et standard abonnement inneholder 1 stk 240 l beholder for restavfall og 1 stk 240 l beholder for papp/papir. Restavfallsbeholderen tømmes hver 2. uke og papir/papp tømmes hver 4. uke.

Kjøper må påregne de til enhver tid gjeldende kommunale gebyrer.

Bebyggelse

Innenfor områdene tillates det oppført frittliggende boliger (eneboliger og eneboliger med hybelleilighet inntil 60 m2 BRA). Maks tillatt bebygd areal er 22% inkl. carport/garasje/uthus. Gesimshøyde maks 6,5 m. Mønehøyde maks 9,5m. Maks tillatt bruksareal 400 m2.

Eventuelt maks tillatt bebygd areal 26% inkl. carport/garasje/uthus. Gesimshøyde 3,5 m og mønehøyde 6,5 m. Maks tillatt bruksareal 400 m2.

Bebyggelsen skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader.

Se også vedlagt reguleringsplan i prospektet.

Megler oppfordrer interessenter til å kontakte kommunen for opplysninger og/eller eventuelt forhåndskonferanse.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Servitutter: Dagboknummer 205204. Tinglyst 20/12/1960. Denne servitutten har ikke kartverket kunne fremskaffe.

Dagboknummer 205214. Tinglyst 22/12/1960. Det er ikke lov med handelsvirksomhet, eller industri. Må avgi veirett hvis nødvendig. Rett til å vedlike vann- og kloakkledninger. Bestemmelse om hugst. Servitutten er vedlagt i salgsoppgaven.

Servituttene vil følge eiendommen.

Regulering

Eiendommen er regulert til boligformål.

Reguleringsbestemmelser i tilknytning til reguleringsplan for Fålesloråsen gjelder.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser, eventuelt målebrevskart, tegninger samt grunnboksutskrift kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Pliktig medlemskap i Fålesloråsen vel. For tiden kr. 1.000,- per år. Vellet står for brøytingen av veien forbi tomten.

Styreleder Thomas Sørlie kan kontaktes på thomas.sorlie@robotech.no.

Det er noe gammel fritidsbebyggelse på tomten. Hytten fikk ferdigattest 05/02/1964. Denne har meget dårlig standard og anses som et rivningsobjekt.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.743.749,-

- Valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr. 9.200,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum og omkostninger skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen overdras slik den fremstår ved besiktigelse. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven § 3-9.

Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann før bud inngis.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Det er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet, og premien er:

Tomt kr 8.900,-

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Budregler er beskrevet i vårt Budskjema. Dersom en budgiver skulle kreve det, vil vedkommende få anledning til å kontrollere saksgangen på budgivningen. Dette vil skje på meglers kontor sammen med kontorets fagansvarlig, og etter at eiendommen er solgt. Kjøper vil få tilsendt budjournal sammen med akseptbrevet.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Fokus Bank. Kun personer som har samtykket vil bli formidlet til banken, og Krogsveen mottar provisjon fra banken ved formidling av lånekunder.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Thor Gunnar Stavsholt
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?