Kontakt oss

Statistikk for dette prospektet

Denne siden er vist
ganger
Salgsoppgave lastet ned
ganger
Loading...
Finn
Loading...
Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk

Statistikk for runde to

Smartannonser
Loading...
Smartannonsering
visninger
besøk
for kr 995 000,- for kr 995 000,-

Synsretning nordvestover fra tomts øvre parti

Tenkt utsikt fra oppstue i hytta

Autentisk utsikt fra en tenkt oppstue på hytta:

Sola temmelig presist rett i sør

Synsretning sørvest

Få stavtak til nedfart og skitrekk

Flatt og fint parti på tomta. Utsikt mot vest.

Tomteplassering, se pilmarkering. Sett fra varmestua/påstigningsområde stolheisen.

Holtardalen går opp forbi tomta på venstre (øst) side. Løyningnuten og Svinefjell helt til venstre i bildet. Brattskarnuten til høyre (sør)

Synsretning nordvestover fra tomts øvre parti

Synsretning mot bakkeanlegget rett nord for tomta

Tomta markert med pil. Endestasjon for skitrekk nederst i bildet

Flott høyfjellsområde bak tomta. Til høyre Brattskarnuten 1203 moh. Og bak der ligger kjelkemeitjønnane - fiskevann...

Dronefoto fra tomta. Skiheis synlig midt i mildet nederst har endestasjon ca 150 m bortenfor hytta.

Tenkt plassering hytte m/rammetillatelse

Tenkt hytteplassering iht. rammetillatelse

Hytte m/rammetillatelse

Hytte m/rammetillatelse

Hytte m/rammetillatelse Fasade mot vest

Hytte m/rammetillatelse

Tenkt hytteplassering på hytte m/rammetillatelse

Tenkt plassering hytte m/rammetillatelse

Hytte m/rammetillatelse planløsning 1. et.

Hytte m/rammetillatelse. Planløsniong underetasje

Kart 1:

Kart 2:

Reguleringskartet i Holtar. Rød pilmarkering viser tomtas beliggenhet helty i søndre ende av feltet

Rauland

Holtarvegen 279

Vis på kart

Prisantydning

Kr 995 000,-

Rauland: Flott utsikt. Kr 205.000 under takst. Byggetillatelse og gebyr betalt. Rask igangsetting. To hytter kan bygges.

Boligtype:
Hytte_tomt, Selveiet
Prisantydning:
Kr 995 000,-
Beliggenhet

Områdebeskrivelse

Dette er en av de beste hyttetomtene i Holtardalen. Tomta ligger øverst i feltet og grenserdirekte til tur- og høyfjellsfjellterrenget østover bak tomta. All bebyggelse framfor hytta ligger lavere og berører ikke utsikten fra tomta. Kun én ubebygd tomt grenser i nordøst til denne tomta. Mellom tomta og neste tomt mot sør er det et 60 m bredt friareal. Enestående utsikt over dalen og mot Raulandsfjella i vest. Tomta ligger 975 moh.

Tomta har gode solforhold hele året. Se også egen solkalender i salgsoppgaven som viser detaljert soloppgang/-nedgang hver dag hele året.

Fra tomta er det 150 m. bort til nærmeste nedfart og toppstasjon på skitrekket. Holtardalen er midtpunktet i Raulands Skisenter.

Fakta om Rauland Skisenter

- 29 nedfarter, totalt over 20 km

- Lengste nedfart over 2000 m

- 2 stolheiser, samt flere skitrekk og skibånd for de minste

- 4 serveringssteder, åpen kafeteria og skishop - utleie av ski alpint, snowboard og langrenn

- Afterski flere dager i sesongen

Skisenteret har en høydeforskjell 830 - 1130 m. Lengste nedfart er på over 2000 m. Kapasiteten er på ca 8200 personer per time.

Nyheter:

Den nye nedfarten "fjelløypa" går fra toppen av Holtarheisen(4-seteren) og ned mot sør, gjennom et stort fjell og over til toppen av Hytteheisen. Der følger den Akebakken ned til dalstasjonen. Nedfarten har varierende vanskelighetsgrad, og er mer enn 1500 meter lang.

Akebakken er blitt bredere på midten og krysningen er endret ved kulverten/Tverrliheisen. Skibåndet er flyttet litt mot sør.

Rauland kan tilby et fantastisk skiterreng!

Rauland er et suverent langrennsområde med til sammen 150 km velpreparerte langrennsløyper. I Rauland skisenter finner du løypenettet fra toppen av 2-seteren, fra Fjøllhalli, eller fra Holtardalen.

Løypene består av ca. 60 kilometer skøytetrasé med ett klassisk spor, resten blir preparert med to doble klassiske spor. Totalt er det ca. 70 km høyfjellsløyper og 80 km skogsløyper. med utgangspunkt i Holtardalen kan man gå inn i Silkedalen der løypene ligger i et vakkert og variert høyfjellslandskap.

Med tilgang til skibussen som går frem og tilbake flere ganger daglig i sesongen, kan man innlede og avslutte skiturene mange forskjellige plasser på Rauland.

For å sikre tidlig sesongåpning, normalt i begynnelsen av november, er det 6 km flombelyst kunstsnøløype tur-retur mellom Rauland Høgfjellshotell og Vierli Turistsenter. Rauland har også en 8 km sammenhengende lysløype fra sentrum til Attføringssenteret. Det er lys i løypene fram til kl. 22 hver kveld.

FAKTA OM RAULAND:

Rauland, fjellbygda i Telemark ved foten av Hardangervidda, har 1500 innbyggere og ligger på 700-1010 meter over havet.

Beliggenhet

Rauland ligger i Vinje kommune, den største kommunen i Telemark fylke, med et areal på 3117 km². Det er en typisk fjellkommune der 80 prosent av arealet ligger mer enn 800 meter over havet.

Vinje kommune har store friluftsområder, med Hardangervidda som det største og kanskje mest kjente. E134 over Haukelifjell fra Drammen til Haugesund gjør at Hardangervidda er et av de lettest tilgjengelige høyfjellsområdene i Norge.

Sagt om Rauland:

"..Ellers bliver man i Rauland draget af udsigten. Den fås ikke bedre. Det er som om, naturen og fjeldene fylder mere i de alpine anlæg, end i andre skiområder. Man føler sig tættere på naturen og langt fra tætpakkede, industrielle skianlæg, hvor presset på pisterne er så stort, at det tager meget fokus..."

- Anette Claudi, politiken.dk-

Adkomst

Rauland skisenter ligger midt mellom Austbø-krysset(mot Øyfjell), og Rauland Høgfjellshotell/Vierliområdet.

Fra RV 37 kjører man inn til til Rauland Skisenter og holder umiddelbart til høyre skiltet mot Holtardalen. Kjør forbi serveringsstedet "Fjøllhalli" på høyre side. Fjøllhalli er et stavbygg i "middelalder-drage-stil". Følg veien rett fram et par hundre meter, og ta av til høyre opp Holtarvegen (skiltet). Følg veien opp bakkene, over brua, gjennom svingene og helt fram stolheisen, Hold der til høyre over p-plassen. Følg veien videre opp Holtarvegen til topps. Tomta er skiltet med Krogsveenflagg.

Fakta om boligen
Meglers prisvurdering

Kr 995 000,-

Boligtype

Hytte_tomt

Eiertype

Selveiet

Tomt

757m2

KR-kode

271772

Eiendomsopplysninger

Eiendommen

Holtarvegen 279, 3864 Rauland

Gnr. 150, bnr. 468 i Vinje kommune.

Tomten

Selveiet tomt på 757 m².

Eiendommen skal tilknyttes kommunalt ledningsnettet via private stikkledninger.

Holtarvegen er endevei. Alle hytter lenger inn i veien er nå bygd. Denne tomta er dermed forskånet for framtidig tungtrafikk knyttet til utbygging.

Parkering

I reguleringsbestemmelsen står det:

"Det skal opparbeidast 2 parkeringsplassar for kvar eining på tomta".

Vei, vann og avløp

Eiendommen er tilknyttet privat vei med felles vedlikeholdsansvar.

Eiendommen skal tilknyttes det kommunale ledningsnettet via private stikkledninger. Eier er selv ansvarlig for private stikkledninger fram til hytta.

Ved tilkobling til ledningsnettet påløper tilkoblingsavgift per m² BRA på kr 513,56 for avløp og kr 426,88 for vann.

Anleggsbidrag for tilknytning elektrisitet er kr 47.100,-

Se Vinje kommunes nettsider for ytterligere informasjon om gebyrer knyttet til byggesøknad, m.m.:

http://www.vinje.kommune.no/om-vinje-kommune/avgifter-og-gebyr

Oppgitt beløp er 2017-tall. Megler tar forbehold om endringer i alle private- og offentlige gebyrsatser. Endringer er tomteeiers ansvar.

Tinglyste heftelser og rettigheter

Følgende servitutter er tinglyst på tomtene i Holtar:

08.05.2015 404617 ERKLÆRING/AVTALE

Rettighetsh.: Leirbekk Utbygging AS

ORG.NR: 859566162

Bestemmelse om årlig vedlikehold av veger, vann og avløp. Ved eierskifte skal det gis beskjed til rettighetshaver

08.05.2015 404617 ERKLÆRING/AVTALE

Rettighetshaver: Rauland Turist AS

ORG.NR: 971160004

Bestemmelse om årlig avgift for drift av løypenett

08.05.2015 404617 ERKLÆRING/AVTALE

Rettighetshaver: 0834 / 150 / 1 / /

Rettighetshaver: 0834 / 150 / 94 / /

Rettighetshaver: 0834 / 153 / 17 / /

Bestemmelse om erstatning i forbindelse med naturskade

Servitutten fastslår tomteeiers plikt til å betale avgift for skiløyper, brøyting og vedlikehold av veier, vann- og avløpsanlegg. Grunneiere i området har rett til å føre fram infrastruktur over tomtene dersom det er nødvendig for utviklingen av området.

Regulering

Tomta er 757 m² og kan utnyttes med 28 % BYA. Sammen med bestemmelsene om mønehøyder betyr det at det på tomta kan bygges hytte med BYA (bebygd areal/"fotavtrykk") på 212 m² og 9,8 m mønehøyde

Sakset fra reguleringsbestemmelsene:

1.8.2 Fritidsbusetnad, inkludert fritidsbusetnad - konsentrert, Bfb:

a) Alle bygningar skal vere av tre med ståande kraftig kledning eller laft. Eventuelt anna materiale skal vere forblenda med naturstein eller tre. Bygningane skal ha mørke jordfarger. Tak skal tekkast med torv.

b) Der dei spesielle føresegnene for enkelte felt ikkje seier anna kan bygningane oppførast i 1 hovudetasje og 1 etasje under saltak. Der terrenget tillet det, kan ein bygge sokkeletasje.

c) Bygningane skal ha takvinkel mellom 27 –34 grader, mønehøgda skal ikkje overstige 9,8 meter, gesimshøgda skal ikkje overstige 7,8 meter.

d) Det er høve til å slå saman fleire tomter til ei eining, eller å dele ein tomt til fleire einingar. Såleis vil maksimal storleik for hovudbygg og anneks auke eller reduserast tilsvarande.

e) Det skal opparbeidast 2 parkeringsplassar for kvar eining på tomta.

Drift/fremdrift i Holtardalen

Det er stor aktivitet i Holtardalen, som er et av Norges største områder for hyttebygging. Dette medfører både ulemper og fordeler for alle. Det er viktig å være klar over at det er lagt til rette for ytterligere minimum 500 hytter i området, og alle må være klar over at denne virksomheten vil fortsette i en årrekke.

NB:

Området innenfor denne tomta er ferdig utbygd. Det er kun noen få tomter nedenfor denne som skal bebygges. Det nye utviklingsområdet ligger helt nord i Holtar, mens denne tomta ligger i den helt sørligste delen av Holtardalen.

Tomtesalg er den grunnleggene virksomhet for Rauland Invest, og denne utviklingen er helt avgjørende for Vinje kommune, Rauland og ikke minst Rauland Skisenter og hytteverdiene i skisenteret. Det er selskapets mål at dette skal skape fordeler og varig infrastruktur for alle.

Det vil fortløpende bli lagt til rette for nye reguleringsplaner som vil endre og omregulere bestående områder dersom Rauland Invest som eier av Holtardalen ser dette som praktisk og ønskelig.

Overtagelse

Etter nærmere avtale.

Diverse

Megler har tilgjengelig som pdf for oversending via epost:

Komplette reguleringsbestemmelser, reguleringskart, grunnboksutskrift, matrikkelbrev, byggesøkte tegninger, servitutter, byggetillatelse, planutsnitt 1:500 og utredning "Biologisk mangfold". NGI-rapport.

Økonomi

Eiendommens utgifter

Kommunale årlige avgifter 2017 er kr 8.758,- (hytte inntil 150 m² BRA) Det er for vann, avløp og renovasjon. Gebyr for feiing må påregnes.

Avfall

Avfall legges i containere ute ved Fjøllhalli elleri containere ved broen inn til Holtardalen. Ved fulle containere skal søppel IKKE legges på utsiden. Juletrær og bygningsmaterialer skal ikke kastes i containerne. Enhver form for brenning av bål er ikke tillatt!

Brøyting

Årlig avgift 2017 ca kr 12.500,-.

Spørsmål knyttet til brøyting rettes til Brøytevakt på tlf 90 22 12 34. Det brøytes til alle hytter hele vinteren, men det kan være en fordel å si i fra at man kommer, slik at man kan være sikker på at alt er klart ved ankomst.

TV

Spørsmål knyttet til TV-signaler rettes til Medianett AS som driver kabelanlegget. Tlf 90 01 20 13.

Vedhogst

De som vil hugge egen ved i Holtardalen er velkommen til det. Ta kontakt på sb@telemarksadvokat.no for nærmere opplysninger.

Skiløyper

Løypenettet på Rauland finansieres bl.a. av private bidrag fra hytteeierne. Det er bligatorisk for alle å betal årlig løypeavgift som i sesongen 2016-17 er kr 750,-

For gebyrer tilknyttet byggesak, se:

http://www.vinje.kommune.no/om-vinje-kommune/avgifter-og-gebyr.

Ifm. byggetillatelse er det betalt gebyret på kr. 21.000,-. Dersom kjøper ønsker en annen hytte så må det kun sendes inn en endringsmelding og gebyret ved dette er i underkant av kr 2000,-. Det blir således en del rimeligere enn å måtte søke på nytt. Det går også raskere å saksbehandle ny søknad.

Det innkreves p.t. ikke eiendomsskatt i Vinje kommune.

Alle avgifter oppgitt i salgsoppgaven reguleres normalt årlig. Det er tomte- og hytteeiers ansvar.

Omkostninger

Kjøper betaler kjøpesummen og:

- Dokumentavgift til staten, 2,5 % av kjøpesummen

- Tinglysingsgebyr for skjøte kr 525,-.

- Tingl.gebyr for kjøpers eventuelle panterettsdokumenter kr 724,-/stk.

Total kjøpesum inkl. gebyrer/avgifter og evt. øvrige kostnader ved kjøp til prisantydning: kr 1.021.124,-

I tillegg kommer valgfri kjøperforsikring hos HELP Forsikring AS kr 11.100,-

Betalingsbetingelser

Kjøpesum inkludert omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være disponibelt hos megler 2 virkedager før overtagelsen. Eiendommens overtagelsestidspunkt sammenfaller med betalingstidspunktet, og eiendommen overleveres som framvist uten overtakelsesprotokoll.

Nabolagsprofil

Beliggenhet

Tilhørighet

Kommune Vinje
Grunnkrets Austbø

Steder i nærheten

Midtbygdi 6.9 km
Krossen 7 km
Haddeland 9.1 km
Neslandsgrend 10.1 km

Transport

Bussholdeplass Rauland skisenter 1.8 km

Steder av interesse

Varer/tjenester

Postkontor Spar Rauland 6.8 km
Postkontor Spar Vinje 26.4 km
Apotek Apotek 1 Vinje 24.8 km
Apotek Vinje Apotek 24.8 km
Vinmonopol Vinje Vinmonopol 24.8 km
Dagligvare Spar Rauland 6.8 km
Dagligvare Coop Prix Rauland 6.9 km
Kiosk/video Groven Camping og Hyttegrend 23.6 km
Bensin Esso Rauland 7.1 km
Bensin Esso Vinje 24.6 km

Informasjon i Nabolagsprofilen er hentet fra ulike kilder og det kan forekomme feil eller mangler i dataene. Distanser er basert på korteste kjørbare vei (*Distanse i luftlinje). Kartene er levert av Geodata AS. Kartene skal ikke brukes som kilde eller fasit på f.eks. fradelinger, sammenføyninger, grenser, da kommunen tilbyr mer oppdaterte kart for dette formålet. Eiendomsprofil AS, Geodata AS eller Krogsveen kan ikke holdes ansvarlig for feil eller mangler i dataene eller kortene.

Øvrig informasjon

Avhendingsloven

Eiendommen selges "som den er" og overdras slik den fremstår ved visning. Selger fraskriver seg ansvar ut over det som følger av avhendingsloven §§ 3-7, 3-8 og 3-9. Dette innebærer at det først er en mangel ved eiendommen dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen eller eiendommen er i vesentlig dårligere stand. Alle brukte boliger har feil, men de færreste har mangler etter avhendingsloven. Det er begrenset levetid på bygningsdeler og tekniske installasjoner, og byggeskikk og teknologi endrer seg stadig. Bruksslitasje og elde er normalt og kjøper må ta i betraktning at eiendommen har vært benyttet siden byggeår. Domstolene praktiserer kravet til vesentlig dårligere stand strengt, noe som innebærer at en del avvik fra det som forventes må aksepteres.

Interessenter må sette seg inn i salgsoppgaven, selgers egenerklæringsskjema og øvrige vedlagte dokumenter før bud inngis. I tillegg oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye, gjerne med fagmann. Forhold som er eller burde være oppdaget på en visning, er normalt ikke en mangel. Tilsvarende behøver ikke åpenbare eller synlige feil å være beskrevet i salgsoppgaven.

Det forutsettes at hjemmel overføres til kjøper. Hvis kjøper ikke ønsker hjemmelsoverføring av eiendommen må det tas forbehold om dette i budet.

Eierskifteforsikring

Det er ikke tegnet eierskifteforsikring i forbindelse med salget. Vedlagt denne salgsoppgave følger selgers egenerklæringsskjema. Interessenter må sette seg inn i dokumentet før bud inngis.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at den som kjøper tomt også kan å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved tomten fem år etter kjøp. Forsikringen har ingen egenandel. Forsikring tegnes senest på kontraktsmøtet. Forsikringen kan ikke tegnes dersom tomten kjøpes for utleie til andre enn kjøpers nærmeste familie. Det gjøres oppmerksom på at meglerforetaket mottar kostnadsgodtgjørelse for formidling av slik forsikring.

Ta kontakt med megler for ytterligere informasjon.

Budregler

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt denne salgsoppgaven og er også på vår hjemmeside www.krogsveen.no.

Alle bud og budforhøyelser må inngis skriftlig. I tillegg må legitimasjon være fremlagt sammen med signatur fra budgiver. Ved inngivelse av bud via Krogsveens bud-app eller med elektronisk bud fra krogsveen.no oppfylles samtlige vilkår. Vi anbefaler derfor å bruke en av disse to løsningene ved inngivelse av det første budet. Er dere flere som byr sammen anbefaler vi Krogsveens bud-app. Eventuelle forhøyelser eller endringer av budet kan bekreftes pr sms eller på e-post. Vi oppfordrer alltid til å kontakte megler pr. telefon i tillegg da forsinkelser i sms og mail kan forekomme.

For at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter, må alle bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist, jf. eiendomsmeglingsforskriften § 6-3. Selger må også skriftlig akseptere budet før aksept kan formidles til budgiver. Akseptfrist bør derfor være på minimum 30 minutter og budforhøyelser må derfor skje i god tid før fristens utløp. Bud kan uansett ikke settes med kortere frist enn kl.12.00 første virkedag etter siste annonserte visning. Etter at eiendommen er solgt vil kjøper og selger få tilsendt budjournal. Øvrige budgivere kan få utlevert kopi av budjournalen i anonymisert form.

Låneformidling

Megler formidler gjerne kontakt med rådgiver i Danske Bank dersom dette er ønskelig. Krogsveen mottar et honorar av Danske Bank for denne formidlingen. Provisjon tilfaller ikke megler direkte.

Innhent komplett prospekt

Nettannonsen er kun et utdrag av prospektets fullstendige eiendomsopplysninger. Alle som vurderer tilbud må sette seg inn i alle prospektets opplysninger. Last ned fullstendig PDF eller kontakt megler.

Hvitvaskingsreglene

Kjøper og selger er forpliktet til å bidra til at megler kan gjennomføre tilfredsstillende kundekontroll og må derfor bl.a. fremlegge gyldig legitimasjon.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Meglers vederlag

Selger betaler meglers vederlag som er:

Provisjon: 63.750 ,-

Grunnhonorar: kr 15.500,-

Oppgjørshonorar: kr 3.950,-

SmartAnnonsepakke: kr 15.000,-

Visningshonorar: kr 1.875,-

Oppslag eiendomsregister: kr 1.250,-

Faktureringsgebyr: kr 250,- per utlegg

Megler skal også ha dekket utlegg.

Dokumenter
Torbjørn Meli
Eiendomsmegler MNEF
Les mer om megler

Lurer du på noe?