Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 3 650 000,- for kr 3 650 000,-

Ulvøya

Ulvøya

Oversikt

Plassering

Ulvøya

Nedre Bekkelaget

Sydstranda

Sydstranda

Ulvøybroa

Naturmangfold

Reguleringskart

Ulvøya - 2 tomter på tilsammen 1655 kvm med fjordutsikt

Vargveien 1 A og 1 B

Vis på kart

Prisantydning

Kr 3 000 000,-

Ulvøya - 2 tomter på tilsammen 1655 kvm med fjordutsikt: Ulvøya - 2 tomter på tilsammen 1655 kvm med fjordutsikt

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 3 000 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Ulvøya ligger idyllisk til i Bunnefjorden, kun 6 km. syd for Oslo sentrum. Adkomst til øya via bro. Et naturskjønt og attraktivt villaområde med lite biltrafikk og unik nærhet til sjøen. Boligeiere på Ulvøya har rett til båtfeste.

Ulvøya er bl.a. kjent for Sydstranda, en populær sandstrand på øyas sydspiss, eiet og drevet av Ulvøya Vel. Velet har også bl.a. egen båtforening og velhus, samt at beboere med medlemskap i velet får prioritert plass i øyas barnehage.

Ved siden av Sydstranda ligger også Ulvøya Tennisklubb. Flotte rekreasjonsmuligheter ved sjøen.

Tomtene har en flott beliggenhet, på en høyde, med gode utsiktsforhold mot sjøen. Umiddelbar nærhet til Sydstranda, samt noen få minutters gange til øyas nærbutikk (Joker) med post, offentlig kommunikasjon, barnehage, m.m.

Kort vei til Oslo Sentrum, samt en kort kjøretur til lokale handelssentre som Holtet, Sæter og Lambertseter. På Holtet finner man populære Jacobs og Åpent Bakeri, mens Lambertseter Senter kan by på et rikelig utvalg av butikker og spisesteder, samt Vinmonopolet, bibliotek og Symra Kino.

I retning sentrum finner du store friområder langs Ekebergskrenten, Ekebergsletta og Brannfjell.

Et mangfold av tilbud i lokale idrettslag og foreninger, som f.eks.:

Ulvøya Tennisklubb. Alle klubbens fasiliteter ligger på "Sydstranden", hvor man kan ta seg et bad etter endt match.

Nordstrand IF på 'Niffen' med håndballhall og fotballbane med kunstgress. NIF har et stort miljø for håndball og fotball for barn i alle aldre.

Bekkelaget sportsklubb (BSK) - håndball, fotball m.m. Anlegg på sportsplassen samt Ekeberghallen.

Lambertseter idrettsforening med flott friidrettsanlegg og fotballbaner, samt svømmehall.

Områdets lokale alpinbakker, Sloreåsen og Leirskallen.

Treningsstudio: Evo på Sæter og BestHelse på Holtet, samt Fresh Fitness og to Elixia sentre på Lambertseter.

Barnehager og skoler

Ulvøya har egen barnehage som drives av Ulvøya Vel, hvor vellets medlemmer får prioritet. Barnehagen har totalt ca 34 barn, fordelt på to avdelinger i alderen 1-4 år og 3-6 år.

I følge utdanningsetaten sogner Vargveien 1 til Nedre Bekkelaget skole. Dersom skole- og barnehagetilbud er av betydning for kjøpet, må interessenter selv sjekke med skolesjefens kontor og/eller bydelsadministrasjonen.

Adkomst

Under 6 km. syd for Oslo sentrum ligger Ulvøya. Adkomsten til Ulvøya skjer via Ulvøybrua fra Mosseveien. Tomtene ligger på høyre hånd med en gang man kommer over broen.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 3 000 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

1655m2

KR-kode

4418108

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Vargveien 1 A og 1 B, 0139 Oslo

Gnr. 195, bnr. 220 og 221 i Oslo kommune.

Tomten

Vargveien 1 A er en eiet tomt på 838 kvm brutto. Vargveien 1 B er en eiet tomt på 819 kvm brutto. Det gjøres oppmerksom på at utnyttelsesgraden til tomtene beregnes av netto areal. Tomten er midtregulert i vei, det arealet som er vei areal må trekkes ut for å få netto areal.

Skrånede tomter på fjell med hovedsakelig trær som vegetasjon.

Vei, vann og avløp

Eiendommene har ikke opparbeidet adkomst.

Tomtene kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr 11441, tinglyst 19.02.1987.

Best. om adkomstrett. Vargveien 1 A, B, C og D gis rett til felles bruk av vann- og avløpsanlegg, samt rett til adkomst for reparasjoner og vedlikehold.

Vargveien 1 A og B gis rett til kjørbar adkomstvei (4 meter bred) og bruksrett til biloppstillingsplass på Vargveien 1 A og B sin eiendom. Adkomstens trassé og parkeringplass er vist på kart som følger servitutten.

Eiendommen er utskilt fra gnr. 195, bnr. 149, med adresse Fiskekroken 29. Og følgende servituter er tinglyst før utskillelsen av tomtene i 19.02.1987.

Dagboknr 15442, tinglyst 11.12.1957.

Bestemmelse om bebyggelse. Tidligere kjøpekontrakt. Tomten skal bebygges i henhold til reguleringsplan og reguleringsvedtak datert 27.05.1936. Eiendommen skal ikke bebygges villamessing, med ikke mer enn 1 villa i høyst 2 etasjer og ikke mer enn 1 uthus. Uthuset skal være i samme stil som villaen. Den ubebygde del av tomten skal holdes som naturpark eller hage. Trær på tomten skal kun fjernes dersom det er nødvendig for bebyggelsen, med mindre selger gir skriftlig samtykke. Kjøper er forpliktet til å knytte eiendommen til offentlig vann- og avløpsnett og bærer alle kostnader knyttet til dette. Nærliggende eiendommer gis rett til å ha ledninger liggende over eiendommen og rett til adkomst til disse for reparasjoner og vedlikehold. Tomten skal holdes inngjerdet og det skal ikke drives sjenerende virksomhet på tomten.

Dagboknr 2946, tinglyst 15.03.1958.

Bestemmelse om veg. Vargveien og Fiskekroken er regulert bredere. Dersom kommunen krever det skal eier av eiendommen være med på å opparbeide veien (med vann og kloakk) til regulert bredde for egen regning og vederlagsfritt avstå fra deler av egen grunn.

Dagboknr 2969, tinglyst 17.03.1958.

Erklæring/avtale. Kjellerstue på eiendommen er godkjent for midlertidig opphold, ikke varig opphold og nattopphold.

Dagboknr 5054, tinglyst 09.05.1958.

Erklæring/avtale. Eiendommen er forpliktet til å knytte seg til offentlig vann- og avløpsnett når kommunen måtte forlange det. Eier har det fulle og hele ansvaret for private stikkledninger.

Dagboknr 12458, tinglyst 13.10.1959.

Best. om vann/kloakkledn. Nærliggende eiendom gis rett til å føre vann- og kloakklendinger over eiendommen og gis rett til adkomst til disse for reparasjoner og tilsyn. I servitutten er det beskrevet hvor trasséen for lednignene skal gå og hvordan denne skal opparbeides.

Servituttene vil følge eiendommen. Kjøpers bank vil få pant etter ovennevnte heftelser og servitutter.

Regulering

Eiendommen er regulert til bolig i henhold til reguleringsplan med tilhørende reguleringsbestemmelser S-112GA datert 27.05.1936.

Utdrag fra reguleringsbestemmelser:

"Ingen tomt må ha mer enn ett bruksnummer. Bebyggelsen skal være åpen villamessig med våningshus ikke over 2 fulle etasjer og uthuser ikke over 1 etasje.

Våningshusene legges i sådant forhold til de regulerte veier og nabogrenser som bebyggelsesplanen viser. Mindre utbygg på våningshuset kan i almindelighet tillates foran byggeflukten når de ikke gis større framspring enn 2,5 meter og ikke opføres i mer enn 1 etasje. Undtatt herfra er samtlige tomter langs østsiden av vei 1879 hvor tilbygg foran byggelinjen ikke tillates. Våningshusene legges med mønet i den retning som er angitt på bebyggelsesplanen. Denne bestemmelse skal dog ikke hindre at der bygges hus med lave valm- eller telttak, eller eventuelle betonghus med helt flate tak når det for øvrig ved tegninger av bebyggelsen er godtgjort at denne ikke virker skjemmende i det strøk hvor den ligger. På større tomter hvor bebyggelsen ikke vil virke som en sammenhengende rekke er møneretningen fri. På sådanne tomter er der på planen ikke angitt møneretning.

Våningshusenes størrelse må ikke overstige en tiendedel av tomtens størelse. Våningshusets grunnflate skal i almindelighet ikke overstige 150 m2. Gesims- og mønehøiden må rette sig efter bestemmelsene i par. 51 i de almindelige bygningsvedtekter for Aker. Våningshusets grunnflate skal i alminnelighet ikke overstige 150 m2."

Tomtene er regulert til boligformål og selges samlet. Det er registrert biologisk mangfold på den ene tomten og deler av den andre iht. kart 07.05.2018. Bymiljøetaten anbefaler ikke bebyggelse p.g.a. dette. Det kommer snart en ny rapport om biologisk mangfold på Ulvøya. Det er imidlertid Plan og bygg som tar endelig avgjørelse på godkjenning av byggesøknad. Kjøper er selv ansvarlig for resultatet av en evt. byggesøknad.

Reguleringskart samt reguleringsbestemmelser ligger som vedlegg til salgsoppgaven.

Utsnitt av plan med tilhørende bestemmelser kan fås ved henvendelse til megler.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Eiendommene selges via verge som fullmektig. Fullmektigen har derfor ikke kunnskap om eiendommens tilstand utover det som fremkommer i salgsoppgave.

Økonomi

Eiendommens utgifter

- Kommunale avgifter er ikke stipulert da eiendommen ikke er bebygd. Det må påregnes kommunale avgifter.

- Det må påregnes tlkoblingsavgift til strømnettet. Prisen avhenger hvor mye jobb det er, kapasitet på nettet, hvor mange boliger som skal tilknyttes samt lengde på kabel. Det er ikke noe fast avgift på dette. Kontakt Hafslund nett for nærmere informasjon.

- Det må påregnes tilkoblingsavgift for vann og avløp:

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift som for tiden er pr. tomt:

kr 56,79,- inkl. mva * tomtearel for vann.

kr. 85,16,- inkl. mva * tomteareal for avløp.

Eiendomskatt for år 2018 er totalt for begge tomtene kr. 2.441,-.

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 697,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 3.076.222,-.

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Oslo
Bydel Nordstrand
Grunnkrets Ulvøya
Kirkesogn Bekkelaget og Ormøy

Steder i nærheten

Ulvøybrua 0.1 km
Nordstrand bad 0.9 km
Kastellet 1.9 km
Søndre Bekkelagskai 2 km

Transport

Flyplass Oslo Gardermoen 54.4 km
Sentralstasjon Oslo S 5.2 km
Jernbanestasjon Nordstrand stasjon 1.3 km
T-bane stasjon Lambertseter T-banestasjon 3.5 km
Trikkeholdeplass Bråten 1.8 km
Bussholdeplass Ulvøybrua 0.3 km

Idrett/friluft

Idrettsanlegg Ulvøy Tennisklubb 0.6 km
Idrettsanlegg Ormøya Tennisklubb 2.2 km
Treningssenter EVO Nordstrand 2.4 km
Treningssenter Fresh Fitness Hauketo 4.3 km

Steder av interesse

Skoler

Nedre Bekkelaget skole (1-7 kl.) 1.3 km
Steinerskolen på Nordstrand (1-10 kl.) 1.7 km
Nordstrand skole (1-7 kl.) 1.9 km
Kastellet skole (1-10 kl.) 2.6 km
Brannfjell skole (8-10 kl.) 3.8 km
Holtet videregående skole 3.2 km
Kongshavn videregående skole 5 km

Barnehager

Ulvøya barnehage (1-6 år) 0.5 km
Symrahagen familiebarnehage 1.6 km
Nedre bekkelaget barnehage (3-6 år) 1.6 km

Varer/tjenester

Kjøpesenter Sæter senter 2.4 km
Kjøpesenter Lambertseter Senter 3.6 km
Postkontor Joker Ulvøya 0.4 km
Postkontor Matkroken Bråten 1.9 km
Apotek Apotek 1 Nordstrand 2.4 km
Apotek Apotek 1 Holtet 3 km
Vinmonopol Lambertseter Vinmonopol 3.6 km
Vinmonopol Oslo S Vinmonopol 5.4 km
Dagligvare Joker Ulvøya 0.4 km
Dagligvare Matkroken Bråten 1.9 km
Kiosk/video Shell/7-Eleven Bekkelaget 1.1 km
Kiosk/video Port Shop 1.7 km
Bensin Shell/7-Eleven Bekkelaget 1.1 km

Demografi

Nøkkelopplysninger for nabolaget

Andel menn 50,1 %
Andel kvinner 49,9 %
Gj.snittalder menn 39,3 år
Gj.snittalder kvinner 38,7 år
Husholdninger med barn 38,1 %
Husholdninger uten barn 61,9 %
Gj.snitt byggeår 1954
Gj.snitt tomtestørrelse 1608
Område Personer Husholdninger
Kommune: Oslo 666759 353639
Grunnkrets: Ulvøya 1726 709

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en befaring, er normalt ikke en mangel.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen, må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Selger har i forbindelse med salget tegnet Boligselgerforsikring hos Protector Forsikring ASA. Vedlagt salgsoppgaven følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Selgers Boligselgerforsikring dekker selgers ansvar etter avhendingsloven. Dersom kjøper oppdager forhold ved eiendommen som man mener utgjør en mangel ved eiendommen, vil Protector behandle reklamasjonen på vegne av selger. Forsikringsvilkårene kan fås ved henvendelse til megler.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen, anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter, og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Meglers vederlag betales av selger og er avtalt til:

Provisjon: 1,3 % av salgssummen.

Grunnhonorar: kr 12.500,-

Oppgjørshonorar: kr 4.550,-

SmartAnnonsepakke: kr 16.000,-

Visningshonorar: kr 1.875,- pr. visning

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- pr utlegg

Salgsoppgave: kr 2.500,-

Megler har i tillegg krav på dekning av utlegg.

Dokumenter
Jørgen Hartmark
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?