Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 800 000,- for kr 800 000,-

Drone 04

Drone 05

Drone 06

Drone 07

Drone 08

Drone 02

Drone 03

Åros

Vestlikroken 6

Vis på kart

Prisantydning

Kr 850 000,-

Åros: Stor tomt med 25% BYA - Solrik beliggenhet

Boligtype:
Tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 850 000,-
AREAL (P-ROM / BRA)
/ / m2
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Eiendommen ligger solrikt til i et omrpde som består av eneboliger samt noen hytter. Ca 10 min gange til diverse forretninger og serveringssteder. Badestrand ca 10 min gange fra eiendommen, .15-20 min trygg gangeavstand til den nye barneskolen i Åros.

Barnehager og skoler

Frydenlund barneskole og Røyken ungdomsskole. Kort vei til diverse private og offentlige barnehager.

Adkomst

Følg Hurumveien til Åros. Ta av til høyre rett før Rema 100. Følg så denne veien til venstre. Følg så denne veien rett frem, litt etter at asfalten slutter. Fortsett så på denne veien så får du Vestlikroken inn til venstre.

Det vil bli skiltet med Krogsveen visningsskilt ved fellesvisninger.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 850 000,-

Boligtype

Tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

3692m2

KR-kode

161720

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Vestlikroken 6, 3474 Åros

Gnr. 51, bnr. 603 i Røyken kommune.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Tomten

Eiet tomt på 3.692,5 kvm. Skrånende naturtomt.

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen kan tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger til boligen.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift på kr 35.500,- for vann og 35.831,- for avløp.

Årsgebyr for vann og avløp er 1.156 for vann og 1.080 for avløp. i tillegg er det gebyr for forbruk på hhv. 16,83 for vann og 22,59 for avløp avhengig av forbruk.

Parkering

Det er krav til minimum 3 parkeringsplasser for hovedbruksenheten. Tomten skal

planlegges slik at minimum 2 plasser kan være i garasje. Det er krav til

minimum 1 parkeringsplass i tillegg for sekundærleiligheter.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Eiendommen overdras fri for pengeheftelser.

Det er tinglyst følgende servitutter på eiendommen.

Dagboknr 402815, tinglyst 30.06.1967 - Bestemmelse om veg - Utgifter til en eventuell utbedring eller utbygging av denne vei bæres av de interesserte parselleiere i fellesskap.

Servituttene vil følge eiendommen.

Regulering

Eiendommen er regulert til friområde og boligbebyggelse i henhold til kommuneplan for Røyken kommune datert 01.10.2015. Reguleringsplan for Åros syd datert 29/6-2014 er også gjeldene for området.

Ca halvparten av tomten er avsatt til friområde , se vedlagt kart.

Privatvei må opparbeides før man kan bygge på tomten. Tomten anses som en investering for fremtiden da Reas er i dialog med kommunen om opparbeidesle av vei. Usikkert hvor lang tid dette vil ta. Ny eier må være innstilt på at det vil komme et refunsjonskrav i forbindelse med vei,vann og avløp.

I henhold til kommuneplan vedtatt 01.10.2015 kan tomten bebygges med l frittliggende småhusbebyggelse, boligkategori B1b. Utnyttelse av planområdet ikke overstige 25 % BYA.

Boligtomter innenfor kategori B1b skal være minimum 1 000 m2 for eneboligtomter og 1 500 m2 for tomannsboligtomter.

Innenfor boligkategori B1b tillattes bebyggelse med maksimal gesimshøyde 7 meter og mønehøyde 9 meter målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng. Gesimshøyden skal ikke på noe punkt langs fasaden overstige 9 meter regnet fra ferdig planert terreng. Inntil 1/3 av takflaten på boligen kan bebygges med takoppbygg (ark, kobbhus eller takopplett) uten at det tas med i beregning av gesims. Maksimal høyde på takoppbygg skal være lavere enn byggets møne. Garasje skal ha maksimal gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 5 meter målt i forhold til gjennomsnittlig planert terreng.

For eneboliger tillates 2 sekundærleiligheter på inntil 60 m² BRA per hovedbruksenhet. For tomannsboliger tillates 1 sekundærleilighet på inntil 60 m² BRA per hovedbruksenhet.

Innenfor boligkategori B1b skal det avsettes minimum 300 m2 MUA for hver enebolig og 400 m2 MUA for en tomannsbolig på egen boligtomt. For sekundærleiligheter skal det avsettes 50 m2 MUA per boenhet.

Diverse

Privatvei må opparbeides før man kan bygge på tomten. Reas er i dialog med kommunen om opparbeidesle av vei. Usikkert hvor lang tid dette vil ta. Ny eier må være innstilt på at det vil komme et refunsjonskrav i forbindelse med vei,vann og avløp. Garasjen til naboen står på tomten. Eier av naboeiendommen har bekreftet at denne flyttes dersom ny eier ønsker det.

Økonomi

Omkostninger

I tillegg til kjøpesummen må kjøper betale:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen, samt

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tinglysingsgebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,- pr. stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 872.499,-

I tillegg kommer valgfri boligkjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 9.200,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen.

Nabolagsprofil

Nabolagsprofil er dessverre ikke tilgjengelig for dette prospektet.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Boligkjøperforsikringen kan ikke tegnes dersom boligen kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Dokumenter
Håkon Espeseth
Eiendomsmegler
Les mer om megler

Lurer du på noe?