Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 1 250 000,- for kr 1 250 000,-

Martine fasade vinter

Martine vinterfasade

Utsikt fra tomten

Utsikt

Tomten

Tomten

Tomten

Tomten

Martine fasade inngang

Martine fasade

Martine fasade vinter

Sommerblomst

Tomt til salgs

Sydovervegen

Båthavn i nærområdet

Båthavn i nærområdet

Yrende liv på elva

Båthavna

Nærområde

Kort vei til badeplass

Plantegning 1.og 2.etg.

Fasde 1 og 2

Fasade 3 og 4

Fasadetegninger

Plantegning 1.etg.

Plantegning 2.etg.

 
Video

Fetsund/Ramstad

Sydoverveien 19B

Vis på kart

Prisantydning

Kr 1 250 000,-

Fetsund/Ramstad: Nytt hus og tomt for ca kr 4.650.000? Tomt med byggeklausul. Solrik og høytliggende. Utsikt mot Glomma

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Soverom:
3
Prisantydning:
Kr 1 250 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ 152 / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger i et etablert, rolig og barnevennlig boligområde i Fet kommune, og har nærhet til skoler, barnehager og gode servicetilbud.

Kun 2 min biltur og 6 min gange til Svingen togstasjon. Direkte tog til Oslo tar ca. 18 minutter. Eiendommen ligger ca 10 min med bil fra Lillestrøm. 4-felts vei mellom Fetsund og Lillestrøm ble ferdigstilt i desember 2015. Adskilt gang- og sykkelvei hele veien fra Ramstad til Fetsund sentrum, og også hele veien fra Fetsund til Lillestrøm. Egen gang/sykkelvei langsmed togbrua over Glomma.

Det er kort vei til fotballbane, lekeplass, idrettshall, skøytebane og treningssenter m.m. Fet kommune har et rikt kulturliv og en vakker natur som innbyr til friluftsliv. Eiendommen ligger i nærhet til flotte tur- og friluftsområder med skiløyper, samt bademuligheter ved Hvalstjern, Heiavannet og Gansvika. Øyeren byr på gode fiske- og båtmuligheter.

Kort vei til flere dagligvarebutikker i Fetsund, hvor det også finnes bank, post i butikk, 2 legesentre, apotek, flere frisører, blomsterbutikk, klær- og interiørbutikk, advokat, flere kafeer/spisesteder og Spenst treningssenter.

Barnehager og skoler

Godt tilbud av private og kommunale barnehager, 14 tilsammen. Nærmeste er Ramstadskogen, ca 2 km unna.

Nærmeste barneskole er Riddersand, ca 2,5 km unna, som har et nytt moderne skolebygg fra 2010 med velfungerende SFO-ordning. Østersund ungdomsskole (8.-10.klasse) er ca 2 km unna. Det er adskilt gang/sykkelvei fra Ramstad, Sydoverveien, til begge skoler. Det er også en skolebussordning til begge skolene. Finnes mange videregående skoler på Romerike med ulike studieretninger. Høyskole på Kjeller

Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med skolesjefens kontor og/eller bydelsadministrasjonen.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 1 250 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Byggeår

2016

Soverom

3

Bruksareal

152m2

Tomt

592m2

KR-kode

581412

Energimerke
Energikarakter: C / Oppvarmingskarakter: 3
Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Sydoverveien 19B, 1900 Fetsund

Gnr. 37, bnr. 86, snr.2 i Fet kommune.

Arealer og innholdsbeskrivelse

Bruksareal ca 152 kvm

Arealene er beregnet etter Norsk Standard 3940. BTA-arealet angir leilighetens gulvareal med utvendige vegger og halvparten av veggen mot naboleiligheten/gang. BRA-arealet angir boarealet inklusive innvendig bod. P-rom arealet angir leilighetens bruksareal av primærdel. De oppgitte arealene i markedsføringen er å betrakte som ca. areal. Partene har ingen krav mot hverandre dersom arealet skulle vise seg å være 5 % mindre/større enn markedsført areal.

Boligens balkong og utvendige bodarealer kommer i tillegg for alle arealangivelser.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eksklusiv bruksrett til naturlig tomteareal for hver bolig sikres ved tinglysing av tilleggsdel til de respektive seksjonene. Arealet for denne tomten er 592,8

Seksjonene har felles uteareal ca 110 kvm, hvor det bl.a er avsatt plass til søppelbøtter for begge seksjonene. Se situasjonskart i salgsoppgaven.

Adkomst for seksjon 1 går over fellesareal til egen parkering.

Sameierne har felles ansvar for drift og vedlikehold av fellesarealene. Kostnader fordeles 50/50 etter avtale mellom seksjonene som utgjør styret for sameiet.

Vedtekter er utarbeidet og følger salgsoppgaven og salget.

Vei, vann og avløp

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift til kommunen:

Pris per boenhet for vann i 2016

kr 16 613,- og pris per boenhet for avløp i 2016 kr 20 213,-.

Avgiftene er betalt av selger.

Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Bebyggelse

Det henvises til leveransebeskrivelsen for nærmere beskrivelse.

Standard

Se leveransebeskrivelse som er en del av salgsoppgaven.

Oppvarming

Varmekabel komplett m. termostat på alle flislagte gulv.

Eventuell adgang til utleie

Boligene har ikke separat utleieenhet. Det vil normalt være anledning til utleie av hele boligen eller enkeltrom (hybel) såfremt utleiearealet er bygningsmessig godkjent for varig opphold.En evt. leietaker må følge sameiets vedtekter og ordensregler på lik linje med eier.

Fra 1. januar 2014 er det krav til forsvarlige radonnivåer på utleieboliger. Prosjektet bygges etter TEK10 som innebærer at nødvendige radontiltak gjennomføres.

Ferdigattest

Ved overtagelse skal det foreligge ferdigattest. Det er utbygger som er ansvarlig for at ferdigattest foreligger.

Kjøper aksepterer imidlertid at dersom overtagelse gjennomføres i vinterhalvåret, slik at utomhusarbeider ikke kan ferdigstilles, kan utbygger kreve at overtagelse skjer på bakgrunn av midlertidig brukstillatelse. Dette forutsetter at kommunen har utstedt slik midlertidig brukstillatelse og at det kun gjenstår utomhusarbeider. Ferdigattest vil i disse tilfeller bli rekvirert av utbygger når alle arbeider er fullført. Kjøper vil være berettiget til å holde tilbake en forholdsmessig del av kjøpesummen som sikkerhet for selgers oppfyllelse av gjenstående arbeider. Ved enhver overtagelse opphører et eventuelt dagmulktkrav.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Sameiet vil få legalpant for krav mot sameieren som følger av sameieforholdet iht. eierseksjonsloven § 25. Pantet er begrenset oppad til 1G, (G = folketrygdens grunnbeløp).

Privat adkomstvei med krav til å undertegne avtale om bruk og vedlikehold av denne.

Det er tinglyst 2 servitutter på eiendommen og følgende antas å ha betydning for kjøpers bruk:

Dagboknr. 20618, tinglyst 23.11.2001: Avtale -

Rett for kommunen til å anlegge og vedlikeholde vann og avløpsledninger med tilhørende kummer.

Den øvrige servituttene omhandler kun et skjønn iforbindelse med redigering av grenser.

Alle servituttene vil følge eiendommen og kopi av servituttene kan fås av megler.

Det gjøres oppmerksom på at det kan bli tinglyst nødvendige erklæringer/avtaler knyttet til gjennomføringen av prosjektet. Kjøper kan ikke motsette seg eller kreve prisavslag/erstatning for dette. Kjøper aksepterer videre at eiendommen kan påheftes nye private og offentlige rådighetsinnskrenkninger dersom offentlig myndighet krever det.

Regulering

Eiendommen ligger i eksisterende boligområde i kommuneplanenes arealdel.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Diverse

Megler har kun oppdrag på å selge tomten.

Selger har inngått avtale med IEC-hus om at det skal oppføre bolig på tomten. Kjøper må inngå kontrakt om salg av tomten med selger og kontrakt direkte med IEC-hus om oppføring av boligen.

Megler har ikke noe ansvar for oppgjøret av byggekontrakten og innbetalinger knyttet til kontrakten skjer direkte til utbygger. Utbygger må besørge garantistillelese iht. buofl. § 12 og § 47. Megler ikke har noe ansvar for å følge opp utbyggerens garantistillelse og kjøper må selv innhente disse.

Kjøper har rett til å heve avtalen om kjøp av tomten dersom vedkommende har rett til å heve byggeavtalen på grunn av forsinkelse (buof. § 22, andre ledd) eller mangler (buofl. § 34, tredje og fjerde ledd). Likeledes har kjøper rett til å heve byggeavtalen dersom avtalen om kjøp av tomten blir hevet som følge av mislighold fra tomteselgerens side.

IEC-hus har fått igangsettingstillatelse (IG) datert 26.10.2015 for grunnarbeid iforbindelse med oppføring av bolig jmfr.vedlagte tegninger. Kjøper har begrensede muligheter for endringer.

Kjøper må selv innhente tilbud på graving og bekoste dette. Egeninnsats utover dette avtales med utbygger.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale avgifter for boligen i 2016:

Vann:

Abonnementsgebyr pr år. fast del kr1.761,25

Forbruksgebyr pr. år. pr kvadratmeter - bruttoareal kr 15,43

Pris pr kubikkmeter målt ved vannmåler kr11,02.

Avløp:

Abonnementsgebyr avløp fast del kr 3.334,00

Forbruksgebyr variabel del: Pris pr. kvadratmeter - bruttoareal kr 29,06

Pris pr. kubikkmeter målt med vannmåler kr 20,75

Renovasjon:

Satser pr. år:

140 literkr 3.244,00

240 literkr 6.131,00

360 literkr 8.726,00

660 liter kr14.240,00

Feiing/tilsyn: Pris pr. pipeløpkr 481,25

Vedlikehold av privat vei ca 750,- pr år. Kan variere ved behov for vedlikehold og pris på snømåking mm.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale for tomten:

- Dokumentavgift til Staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,00.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,00 pr. stk.

Total kjøpesum for bare tomten inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.282.499

• Huset som skal bygges oppføres koster p.t kr 2.928.000.- inkl. mva. Denne prisen er gyldig pr.mars. - 2017. Prisen vil indeksreguleres. Se kontrakten for evt justeringer. Kjøper må stille sikkerhet for sin del av avtalen.

Andre kostnader:

•Graving: Ca kr 320 000.- inkl mva. pr.tlf.01.03.17 med Bestrespons v/Anders Evenrud. Prisen må sjekkes opp av interessenter.

•Hovedstrømkabel fra Hafslund: Anslått ca 15-20.000 fra Hafslund pr e-post 21.04.2016. Kostnad må sjekkes med Hafslund.

•Tilknytning til Telenor fiber tv og nett kr 4.990 pr.tlf. 21.04.16. Abonement kommer itillegg, opplyst pr.tlf. med Hafslund 21.04.2016.

•Byggestrøm normalt ca 15-20 000,- ifølge e-post fra utbygger.

• Det er krav til uavhengig kontroll. Dette ligger på 11 800.- inkl. mva iht www.norskbyggekontroll.no

• Byggesaksgebyr ca kr 25.000 ifølge prisliste fra Fet kommune.

• Etableringsavgift til Sydoverveien interesselag kr 3.500 i 2015.

Totalt andre kostnader ca kr 401.790

Kjøpesum + avgifter/gebyrer kr 1.282.499

Hus "Martine" (mars-17) kr 2 928.000

Totalt ca kr 4.612.289

Det tas forbehold om at ovennevnte gebyrer og priser er gjeldende pr. dato som er aktuell for kjøper. Det kan også komme på andre kostnader som ikke er opplyst eller kjent for megler.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Det inngås egen kontrakt for oppføring av bolig med IEC-hus. Betalingsbetingelser for boligen følger av denne og ligger vedlagt salgsoppgaven. Kontrakten byggblankett 3425 er medtatt i salgsoppgaven.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Fet
Grunnkrets Hval

Steder i nærheten

Fråstad gård 0.7 km*
Karlsrud gård 0.9 km*
Fet rådhus 1.3 km*
Heia industriområde 1.9 km*

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 39.7 km
Sentralstasjon Oslo S 29.5 km
Jernbanestasjon Svingen 0.5 km*
Bussholdeplass Gran 1 km*

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Leikvin Golfpark 1.9 km*
Idrettsanlegg Ridderhallen 3.2 km
Treningssenter Spenst Fetsund 1.4 km*
Treningssenter Trento Sørumsand 8.3 km

Steder av interesse

Skoler

Riddersand skole (1-7 kl.) 1.8 km*
Hovinhøgda skole (1-7 kl.) 4 km
Garderåsen skole (1-7 kl.) 4.9 km
Østersund ungdomsskole (8-10 kl.) 1.4 km*
Sørumsand videregående skole 8.2 km
Lillestrøm videregående skole 10.4 km

Barnehager

Østersund barnehage 1.9 km
Ramstadskogen barnehage (0-6 år) 1.9 km
Paviliongen barnehage (0-6 år) 2.3 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Fokus Butikksenter 8.4 km
Kjøpesenter Lillestrøm Torv 10.2 km
Postkontor Fetsund Postkontor 1.2 km*
Postkontor Joker Gan 7.4 km
Apotek Boots apotek Fetsund 1.2 km*
Apotek Ditt apotek Sørumsand 8.4 km
Vinmonopol Sørumsand Vinmonopol 8.4 km
Vinmonopol Lillestrøm Vinmonopol 10.2 km
Dagligvare Joker Løkenåsen 1.2 km*
Dagligvare Rema 1000 Fetsund 1.2 km*
Kiosk/video Shell/7-Eleven Fetsund 1.2 km*
Kiosk/video Mix Flora Tipp 8.5 km
Bensin Shell/7-Eleven Fetsund 1.2 km*
Bensin Statoil Service Fet 2.8 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 51,6 %
Andel kvinner 48,4 %
Gj.snittalder menn 35,8 %
Gj.snittalder kvinner 36,7 %
Husholdninger med barn 40,7 %
Husholdninger uten barn 59,3 %
Gj.snitt byggeår 1972
Gj.snitt tomtestørrelse 1198
Område Personer Husholdninger
Kommune: Fet 10843 4534
Grunnkrets: Hval 2415 990

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet eierskifteforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen inkluderer skadetakst og har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er beskrevet i vårt budskjema som er vedlagt denne salgsoppgave og som også ligger på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må budet være signert samt at legitimasjon må være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra eiendommens hjemmeside på finn.no eller krogsveen.no, så oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Eventuelle forhøyelser eller endringer på budet kan skje pr sms eller på e-post.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3.

Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver.

Budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp og bør være gyldig i minimum 30 minutter. Vi gjør oppmerksom på at bud uansett ikke kan settes med kortere frist enn kl.12.00 etter siste annonserte visning.

Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler kan formidle kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Det gjøres oppmerksom på at Krogsveen mottar en provisjon av formidling av lånekunder til Danske Bank. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Energiattest
 
Siv Svensson Ostrø
Daglig leder/Eiendomsmegler/Fagansvarlig
Les mer om megler

Lurer du på noe?